Zaburi 77:1-20

Kwa kiongozi juu ya Yeduthuni. Ya Asafu.+ Muziki. 77  Kwa sauti yangu nitamlilia Mungu mwenyewe,+Kwa sauti yangu kwa Mungu, naye hakika atanisikiliza.+   Katika siku ya taabu yangu nimemtafuta Yehova mwenyewe.+Usiku, mkono wangu umenyooshwa wala haufi ganzi;Nafsi yangu imekataa kufarijiwa.+   Nitamkumbuka Mungu na kuwa na msukosuko;+Nitaonyesha hangaiko, ili roho yangu izimie.+ Sela.   Umezishika kope za macho yangu;+Nimefadhaika, nami siwezi kusema.+   Nimezifikiria siku za zamani za kale,+Miaka ya wakati uliopita usio na kipimo.   Nitakumbuka muziki wangu wa kinanda wakati wa usiku;+Nitaonyesha hangaiko moyoni,+Na roho yangu itatafuta kwa uangalifu.   Je, Yehova ataendelea kutupa mpaka nyakati zisizo na kipimo,+Na je, hatapendezwa tena kamwe?+   Je, fadhili zake zenye upendo zimekoma milele?+Je, neno lake limekuwa bure+ kwa kizazi baada ya kizazi?   Je, Mungu amesahau kuwa mwenye kuonyesha kibali,+Au je, amezifungia rehema zake kwa hasira?+ Sela. 10  Na je, nitaendelea kusema: “Hili ndilo linalonichoma,+Kubadilika kwa mkono wa kuume wa Aliye Juu Zaidi”?+ 11  Nitavikumbuka vitendo vya Yah;+Kwa maana nitayakumbuka matendo yako ya ajabu ya zamani za kale.+ 12  Nami hakika nitautafakari utendaji wako wote,+Nami nitajishughulisha mwenyewe na matendo yako.+ 13  Ee Mungu, njia yako iko katika mahali patakatifu.+Ni nani aliye Mungu mkuu kama Mungu?+ 14  Wewe ndiye Mungu wa kweli, unayefanya kwa njia ya ajabu.+Umezijulisha nguvu zako katikati ya vikundi vya watu.+ 15  Umewakomboa watu wako kwa mkono wako,+Wana wa Yakobo na wa Yosefu. Sela. 16  Maji yamekuona wewe, Ee Mungu,Maji yamekuona wewe; yakaanza kuwa na maumivu makali.+Pia, vilindi vya maji vikaanza kutetemeka.+ 17  Mawingu yamemwaga maji kwa kunguruma;+Anga lenye kutanda mawingu limetoa sauti.Pia, mishale yako mwenyewe ilienda huku na huku.+ 18  Sauti ya mngurumo wako ilikuwa kama magurudumu ya gari;+Umeme umetia nuru nchi yenye kuzaa;+ Dunia ikatetemeka na kuanza kutikisika.+ 19  Njia yako ilikuwa baharini,+Nalo pito lako lilikuwa katika maji mengi;Nazo nyayo zako hazikupata kujulikana. 20  Umewaongoza watu wako kama kundi,+Kwa mkono wa Musa na Haruni.+

Maelezo ya Chini