Mazmur 78:1-72

 • Gusti Allah nggatèkké ning Israèl ora nduwé iman

  • Nyritakké marang keturunané sukmbèn (2-8)

  • ”Wong-wong kuwi ora nduwé iman marang Gusti Allah” (22)

  • ”Panganan saka langit” (24)

  • ’Wong-wong kuwi nglarani atiné Gusti Allahé Israèl sing Mahasuci’ (41)

  • Saka Mesir nganti tekan Tanah Perjanjian (43-55)

  • ”Wong-wong kuwi terus-terusan nglawan Gusti Allah” (56)

Maskil.* Lagu sing digawé Asaf.+ 78  Bangsaku, rungokna hukumku.* Gatèkna omonganku.   Aku bakal ngomongké soal peribahasa. Aku bakal ngomongké soal teka-teki jaman mbiyèn.+   Kabèh sing wis tak rungokké lan tak ngertèni,Sing dicritakké nènèk moyangku marang aku,+   Ora bakal tak tutup-tutupi saka keturunané wong-wong kuwi. Aku bakal crita marang keturunan sing bakal lair sukmbèn+Soal tumindaké Yéhuwah sing pantes dipuji, kekuwatané,+Lan mukjijaté.+   Dhèwèké mènèhi Yakub peraturanLan mènèhi hukum ing Israèl. Dhèwèké ngongkon nènèk moyangé awaké dhéwéBèn nyritakké kabèh kuwi marang anak-anaké,+   Supaya keturunané sukmbèn,Yaiku anak-anak sing durung lair, isa ngerti soal kuwi.+ Terus, anak-anaké kuwi bakal crita karo keturunané.+   Dadi, keturunané kuwi bakal percaya marang Gusti Allah. Wong-wong kuwi bakal manut karo préntahé Gusti Allah+Lan ora bakal lali karo tumindaké Gusti Allah.+   Wong-wong kuwi ora bakal dadi kaya nènèk moyangéSing ndableg lan seneng mbrontak,+Sing atiné gampang nyimpang,*+Lan sing ora setya marang Gusti Allah.   Wong Éfraim nggawa panah,Ning wong-wong kuwi mundur pas perang. 10  Wong-wong kuwi ora nepati perjanjiané karo Gusti Allah+Lan ora gelem manut karo hukumé.+ 11  Wong-wong kuwi lali karo sing ditindakké Gusti Allah,+Yaiku mukjijaté sing wis diduduhké marang wong-wong kuwi.+ 12  Ing Mesir, ing dhaérah Zoan,+Gusti Allah nggawé mukjijat ing ngarepé nènèk moyangé wong-wong kuwi.+ 13  Gusti Allah mbelah laut bèn wong-wong kuwi isa liwatLan nggawé banyuné dadi kaya témbok.*+ 14  Dhèwèké nuntun wong-wong kuwi nganggo méga pas awanLan nganggo geni pas bengi.+ 15  Dhèwèké mbelah gunung watu ing padhang belantaraLan mènèhi ngombé wong-wong kuwi nganti puas. Banyuné akèh banget kaya banyu ing laut.+ 16  Dhèwèké nggawé tebing watu ngetokké banyuLan nggawé banyuné mili kaya kali.+ 17  Ning, wong-wong kuwi tetep nggawé dosa,Yaiku mbrontak nglawan Gusti Allah sing Mahaluhur ing padhang pasir.+ 18  Wong-wong kuwi nglawan* Gusti Allah,+Yaiku sambat merga njaluk panganan sing dikarepké. 19  Wong-wong kuwi nglawan Gusti Allah lan kandha,”Apa Gusti Allah isa mènèhi panganan ing padhang belantara?”+ 20  Mula, Gusti Allah nggebug gunung watu,Terus banyuné metu lan mili banter banget.+ Ning, wong-wong kuwi isih takon, ”Apa Dhèwèké isa mènèhi rotiLan nyedhiakké daging kanggo umaté?”+ 21  Wektu krungu soal kuwi, Yéhuwah nesu banget.+ Dhèwèké ngukum Yakub nganggo geni+Lan nesu banget marang Israèl+ 22  Merga wong-wong kuwi ora nduwé iman marang Gusti Allah+Lan ora percaya nèk Gusti Allah isa nylametké. 