Injil Lukas 22:1-71

 • Para imam nggawé rencana jahat arep matèni Yésus (1-6)

 • Persiapan kanggo Paskah sing terakhir (7-13)

 • Perjamuan Dalu Gusti sing pertama kali (14-20)

 • ”Wong sing ngianati aku ana ing kéné lan sak méja karo aku” (21-23)

 • Padu soal sapa sing dianggep paling penting (24-27)

 • Yésus nggawé perjanjian kanggo mréntah ing kerajaan (28-30)

 • Ramalan soal Pétrus sing ora ngakoni Yésus (31-34)

 • Perluné persiapan; pedhang loro (35-38)

 • Dongané Yésus ing Gunung Zaitun (39-46)

 • Yésus ditangkep (47-53)

 • Pétrus ora ngakoni Yésus (54-62)

 • Yésus diécé (63-65)

 • Diadili ing ngarepé Sanhèdrin (66-71)

22  Perayaan Roti Tanpa Ragi, sing disebut Paskah,+ wis cedhak.+  Para imam kepala lan ahli Taurat wedi karo akèh wong.+ Mula, wong-wong kuwi nggolèk cara bèn isa matèni Yésus, ning ora nggawé nesu wong akèh.+  Terus, Sétan mengaruhi atiné Yudas Iskariot, yaiku salah siji saka rasul 12.+  Bar kuwi, Yudas nemoni para imam kepala lan kepala penjaga bait kanggo ngrembug soal carané nangkep Yésus.+  Wong-wong kuwi dadi seneng banget lan gelem mènèhi Yudas dhuwit pérak.+  Mula, Yudas setuju lan mulai nggolèk kesempatan sing cocog bèn isa nyerahké* Yésus marang wong-wong kuwi tanpa dingertèni wong akèh.  Saiki Perayaan Roti Tanpa Ragi, yaiku wektu wong-wong biasané mènèhké korban Paskah.+  Yésus ngutus Pétrus lan Yohanes. Yésus ngomong ngéné, ”Lungaa, lan siapna panganan bèn awaké dhéwé isa ngrayakké Paskah.”+  Murid loro kuwi takon, ”Njenengan péngin aku nyiapké Paskah ing endi?” 10  Yésus njawab, ”Pas kowé mlebu kutha Yérusalèm, kowé bakal ketemu karo wong lanang sing nggawa genthong wadhah banyu. Etutna wong kuwi nganti dhèwèké mlebu ing salah siji omah.+ 11  Terus, ngomonga karo sing nduwé omah, ’Guru ngomong karo kowé, ”Ruangan endi sing isa tak enggo ngrayakké Paskah bareng karo murid-muridku?”’ 12  Wong kuwi bakal nduduhké ruangan gedhé ing lantai ndhuwur sing wis disiapké kanggo awaké dhéwé. Siapna Paskah ing kono.” 13  Mula, murid loro kuwi mangkat, lan kabèh kelakon kaya sing diomongké Yésus. Terus, murid-murid nyiapké Paskah. 14  Wektu wis bengi, Yésus lungguh lan mangan bareng karo para rasulé.+ 15  Yésus kandha, ”Aku wis nunggu-nunggu Paskah iki bèn isa mangan bareng karo kowé sakdurungé aku ngalami sengsara. 16  Kowé tak kandhani, aku ora bakal mangan iki manèh nganti kabèh kelakon ing Kerajaané Gusti Allah.” 17  Sakwisé njupuk gelas, Yésus ngucap syukur marang Gusti Allah lan kandha, ”Tampanen gelas iki, lan saben wong ing antaramu kudu ngombé saka gelas iki. 18  Kowé tak kandhani, kèt saiki, aku ora bakal ngombé anggur manèh nganti Kerajaané Gusti Allah teka.” 19  Bar kuwi, Yésus njupuk roti,+ ngucap syukur marang Gusti Allah, nyuwil-nyuwil roti kuwi, terus mènèhké marang para rasulé. Yésus kandha, ”Iki nglambangké badanku+ sing bakal tak pasrahké kanggo kowé.+ Terus tindakna iki kanggo ngéling-éling aku.”+ 20  Sakwisé mangan, Yésus ya njupuk gelas kuwi lan kandha, ”Gelas iki nglambangké perjanjian anyar+ sing disahké nganggo getihku,+ sing bakal diecurké kanggo kowé.+ 21  ”Kowé tak kandhani, wong sing ngianati aku ana ing kéné lan sak méja karo aku.