Langsung mlebu

Pertemuan Ibadahé Seksi-Seksi Yéhuwah

Golèka keterangan soal pertemuan ibadahé Seksi-Seksi Yéhuwah lan alamat sing paling cedhak.

Golèk Panggonan sing Paling Cedhak (opens new window)

Ana Acara Apa Waé ing Pertemuan Ibadahé Seksi-Seksi Yéhuwah?

Pertemuan ibadahé Seksi-Seksi Yéhuwah kuwi saben minggu ping pindho. (Ibrani 10:24, 25) Ing pertemuan kuwi, Seksi-Seksi Yéhuwah ngrembug soal Alkitab lan carané ngetrapké. Sapa waé éntuk mèlu.

Sing teka isa njawab pertanyaan, kaya nèk ing kelas. Acarané dimulai lan diakhiri nganggo nyanyian lan donga.

Sing teka ing pertemuan kuwi ora kudu dadi Seksi Yéhuwah. Acarané gratis, ora dijaluki dhuwit utawa kolèkte.