Langsung mlebu

Musik Kristen

Setèlen utawa download lagu-lagu Kristen sing ngluhuraké Gusti Allah Yéhuwah. Wis ana rekaman lagu bebarengan, orkèstra, lan musik kanggo iringan.

LAGU

Ngrenungké Berkah saka Yah

Nèk nggatèkké ciptaané Yéhuwah, awaké dhéwé isa ngrenungké berkah saka Yéhuwah lan ora nyerah meskipun ana masalah.

LAGU

Ngrenungké Berkah saka Yah

Nèk nggatèkké ciptaané Yéhuwah, awaké dhéwé isa ngrenungké berkah saka Yéhuwah lan ora nyerah meskipun ana masalah.