Lagu

Kumpulan lagu-lagu sing isiné rasa syukur bab perkara-perkara rohani.

Bayangna

Masa depané awaké dhéwé kuwi nyenengké.

T’rus Gatèkna

Terus nggatèkké kabèh arahan saka Yéhuwah.

Dadia Apikan lan Seneng Berbagi

Piyé carané isa dadi apikan lan seneng berbagi?

Kudu Seneng Ngapura

Golèka kesempatan kanggo niru Yéhuwah lan ngapurani wong liya.

Donya Anyar Wis Cedhak

Mbayangké nèk donya anyar wis cedhak isa mbantu awaké dhéwé tetep tekun.

Iman Isa Ngatasi

Mbangun iman sing kuwat pancèn butuh upaya, ning Yéhuwah mesthi bakal mberkahi upayané awaké dhéwé.

Aku Manut Dhawuh-Mu

Manut karo Yéhuwah kuwi kétok saka tumindak lan omongané awaké dhéwé.

Aku Arep Bali

Gatèkna pengalamané sedulur éntuk kekuwatan kanggo bali menyang jemaat.

Putriku sing Tak Tresnani

Lagu iki nyritakké pengalamané bapak sing bangga karo anaké wédok sing wis diopèni wiwit cilik nganti gedhé lan akiré dadi abdiné Yéhuwah sing setya.

Ayo Nggayuh

Nggayuh cita-cita kanggo ngabdi marang Yéhuwah luwih apik manèh kuwi bener-bener isa nggawé bungah.

Gatèkna Aku

Kerepa terus srawung karo sedulur-sedulur seiman.

Pakaryan-Mu Nguwatké Imanku

Pakaryané Yéhuwah pancèn nggumunké tenan lan nggawé awaké dhéwé dadi kepéngin nyanyi kanggo ngluhurké Yéhuwah.

Sing Paling Penting

Awaké dhéwé perlu nyedhiyakké wektu kanggo sing paling penting—ndonga, nginjil, lan ngabekti marang Yéhuwah.

Aku Tresna karo Kowé

Urip bebojoan panjenengan isa saya kuwat nèk ngendelké Yéhuwah.

Panggonan sing Ngluhurké Yéhuwah

Iki hak istiméwa kanggo awaké dhéwé merga isa nggawé panggonan kanggo ngluhurké asmané Yéhuwah.

Tuntunané Yah Tak Percaya

Maca lan mikirké tenanan isiné Alkitab isa mbantu awaké dhéwé luwih kuwat wektu ngadhepi masalah.

Kudu Berubah

Apa panjenengan péngin nggawé perubahan supaya isa luwih tenanan nginjil?

Aku Ora Dhéwé

Nèk cedhak karo Yéhuwah, awaké dhéwé ora bakal dhéwékan.

Nresnani Kabèh Sedulur

Umaté Yéhuwah padha seneng mbantu siji lan sijiné. Kuwi béda banget karo wong-wong jaman saiki.

Aja Wedi

Nèk lagi ngrasa susah, élinga nek awaké dhéwé ora dhéwékan kanggo ngadhepi.

Terus Nggolèki

Wong-wong isa kenal karo Gusti Allah lan ngerti apa kersané, nèk gelem ngupaya kanggo nggolèki Gusti Allah.

Kanca Sejati

Piyé carané supaya isa nduwé kanca-kanca sejati?

Percaya Aku

Wektu awaké dhéwé susah utawa seneng, awaké dhéwé nduwé kanca sejati.

Yéhuwah Ngrukunké

Senajan donya iki kebak masalah, awaké dhéwé isa rukun lan damai karo para sedulur.

Bantu Aku Bèn Kendel

Yéhuwah bakal mbantu awaké dhéwé bèn isa terus kendel ngadhepi akèh tantangan.

Ngabdi Sak Isa-isané

Awaké dhéwé kuduné mung ngabdi marang Yéhuwah.

Aja Terus Kuwatir

Senajan ngadhepi masalah, awaké dhéwé isa tetep ngrasa ayem lan bahagia

Kudu Kendel lan Kuwat

Iki lagu sing isa nguwatké awaké dhéwé wektu lagi susah.

Maturnuwun kanggo Ciptaan-Mu

Golèka wektu kanggo ngrenungké ciptaané Yéhuwah lan ucapna maturnuwun marang Yéhuwah liwat donga.

Kabèh Keluarga

Ing ngendi waé, kabèh umaté Yéhuwah kuwi sak keluarga.

Sabar lan Tetep Setya

Senajan ana akèh masalah, awaké dhéwé isa tetep setya marang Yéhuwah.

Yéhuwah Terus Ngancani

Yéhuwah terus ndhukung lan ngancani awaké dhéwé.

Donya sing Anyar

Lagu iki isa mbantu awaké dhéwé mbayangké donya anyar, lan kuwi isa mengaruhi uripé awaké dhéwé.

Uripku Kanggo-Mu

Merga sayang karo Yéhuwah, awaké dhéwé dadi péngin nggawé janji ngabdi lan dibaptis.

Tresna Saklawasé

Katresnané Yéhuwah kuwi kanggo saklawasé lan bakal menehi rasa seneng lan damai

Pasrahna Yah

Wektu ngadhepi masalah, njenengan isa njaluk bantuane Yéhuwah bèn isa éntuk kekuwatan lan penghiburan

Kudu Percaya

Senajan ngadhepi akèh masalah, awaké dhéwé isa yakin nèk Yéhuwah sayang karo awaké dhéwé.

Ngapura lan Nglalèkké

Apa njenengan tau lara ati? Terus, apa njenengan ya dadi angèl ngapura? Gatèkna piyé carané njenengan isa ngapura lan nglalèkké.

Terus Mlayu

Gawéa pilihan sing bener supaya isa tekan garis finisé.

Aja Nganti Nyerah

Awaké dhéwé kudu ngupaya bèn isa nduwé iman sing kuwat

Oh Sayangku

Pernikahan kuwi hadiah saka Yéhuwah.

Terus Mikir sing Apik

Yéhuwah isa mbantu awaké dhéwé bèn ora terlalu kuwatir lan terus mikir sing apik.

Bahagia S’lawasé

Yéhuwah nggawé awaké dhéwé terus bahagia.