Langsung mlebu

Peringatan Kematiané Yésus

Minggu, 24 Maret 2024

Setaun pisan, Seksi-Seksi Yéhuwah ngumpul kanggo ngéling-éling kematiané Yésus. Kuwi merga manut karo préntahé Yésus: ”Terus tindakna iki kanggo ngéling-éling aku.”​—Lukas 22:19.

Njenengan diundang mèlu acara iki.

Wong-Wong Biasané Takon

Acarané pirang jam?

Kira-kira mung sak jam.

Acarané ing endi?

Takona Seksi-Seksi Yéhuwah nèk péngin ngerti lokasiné.

Nèk mèh mèlu, mbayar apa ora?

Ora.

Dijaluki kolèkte apa ora?

Ora. Ing acara pertemuan ibadahé Seksi-Seksi Yéhuwah ora tau ana kolèkte.

Kudu nganggo klambi apa?

Ora ditentokké kudu nganggo klambi apa. Tapi Seksi-Seksi Yéhuwah berusaha ngetrapké pathokan ing Alkitab soal nganggo pakaian sing sederhana lan sopan. (1 Timotius 2:9) Njenengan ora perlu nganggo klambi sing larang utawa méwah.

Acarané kaya apa?

Acarané dimulai lan diakhiri nganggo nyanyian lan donga. Sing mimpin donga mengko Seksi-Seksi Yéhuwah. Acara utamané kuwi ceramah soal ngapa kok Yésus kudu mati lan piyé bèn awaké dhéwé isa éntuk manfaat saka tebusané Yésus.