+ 22  Anaké manungsa pancèn bakal lunga, kaya sing wis diramalké.+ Ning tetep waé, cilaka wong sing ngianati dhèwèké.”+ 23  Mula, saben rasul takon karo rasul liyané soal sapa sing sakjané arep ngianati Yésus.+ 24  Tapi, para rasul ya padu soal sapa sing dianggep paling penting.+ 25  Yésus ngomong karo para rasul, ”Raja-raja ing donya iki padha mréntah rakyaté, lan wong-wong sing nguwasani rakyaté disebut Dermawan.*+ 26  Ning, kowé aja kaya ngono.+ Wong sing paling penting ing antaramu kudu dadi kaya sing enom dhéwé,+ lan wong sing mimpin kudu dadi kaya wong sing nglayani. 27  Sapa sing luwih penting, wong sing mangan apa wong sing nglayani? Wong sing mangan, ta? Ning, aku malah dadi wong sing nglayani kowé.+ 28  ”Senajan ngono, kowé ora tau ninggalké aku+ wektu aku ngadhepi keadaan sing angèl.+ 29  Kaya Bapakku sing wis nggawé perjanjian karo aku, mula aku ya nggawé perjanjian karo kowé bèn kowé isa mréntah ing kerajaan,+ 30  bèn kowé isa mangan lan ngombé sak méja karo aku ing Kerajaanku,+ lan bèn kowé isa lungguh ing takhta+ kanggo ngadili suku Israèl 12.+ 31  ”Simon, Simon. Sétan péngin napèni kowé kaya misahké gandum saka kulité.+ 32  Ning, aku wis njaluk marang Gusti Allah kanggo kowé supaya imanmu tetep kuwat.+ Sakwisé imanmu kuwat manèh, kuwatna sedulur-sedulurmu.”+ 33  Terus, Pétrus ngomong karo Yésus, ”Gusti, aku siap dipenjara lan mati bareng karo njenengan.”+ 34  Ning Yésus njawab, ”Pétrus, kowé tak kandhani, sakdurungé jago kluruk dina iki, kowé bakal ngomong nganti ping telu nèk kowé ora kenal karo aku.”+ 35  Yésus ya ngomong karo rasul-rasulé, ”Wektu kowé tak kongkon lunga tanpa nggawa kanthong dhuwit, kanthong panganan, lan sandhal,+ kowé kan ora kekurangan apa-apa, ta?” Rasul-rasul njawab, ”Ora.” 36  Terus Yésus kandha, ”Ning saiki, nèk kowé nduwé kanthong dhuwit utawa kanthong panganan, gawanen kuwi. Nèk kowé ora nduwé pedhang, edolen klambi njabamu, lan tukua pedhang. 37  Kowé tak kandhani nèk apa sing ditulis Kitab Suci soal aku kudu kelakon. Kitab Suci kandha, ’Dhèwèké dianggep wong sing nglanggar hukum.’+ Apa sing ditulis kuwi saiki lagi kelakon tenan.”+ 38  Terus para rasul kandha, ”Gusti, iki ana pedhang loro.” Yésus kandha, ”Kuwi wis cukup.” 39  Bar kuwi, Yésus lunga ing Gunung Zaitun kaya biasané, lan para rasul ngetutké dhèwèké.+ 40  Wektu tekan ing kono, Yésus ngomong, ”Terusa ndonga bèn kowé ora nyerah lan ora nindakké dosa.”+ 41  Yésus mlaku rada adoh* saka kono, terus sujud lan mulai ndonga. 42  Yésus kandha, ”Bapak, nèk Njenengan gelem, tulung singkirna gelas* iki saka aku. Tapi, dudu karepku sing kelakon, ning sing kudu kelakon kuwi apa sing Njenengan karepké.”+ 43  Terus, ana malaékat sing teka lan nguwatké Yésus.+ 44  Yésus ngrasa susah banget, mula dhèwèké ndonga saya tenanan.+ Kringeté dadi kaya getih sing nètès ing lemah. 45  Sakwisé ndonga, Yésus marani murid-muridé lan ndelok nèk murid-muridé lagi turu. Murid-murid kuwi kekeselen merga sedhih banget.+ 46  Yésus ngomong, ”Kok kowé malah padha turu, ta? Ayo tangi. Kowé kudu terus ndonga bèn kowé ora nyerah lan nindakké dosa.”