Zaburi 46:1-11

Kwa kiongozi. Ya wana wa Kora+ juu ya Wanawali. Wimbo. 46  Kwetu Mungu ni kimbilio na nguvu,+Msaada unaopatikana kwa utayari wakati wataabu.+   Ndiyo sababu hatutaogopa, hata dunia ikibadilika+Na hata milima ikitikisika na kuingia katika moyo wa bahari kuu;+   Hata maji yake yakiwa na msukosuko, na kutoa povu,+Hata milima ikitikiswa na ghasia yake.+ Sela.   Kuna mto ambao vijito vyake hulifanya jiji la Mungu lishangilie,+Maskani kuu takatifu zaidi ya Aliye Juu Zaidi.+   Mungu yuko katikati ya jiji;+ halitatikisika.+Mungu atalisaidia wakati wa mapambazuko ya asubuhi.+   Mataifa yakawa na msukosuko,+ falme zikatikisika;Akavumisha sauti yake, dunia ikayeyuka.+   Yehova wa majeshi yuko pamoja nasi;+Mungu wa Yakobo ni kilele chetu salama.+ Sela   Njooni, tazameni matendo ya Yehova,+Jinsi ambavyo ameweka matukio ya kushangaza duniani.+   Anakomesha vita mpaka kwenye mwisho wa dunia.+Upinde anauvunja na kuukata mkuki vipande-vipande;+Magari ya kukokotwa anayateketeza motoni.+ 10  “Salimuni amri, na mjue ya kwamba mimi ni Mungu.+Nitatukuzwa kati ya mataifa,+Nitatukuzwa duniani.”+ 11  Yehova wa majeshi yuko pamoja nasi;+Mungu wa Yakobo ni kilele chetu salama.+ Sela.

Maelezo ya Chini