Langsung mlebu

Keterangan soal Seksi-Seksi Yéhuwah

Njenengan mungkin tau ketemu Seksi-Seksi Yéhuwah sing lagi nginjil utawa tau ngerti saka berita. Nah, sakjané Seksi-Seksi Yéhuwah kuwi sapa?

Deloken: Apa yang Dipercayai Saksi-Saksi Yehuwa?

Kepercayaan lan Kegiatan

Pitakonan Umum Wong Bab Seksi-Seksi Yéhuwah

Golèka jawaban saka pitakonan umum bab Seksi-Seksi Yéhuwah.

Pengalamané Seksi-Seksi Yéhuwah

Sinau saka pengalamané Seksi-Seksi Yéhuwah sing ngupaya tenanan bèn pikiran, omongan, lan tumindaké cocog karo pathokané Alkitab.

Kegiatané Seksi-Seksi Yéhuwah

Seksi-Seksi Yéhuwah kuwi ana ing luwih saka 230 negara lan saka latar belakang sing béda-béda. Wong-wong kuwi ora mung nginjil, ning ya mènèhi bantuan nganggo cara liyané.

Seksi-Seksi Yéhuwah Sakdonya

Golèka katrangan bab pasedulurané Seksi-Seksi Yéhuwah sakdonya.

Sinau Alkitab Gratis

Apa Sebabé Perlu Sinau Alkitab?

Alkitab wis nulungi wong akèh nemokaké jawaban kanggo pitakonan-pitakonan penting ing sajroné urip. Apa panjenengan uga kepéngin ngerti jawabané?

Sinau Alkitab karo Seksi-Seksi Yéhuwah Iku Kaya Apa?

Wong-wong padha ngerti yèn Seksi-Seksi Yéhuwah sadonya nawakaké sinau Alkitab ora mbayar. Tontonen sinauné kaya apa.

Njaluk Dikunjungi

Njenengan isa ngerti luwih akèh soal Alkitab utawa soal Seksi-Seksi Yéhuwah.

Perhimpunan lan Acara

Mèlu Pertemuan Ibadah

Golèka keterangan soal pertemuan ibadahé Seksi-Seksi Yéhuwah lan alamat sing paling cedhak.

Peringatan Kematiané Yésus

Njenengan diundang mèlu ing Peringatan Kematiané Yésus tanggal 4 April 2023.

Kantor Cabang

Sesambungan karo Seksi Yéhuwah

Alamat lan nomer tilpuné kantor Seksi Yéhuwah sakdonya.

Tur Bètel

Keterangan soal kantor cabang sing paling cedhak lan jadwalé.

Kepiyé Gawéané Seksi-Seksi Yéhuwah Diragadi?

Tanpa njaluk kolèkte lan prasapuluhan, gatèkna piyé carané gawéan nginjil sakdonya bisa terus maju.

Sapa sing Nindakaké Kersané Yéhuwah ing Jaman Saiki?

Seksi-Seksi Yéhuwah ana ing sakdonya lan asalé saka kabèh suku sarta budaya. Apa sing nggawé anggotané dadi rukun?

Kabar Bab Seksi-Seksi Yéhuwah Sak Donya

  • 239​—Negara sing dikabari Seksi-Seksi Yéhuwah

  • 8.686.980​—Cacahé Seksi-Seksi Yéhuwah

  • 5.908.167​—Sing sinau Alkitab ora mbayar

  • 21.367.603​—Sing teka ing Pèngetan Sédané Yésus

  • 119.297​—Jemaat