+ 47  Wektu Yésus isih ngomong, sak grombolan wong teka. Grombolan wong kuwi dipimpin Yudas, salah siji saka rasul 12. Yudas marani Yésus arep ngambung dhèwèké.+ 48  Ning, Yésus ngomong karo Yudas, ”Yudas, apa kowé ngambung aku kanggo ngianati Anaké manungsa?” 49  Wektu ngerti apa sing bakal kelakon, murid-murid sing ana ing cedhaké Yésus kandha, ”Gusti, wong-wong kuwi tak serang nganggo pedhang ya?” 50  Salah siji murid nyerang budhaké imam agung nganggo pedhang lan nyabet kupingé tengen budhak kuwi nganti pothol.+ 51  Ning Yésus kandha, ”Wis cukup.” Terus, kupingé wong kuwi didemèk lan dimarèkké Yésus. 52  Bar kuwi, Yésus ngomong karo para imam kepala, kepala penjaga bait, lan pemimpin* sing teka arep nangkep dhèwèké, ”Apa aku iki perampok, kok kowé nganti nggawa pedhang lan penthung kanggo nangkep aku?+ 53  Saben dina aku lungguh ing bait kanggo mulang,+ ning kowé ora nangkep aku.+ Tapi, iki pancèn wektumu kanggo tumindak lan wektuné petengan nduduhké kuwasané.”+ 54  Terus, wong-wong kuwi nangkep lan nggawa Yésus+ ing omahé imam agung. Ning, Pétrus ngetutké saka kadohan.+ 55  Ing tengah halaman omah kuwi, wong-wong nyumet geni lan lungguh ing sekitaré. Pétrus ya lungguh bareng karo wong-wong kuwi.+ 56  Tapi, ana pembantu wédok ndelok Pétrus lungguh ing cedhak geni. Dhèwèké ngamati Pétrus lan kandha, ”Wong iki kancané wong kuwi.” 57  Ning, Pétrus ora ngaku. Pétrus kandha, ”Dudu. Aku ora kenal dhèwèké.” 58  Ora let suwé, wong liya ya ndelok Pétrus lan kandha, ”Kowé kuwi kan salah siji muridé.” Ning Pétrus kandha, ”Dudu.”+ 59  Kira-kira let sak jam, ana wong liyané manèh sing ngomong, ”Wong iki mesthi kancané. Dhèwèké kan wong Galiléa.” 60  Ning Pétrus kandha, ”Dudu. Kowé kuwi ngawur.” Pas Pétrus isih ngomong, pitik jago langsung kluruk. 61  Wektu kuwi, Gusti Yésus langsung méngo lan ndeloki Pétrus. Pétrus langsung kèlingan omongané Yésus, ”Sakdurungé jago kluruk dina iki, kowé bakal ngomong nganti ping telu nèk kowé ora kenal karo aku.”+ 62  Terus, Pétrus lunga saka kono lan nangis sesenggukan. 63  Wong-wong sing nangkep Yésus mulai ngécé+ lan nggebugi Yésus.+ 64  Wong-wong kuwi nutupi wajahé Yésus lan bola-bali ngomong, ”Nèk kowé nabi, coba kandhanana aku sapa sing ngantemi* kowé?” 65  Ana akèh manèh omongan-omongan sing ngrèmèhké Yésus. 66  Pas wis ésuk, para pemimpin* bangsa kuwi ngumpul, yaiku para imam kepala lan ahli Taurat.+ Wong-wong kuwi nggawa Yésus ing ruang Sanhèdrin* lan kandha, 67  ”Nèk kowé pancèn Kristus, ngomonga.”+ Ning Yésus njawab, ”Senajan aku ngomong, kowé mesthi ora bakal percaya. 68  Senajan kowé tak takoni, kowé ya mesthi ora bakal njawab. 69  Ning kèt saiki, Anaké manungsa+ bakal lungguh ing sisih tengené Gusti Allah sing Mahakuwasa.”+ 70  Terus, wong-wong kuwi takon, ”Nèk ngono, apa kowé Anaké Gusti Allah?” Yésus njawab, ”Ya bener. Kaya sing mbok omongké.” 71  Wong-wong kuwi kandha, ”Kanggo apa nggolèk seksi-seksi manèh? Awaké dhéwé kan wis krungu omongané wong iki.”+

Katrangan Tambahan

Utawa ”ngianati”.
Gelar kehormatan kanggo wong sing seneng mbantu wong liya.
Utawa ”mlaku adohé kira-kira sak balangan watu”.
Deloken ctn. ing Mat 26:39.
Utawa ”sesepuh”.
Utawa ”ngamplengi”.
Utawa ”para sesepuh”.