23  Mula, Dhèwèké ngongkon méga sing ana ing langitLan mbukak lawang-lawang ing langit. 24  Dhèwèké mènèhi panganan saka langit.+ Dhèwèké nggawé udan manna bèn isa dipangan wong-wong kuwi. 25  Manungsa mangan roti saka swarga.*+ Dhèwèké mènèhi pangan wong-wong kuwi nganti wareg.+ 26  Ing langit, Dhèwèké nggawé angin teka saka wétanLan saka kidul nganggo kuwasané.+ 27  Dhèwèké nggawé daging sing akèhé kaya debu mudhun saka langit,Yaiku manuk-manuk sing akèhé kaya pasir ing pantai. 28  Dhèwèké nggawé manuk-manuk kuwi tiba ing sekitar perkémahané umaté,Ing sekitar kémah-kémahé umaté. 29  Terus, wong-wong kuwi mangan nganti wareg banget. Dhèwèké mènèhi wong-wong kuwi apa sing dikarepké.+ 30  Ning, sakdurungé wong-wong kuwi mangan nganti puas,Pas panganané isih ana ing njero cangkemé, 31  Gusti Allah nesu banget karo wong-wong kuwi.+ Dhèwèké matèni wong-wong sing paling kuwat+Lan wong Israèl sing isih enom. 32  Senajan ngono, wong-wong kuwi tetep nindakké dosa.+ Senajan wis ndelok tumindaké Gusti Allah sing luar biasa,+ wong-wong kuwi tetep ora nduwé iman. 33  Mula, dina-dinané wong-wong kuwi diakhiri kaya embusan napas.+ Dhèwèké nggawé wong-wong kuwi mati merga kena bencana sing ujug-ujug teka. 34  Ning, nèk wis ana sing dipatèni, wong-wong kuwi mulai nggolèki Gusti Allah.+ Wong-wong kuwi mertobat lan nggolèki Gusti Allah, 35  Wong-wong kuwi éling nèk Gusti Allah kuwi gunung watuné+Lan nèk Gusti Allah sing Mahaluhur kuwi sing nebus wong-wong kuwi.+ 36  Ning, wong-wong kuwi ngupaya ngapusi Dhèwèké nganggo cangkeméLan ngomong sing ora bener marang Dhèwèké nganggo ilaté. 37  Wong-wong kuwi ora setya+Lan ora nepati perjanjiané karo Dhèwèké.+ 38  Tapi Dhèwèké nduwé rasa mesakké,+Mula Dhèwèké ngapura* kesalahané wong-wong kuwi lan ora nyingkirké wong-wong kuwi.+ Dhèwèké bola-bali ora sida nesu.+ Dhèwèké ora ngamuk. 39  Dhèwèké ngerti nèk wong-wong kuwi mung manungsa,*+Kaya angin sing liwat lan ora bali manèh.* 40  Wong-wong kuwi kerep mbrontak nglawan Dhèwèké ing padhang belantara+Lan nglarani atiné ing padhang pasir.+ 41  Wong-wong kuwi bola-bali nguji Gusti Allah+Lan nglarani atiné Gusti Allahé Israèl sing Mahasuci. 42  Wong-wong kuwi wis lali karo kuwasané* Gusti Allah,Wektu Dhèwèké nylametké* wong-wong kuwi saka mungsuhé,+ 43  Wektu Dhèwèké nggawé mukjijat ing Mesir+Lan mukjijat ing dhaérah Zoan, 44  Lan wektu Dhèwèké nggawé saluran-saluran banyuné Kali Nil dadi getih+Bèn banyuné ora isa diombé. 45  Dhèwèké nggawé wong-wong kesiksa merga dicokoti laler,+Lan nggawé wong-wong sengsara merga ana akèh kodhok.+ 46  Dhèwèké nggawé walang sing nggragas mangani hasil panènLan ngentèkké hasil kerja kerasé wong-wong kuwi.+ 47  Dhèwèké ngrusak wit anggur+Lan wit ara hutané wong-wong kuwi nganggo udan ès. 48  Dhèwèké nggawé kéwan-kéwané mati merga kena udan ès+Lan ternaké kesamber bledhèg. 49  Dhèwèké nesu banget karo wong-wong kuwi. Dhèwèké nesu banget lan nggawé wong-wong kuwi susah. Dhèwèké ngongkon malaékat nggawé wong-wong kuwi kena bencana. 