Zaburi 94:1-23

94  Ee Mungu wa matendo ya kisasi, Yehova,+Ee Mungu wa matendo ya kisasi, uangaze!+   Usimame mwenyewe, Ee Mwamuzi wa dunia.+Uwalipe wenye majivuno.+   Waovu wataendelea kuwako hata wakati gani, Ee Yehova,+Waovu wataendelea kushangilia hata wakati gani?+   Wanaendelea kuropoka, wanaendelea kusema ovyoovyo;+Wote wanaofanya mambo yenye kuumiza wanaendelea kujivuna wenyewe.+   Wanaendelea kuwavunja watu wako, Ee Yehova,+Na urithi wako wanaendelea kuutesa.+   Wanamuua mjane na mkaaji mgeni,+Nao wanawaua wavulana wasio na baba.+   Nao wanaendelea kusema: “Yah haoni;+Na Mungu wa Yakobo haelewi hilo.”+   Eleweni, ninyi msiotumia akili mlio kati ya watu;+Nanyi wajinga, mtapata ufahamu wowote wakati gani?+   Yule anayelipanda sikio, je, hawezi kusikia?+Au Yule anayelifanya jicho, je, hawezi kutazama?+ 10  Yule anayeyarekebisha mataifa, je, hawezi kukaripia,+Naam, Yule anayewafundisha wanadamu ujuzi?+ 11  Yehova anazijua fikira za wanadamu, kwamba hizo ni kama pumzi.+ 12  Mwenye furaha ni mwanamume ambaye unamrekebisha,+ Ee Yah,Na ambaye unamfundisha katika sheria yako mwenyewe,+ 13  Ili kumpa utulivu kutokana na siku za msiba,+Mpaka shimo lichimbwe kwa ajili ya mwovu.+ 14  Kwa maana Yehova hatawaacha watu wake,+Wala hatauacha urithi wake mwenyewe.+ 15  Kwa maana uamuzi wa hukumu utarudi hata kwa uadilifu,+Na wote walio wanyoofu moyoni wataufuata. 16  Ni nani atakayesimama kwa ajili yangu juu ya waovu?+Ni nani atakayesimama kwa ajili yangu juu ya wanaotenda mambo yenye kuumiza?+ 17  Kama Yehova hangenipa msaada,+Baada ya muda kidogo nafsi yangu ingekaa penye kimya.+ 18  Niliposema: “Hakika mguu wangu utatembea ukitikisika,”+Fadhili zako zenye upendo, Ee Yehova, ziliendelea kunitegemeza.+ 19  Fikira zangu zinazofadhaisha zilipokuwa nyingi ndani yangu,+Faraja zako mwenyewe zilianza kuikumbatia nafsi yangu.+ 20  Je, kiti cha ufalme kinachosababisha shida, kitashirikiana nawe,+Na huku kinatunga matatizo kwa njia ya amri?+ 21  Wao hushambulia vikali nafsi ya mwadilifu+Na kutangaza kwamba damu ya mtu asiye na hatia ni yenye uovu.+ 22  Lakini Yehova atakuwa kilele changu salama,+Na Mungu wangu, mwamba wa kimbilio langu.+ 23  Naye atayageuza madhara yao yarudi juu yao+Naye atawanyamazisha kwa msiba wao wenyewe.+ Yehova Mungu wetu atawanyamazisha.+

Maelezo ya Chini