Zaburi 38:1-22

Muziki wa Daudi, wa kukumbusha. 38  Ee Yehova, usinikaripie katika hasira yako,+Wala usinirekebishe katika ghadhabu yako.+   Kwa maana mishale yako imepenya sana ndani yangu,+Nao mkono wako umeshuka juu yangu.+   Hakuna mahali popote pazima katika mwili wangu kwa sababu ya shutuma yako.+Hakuna amani katika mifupa yangu kwa sababu ya dhambi yangu.+   Kwa maana makosa yangu yamepita juu ya kichwa changu;+Kama mzigo mzito, ni mazito sana kwangu.+   Vidonda vyangu vinanuka, vina usaha,Kwa sababu ya upumbavu wangu.+   Nimeingiwa na wasiwasi, nimeinama kupita kiasi;+Nimetembea huku na huku kwa huzuni mchana kutwa.+   Kwa maana viuno vyangu vimejaa moto,Wala hakuna mahali popote pazima katika mwili wangu.+   Nimekufa ganzi na kupondwa kupita kiasi;Nimenguruma kwa sababu ya kuugua kwa moyo wangu.+   Ee Yehova, tamaa yangu yote iko mbele zako,Wala kuugua kwangu hakujafichwa mbele zako.+ 10  Moyo wangu mwenyewe umepiga-piga kwa nguvu, nguvu zangu zimeniacha,Na nuru ya macho yangu mwenyewe haiko pamoja nami.+ 11  Nao wenye kunipenda na wenzangu wanaendelea kusimama mbali na pigo langu,+Na rafiki zangu wamesimama mbali.+ 12  Lakini wale wanaoitafuta nafsi yangu wanatega mitego,+Na wale wanaotaka kuniletea msiba wamesema mabaya,+Nao kwa sauti ya chini wanaendelea kusema udanganyifu mchana kutwa.+ 13  Lakini mimi, kama kiziwi, nikawa siwasikilizi;+Na kama mtu asiyeweza kusema, nikawa sifungui kinywa changu.+ 14  Nami nikawa kama mtu ambaye hasikii,Na kinywani mwangu hamkuwa na hoja zozote za kupinga. 15  Kwa maana nilikungojea wewe, Ee Yehova;+Wewe mwenyewe ukanijibu, Ee Yehova Mungu wangu.+ 16  Kwa maana nilisema: “Kama sivyo watashangilia kwa sababu yangu;+Mguu wangu uliposonga kwa kuyumba-yumba,+ hakika walijivuna sana dhidi yangu.”+ 17  Kwa maana nilikuwa tayari kuchechemea,+Na maumivu yangu yalikuwa mbele yangu daima.+ 18  Kwa maana nilisema juu ya kosa langu mwenyewe;+Nikaanza kuhangaikia dhambi yangu.+ 19  Na adui zangu walio hai wakawa wenye nguvu,+Na wale wenye kunichukia bila sababu wakawa wengi.+ 20  Nao walikuwa wakinilipa mema yangu kwa mabaya;+Wakaendelea kushindana nami kwa sababu ya kufuatilia kwangu mambo yaliyo mema.+ 21  Usiniache, Ee Yehova.Ee Mungu wangu, usikae mbali nami.+ 22  Ufanye haraka unisaidie,+Ee Yehova wokovu wangu.+

Maelezo ya Chini