50  Dhèwèké nduduhké rasa nesuné. Dhèwèké matèni wong-wong kuwi. Wong-wong kuwi dipatèni nganggo wabah penyakit. 51  Akhiré Dhèwèké matèni kabèh anak pertama ing Mesir,+Anak nomer siji sing lair ing kémahé Ham. 52  Terus, Dhèwèké nggawa umaté metu saka Mesir+Lan nuntun wong-wong kuwi kaya nggiring domba ing padhang belantara. 53  Dhèwèké nggawé wong-wong kuwi ngrasa amanLan ora wedi.+ Dhèwèké nggawé mungsuhé wong-wong kuwi kleleb ing laut.+ 54  Dhèwèké nggawa wong-wong kuwi menyang panggonané sing suci,+Yaiku dhaérah pegunungan sing wis direbut nganggo kekuwatané.*+ 55  Dhèwèké ngusir bangsa-bangsa liya saka ngarepé wong-wong kuwi.+ Dhèwèké mbagi-mbagi warisan marang wong-wong kuwi nganggo tali sing dienggo ngukur.+ Dhèwèké nggawé suku-suku Israèl manggon ing omahé dhéwé-dhéwé.+ 56  Wong-wong kuwi terus-terusan nglawan* Gusti Allah sing Mahaluhur lan mbrontak nglawan Dhèwèké.+ Wong-wong kuwi ora perduli wektu diélingké.+ 57  Kaya nènèk moyangé, keturunané wong-wong kuwi ora setya lan ninggalké Gusti Allah.+ Wong-wong kuwi ora isa dipercaya, kaya busur panah sing taliné kendho.+ 58  Wong-wong kuwi terus-terusan nyembah allah palsu ing panggonan sing dhuwur+Lan nggawé patung bèn Gusti Allah nesu.*+ 59  Gusti Allah ngerti, lan Dhèwèké dadi nesu banget.+ Mula Dhèwèké ninggalké Israèl. 60  Akhiré Dhèwèké ninggalké tabernakel ing Syilo,+Kémah sing dadi panggonané ing antarané manungsa.+ 61  Dhèwèké meneng waé pas mungsuh-mungsuhé njupuk Pethi+Sing nglambangké kekuwatan lan kemuliaané Gusti Allah. 62  Dhèwèké meneng waé pas umaté dipatèni nganggo pedhang.+ Dhèwèké nesu banget karo umaté.* 63  Cah-cah lanang diobong nganggo geni,Lan ora ana sing nyanyi lagu pernikahan kanggo cah-cah wédok sing isih prawan.* 64  Para imamé dipatèni nganggo pedhang+Lan ora ditangisi karo bojoné.+ 65  Terus Yéhuwah kaya tangi turu,+Kaya wong sing kuwat+ sing lagi sadhar bar mabuk merga anggur. 66  Dhèwèké ngalahké mungsuhé+Lan nggawé mungsuhé isin nganti saklawasé. 67  Dhèwèké ninggalké kémahé YusufLan ora milih suku Éfraim. 68  Ning, Dhèwèké milih suku Yéhuda,+Yaiku Gunung Zion sing ditresnani.+ 69  Dhèwèké nggawé panggonan suciné tetep ana kaya langit*+Lan kaya bumi sing digawé bèn tetep ana saklawasé.+ 70  Dhèwèké milih Daud+ dadi abdiné. Daud dipilih saka antarané kandhang domba,+ 71  Saka antarané panggonané domba wédok sing lagi nyusoni. Dhèwèké milih Daud dadi gembalané Yakub+Lan gembalané Israèl umaté.*+ 72  Daud tulus wektu dadi gembalané wong-wong kuwi.+ Dhèwèké trampil wektu nuntun wong-wong kuwi.+

Katrangan Tambahan

Utawa ”ajaranku”.
Lit.: ”atiné ora siap”.
Utawa ”kaya bendungan”.
Lit.: ”nguji”.
Utawa ”saka malaékat”. Lit.: ”saka makhluk-makhluk sing kuwat”.
Lit.: ”nutupi”.
Lit.: ”mung daging”.
Utawa mungkin ”Nèk rohé lunga lan ora bali”.
Lit.: ”tangané”.
Lit.: ”nebus”.
Lit.: ”tangané tengen”.
Lit.: ”nguji”.
Utawa ”cemburu”.
Lit.: ”warisané”.
Lit.: ”Lan cah-cah wédok sing isih prawan ora dipuji”.
Lit.: ”Dhèwèké nggawé panggonan suciné kaya panggonan sing dhuwur”.
Lit.: ”warisané”.