Zaburi 92:1-15

Muziki, wimbo, kwa ajili ya siku ya sabato. 92  Ni vema kumtolea Yehova shukrani+Na kulipigia jina lako muziki, ewe Uliye Juu Zaidi;+   Kutangaza asubuhi fadhili zako zenye upendo+Na nyakati za usiku uaminifu wako.+   Kwa kinanda cha nyuzi kumi na kwa udi,+Kwa muziki unaovuma wa kinubi.+   Kwa maana umenifanya nishangilie, Ee Yehova, kwa sababu ya utendaji wako;Kwa sababu ya kazi za mikono yako, ninapiga vigelegele kwa shangwe.+   Jinsi zilivyo kuu kazi zako, Ee Yehova!+Fikira zako ni zenye kina kikubwa sana.+   Mtu yeyote asiyetumia akili hawezi kuzijua,+Wala yeyote aliye mjinga hawezi kuelewa hili.+   Wakati waovu wanapochipuka kama majani+Na wote wanaotenda mambo yenye kuumiza wanapochanuka,Ni ili wao wapate kuangamizwa milele.+   Lakini wewe uko juu mpaka wakati usio na kipimo, Ee Yehova.+   Kwa maana, tazama! adui zako, Ee Yehova,+Kwa maana, tazama! adui zako mwenyewe wataangamia;+Wote wanaofanya mambo yenye kuumiza watatenganishwa.+ 10  Lakini wewe utaiinua pembe yangu kama ile ya ng’ombe-mwitu;+Nitajipaka mafuta mapya.+ 11  Na jicho langu litawatazama adui zangu;+Masikio yangu yatasikia habari za wale wanaosimama juu yangu, watenda-maovu. 12  Mwadilifu atachanua kama mtende;+Kama mwerezi katika Lebanoni, atakuwa mkubwa.+ 13  Wale ambao wamepandwa katika nyumba ya Yehova,+Katika nyua za Mungu wetu,+ watachanuka. 14  Bado wataendelea kusitawi wakati wa kuwa na kichwa chenye mvi,+Wataendelea kuwa wanono na wabichi,+ 15  Ili kutangaza kwamba Yehova ni mnyoofu.+Yeye ni Mwamba wangu,+ ambaye ndani yake hamna ukosefu wowote wa uadilifu.+

Maelezo ya Chini