Zaburi 66:1-20

Kwa kiongozi. Wimbo, muziki. 66  Mpigieni Mungu kelele za ushindi, enyi nyote watu wa dunia.+   Upigieni muziki utukufu wa jina lake.+Tukuzeni sifa yake.+   Mwambieni Mungu: “Jinsi kazi zako zilivyo zenye kuogopesha!+Kwa sababu ya wingi wa nguvu zako, adui zako watakujia wakitetemeka.+   Watu wote wa dunia watakuinamia,+Nao watakupigia muziki, watalipigia jina lako muziki.”+ Sela.   Njooni mwone matendo ya Mungu.+Kushughulika kwake na wana wa binadamu kunaogopesha.+   Ameibadili bahari ikawa nchi kavu;+Waliuvuka mto kwa miguu.+Huko tukaanza kumshangilia.+   Anatawala kwa nguvu zake mpaka wakati usio na kipimo.+Macho yake mwenyewe yanaendelea kuyatazama mataifa.+Nao wale ambao ni wakaidi, wasijiinue wenyewe.+ Sela.   Mbarikini Mungu wetu, enyi vikundi vya watu,+Na kuifanya sauti ya sifa kwake isikiwe.+   Anaiweka nafsi yetu katika uhai,+Wala hakuuruhusu mguu wetu utikisike.+ 10  Kwa maana umetuchunguza, Ee Mungu;+Umetusafisha kama kusafisha fedha.+ 11  Umetuingiza katika wavu wa kuwindia;+Umeweka mkazo juu ya viuno vyetu. 12  Umemfanya mwanadamu anayeweza kufa apande juu ya kichwa chetu;+Tumepita katikati ya moto na katikati ya maji,+Nawe ukatuleta kwenye kitulizo.+ 13  Nitaingia nyumbani kwako nikiwa na matoleo mazima ya kuteketezwa;+Nitakutimizia nadhiri zangu.+ 14  Ambazo midomo yangu imefunguka ili iseme+Na ambazo kinywa changu kimesema nilipokuwa katika dhiki kali.+ 15  Nitakutolea matoleo mazima ya kuteketezwa ya vinono,+Pamoja na moshi wa dhabihu wa kondoo-dume.Nitatoa ng’ombe-dume pamoja na mbuzi-dume.+ Sela. 16  Njooni, sikilizeni, enyi nyote mnaomwogopa Mungu, nami nitasimulia+Mambo ambayo ameitendea nafsi yangu.+ 17  Nilimwitia kwa kinywa changu,+Na ulimi wangu ukamtukuza.+ 18  Ikiwa nimefikiria jambo lolote lenye kuumiza moyoni mwangu,Yehova hatanisikia.+ 19  Kwa kweli Mungu amesikia;+Ameisikiliza sauti ya sala yangu.+ 20  Mungu na abarikiwe, ambaye hakuigeuzia mbali sala yangu,Wala fadhili zake zenye upendo mbali nami.+

Maelezo ya Chini