Zaburi 59:1-17

Kwa kiongozi. “Usiharibu.” Ya Daudi. Miktamu. Sauli alipowatuma watu, nao wakaendelea kuilinda nyumba, ili wamuue.+ 59  Unikomboe kutoka kwa adui zangu, Ee Mungu wangu;+Unilinde kutoka kwa wale wanaoinuka dhidi yangu.+   Unikomboe kutoka kwa wanaotenda mambo yenye kuumiza,+Na uniokoe kutoka kwa watu wenye hatia ya damu.   Kwa maana, tazama! wamejificha wakiingojea nafsi yangu;+Wenye nguvu hunishambulia,+Bila ya uasi wowote upande wangu, wala dhambi yoyote upande wangu, Ee Yehova.+   Ingawa hakuna kosa, wao hukimbia na kujitayarisha.+Usimame ninapokuita, uone.+   Nawe, Ee Yehova Mungu wa majeshi, ndiye Mungu wa Israeli.+Uamke uyaelekezee mataifa yote fikira zako.+ Usiwape kibali wasaliti wowote wenye kuumiza.+ Sela.   Wao wanaendelea kurudi wakati wa jioni;+Wanaendelea kubweka kama mbwa+ na kulizunguka jiji pande zote.+   Tazama! Wanaropoka kwa kinywa chao;+Panga ziko midomoni mwao,+Kwa maana ni nani anayesikiliza?+   Lakini wewe mwenyewe, Ee Yehova, utawacheka;+Utayadharau mataifa yote.+   Ee Nguvu zangu, nitaendelea kulinda nikikuelekea wewe;+Kwa maana Mungu ni kilele changu salama.+ 10  Mungu wa fadhili zenye upendo kwangu atanikabili yeye mwenyewe;+Mungu mwenyewe atanifanya niwatazame adui zangu.+ 11  Usiwaue, ili watu wangu wasisahau.+Tumia nguvu zako uwafanye watange-tange huku na huku,+Na kuwashusha, Ee ngao yetu Yehova,+ 12  Kwa sababu ya dhambi ya kinywa chao, neno la midomo yao;+Na wakamatwe katika kiburi chao,+Naam, kwa sababu ya laana na udanganyifu ambao wanajizoeza. 13  Uwakomeshe kwa hasira;+Uwakomeshe ili wasiwepo;Na wajue kwamba Mungu anatawala katika Yakobo mpaka kwenye miisho ya dunia.+ Sela. 14  Na warudi wakati wa jioni;Na wabweke kama mbwa na kulizunguka jiji pande zote.+ 15  Hao na watange-tange huku na huku kwa ajili ya chakula;+Nao wasishibe wala kukaa usiku.+ 16  Lakini mimi, nitaimba juu ya nguvu zako,+Na asubuhi nitatangaza fadhili zako zenye upendo kwa shangwe.+Kwa maana umekuwa kilele changu salama.+Na mahali pa kukimbilia siku ya taabu yangu.+ 17  Ee Nguvu zangu, nitakupigia muziki,+Kwa maana Mungu ni kilele changu salama, Mungu wa fadhili zenye upendo kwangu.+

Maelezo ya Chini