Zaburi 114:1-8

114  Israeli alipotoka Misri,+Nyumba ya Yakobo kutoka kwenye kikundi cha watu wanaosema maneno yasiyoeleweka,+   Yuda ikawa mahali pake patakatifu,+Israeli miliki yake kuu.+   Bahari iliona na kukimbia;+Yordani nao ulianza kurudi nyuma.+   Milima ilirukaruka kama kondoo-dume,+Vilima kama wana-kondoo.   Ulikuwa na nini, Ee bahari, hata ukakimbia,+Ee Yordani, hata ukaanza kurudi nyuma?+   Enyi milima, hata mkarukaruka kama kondoo-dume;+Enyi vilima, kama wana-kondoo?+   Kwa sababu ya Bwana uwe na maumivu makali, Ee dunia,+Kwa sababu ya Mungu wa Yakobo.   Ambaye anabadili mwamba kuwa dimbwi la maji lenye matete,+Jiwe gumu kuwa bubujiko la maji.+

Maelezo ya Chini