Langsung mlebu

Peringatan Kematiané Yésus

Selasa, 4 April 2023

Setaun pisan, Seksi-Seksi Yéhuwah ngumpul kanggo ngéling-éling kematiané Yésus. Kuwi merga manut karo préntahé Yésus: ”Terus tindakna iki kanggo ngéling-éling aku.”​—Lukas 22:19.

Wong-Wong Biasané Takon

Acarané pirang jam?

Kira-kira mung sak jam.

Acarané kaya apa?

Acarané dimulai lan diakhiri nganggo nyanyian lan donga. Sing mimpin donga mengko Seksi-Seksi Yéhuwah. Acara utamané kuwi ceramah sing ngrembug soal ngapa kok Yésus kudu mati lan piyé bèn awaké dhéwé isa éntuk manfaat saka tebusané Yésus.