Langsung mlebu

Keterangan soal Seksi-Seksi Yéhuwah

Njenengan mungkin tau ketemu Seksi-Seksi Yéhuwah sing lagi nginjil utawa tau ngerti saka berita. Nah, sakjané Seksi-Seksi Yéhuwah kuwi sapa?

Deloken: Apa yang Dipercayai Saksi-Saksi Yehuwa?

Kepercayaan lan Kegiatan

Pitakonan Umum Wong Bab Seksi-Seksi Yéhuwah

Golèka jawaban saka pitakonan umum bab Seksi-Seksi Yéhuwah.

Pengalamané Seksi-Seksi Yéhuwah

Sinau saka pengalamané Seksi-Seksi Yéhuwah sing ngupaya tenanan bèn pikiran, omongan, lan tumindaké cocog karo pathokané Alkitab.

Kegiatané Seksi-Seksi Yéhuwah

Seksi-Seksi Yéhuwah kuwi ana ing luwih saka 230 negara lan saka latar belakang sing béda-béda. Wong-wong kuwi ora mung nginjil, ning ya mènèhi bantuan nganggo cara liyané.

Seksi-Seksi Yéhuwah Sakdonya

Golèka katrangan bab pasedulurané Seksi-Seksi Yéhuwah sakdonya.

Sinau Alkitab Gratis

Apa Sebabé Perlu Sinau Alkitab?

Alkitab wis nulungi wong akèh nemokaké jawaban kanggo pitakonan-pitakonan penting ing sajroné urip. Apa panjenengan uga kepéngin ngerti jawabané?

Sinau Alkitab karo Seksi-Seksi Yéhuwah Iku Kaya Apa?

Wong-wong padha ngerti yèn Seksi-Seksi Yéhuwah sadonya nawakaké sinau Alkitab ora mbayar. Tontonen sinauné kaya apa.

Njaluk Dikunjungi

Njenengan isa ngerti luwih akèh soal Alkitab utawa soal Seksi-Seksi Yéhuwah.

Perhimpunan lan Acara

Mèlu Pertemuan Ibadah

Golèka keterangan soal pertemuan ibadahé Seksi-Seksi Yéhuwah lan alamat sing paling cedhak.

Peringatan Kematiané Yésus

Njenengan diundang mèlu acara Peringatan Kematiané Yésus karo Seksi-Seksi Yéhuwah tanggal 12 April 2025.

Kantor Cabang

Sesambungan karo Seksi Yéhuwah

Alamat lan nomer tilpuné kantor Seksi Yéhuwah sakdonya.

Tur Bètel

Keterangan soal kantor cabang sing paling cedhak lan jadwalé.

Biaya Kegiatané Seksi-Seksi Yéhuwah Kuwi saka Endi?

Seksi-Seksi Yéhuwah béda karo gréja-gréja.

Sapa sing Nindakaké Kersané Yéhuwah ing Jaman Saiki?

Seksi-Seksi Yéhuwah ana ing sakdonya lan asalé saka kabèh suku sarta budaya. Apa sing nggawé anggotané dadi rukun?

Kabar Bab Seksi-Seksi Yéhuwah Sak Donya

  • 239​—Negara sing dikabari Seksi-Seksi Yéhuwah

  • 8.816.562​—Cacahé Seksi-Seksi Yéhuwah

  • 7.281.212​—Sing sinau Alkitab ora mbayar

  • 20.461.767​—Sing teka ing Pèngetan Sédané Yésus

  • 118.177​—Jemaat