Zaburi 1:1-6

1  Mwenye furaha+ ni mtu ambaye hakutembea katika shauri la waovu,+Na katika njia ya watenda-dhambi hakusimama,+Na katika kiti cha wenye dhihaka hakuketi.+   Bali mapendezi yake ni katika sheria ya Yehova,+Naye huisoma sheria yake kwa sauti ya chini mchana na usiku.+   Naye hakika atakuwa kama mti uliopandwa kando ya vijito vya maji,+Ambao hutoa matunda yake katika majira yake+Na ambao majani yake hayanyauki,+Na kila jambo analofanya litafanikiwa.+   Waovu hawako hivyo,Bali wako kama makapi ambayo upepo hupeperusha.+   Ndiyo sababu waovu hawatasimama katika hukumu,+Wala watenda-dhambi katika kusanyiko la waadilifu.+   Kwa maana Yehova anaijua njia ya waadilifu,+Bali njia ya waovu itaangamia.+

Maelezo ya Chini