Zaburi 99:1-9

99  Yehova amekuwa mfalme.+ Vikundi vya watu na vifadhaike.+Anaketi juu ya makerubi.+ Dunia na itetemeke.+   Yehova ni mkuu katika Sayuni,+Naye yuko juu ya vikundi vyote vya watu.+   Na walisifu jina lako.+Ni kuu na lenye kuogopesha, ni takatifu.+   Na kwa nguvu za mfalme ameipenda hukumu.+Wewe mwenyewe umeufanya imara unyoofu.+Umetekeleza hukumu na uadilifu katika Yakobo.+   Mtukuzeni Yehova Mungu wetu+ na kuinama chini penye kiti cha miguu yake;+Yeye ni mtakatifu.+   Musa na Haruni walikuwa kati ya makuhani wake,+Na Samweli alikuwa kati ya wale walioliitia jina lake.+Walikuwa wakimwita Yehova, naye akaendelea kuwajibu.+   Katika nguzo ya wingu aliendelea kusema nao.+Walishika vikumbusho vyake na sharti alilowapa.+   Ee Yehova Mungu wetu, wewe mwenyewe uliwajibu.+Ulikuwa kwao Mungu mwenye kusamehe,+Na mwenye kulipiza kisasi juu ya matendo yao yenye sifa mbaya.+   Mtukuzeni Yehova Mungu wetu+Na mwiname kwenye mlima wake mtakatifu.+Kwa maana Yehova Mungu wetu ni mtakatifu.+

Maelezo ya Chini