Injil Lukas 5:1-39

  • Mukjijat wektu njala iwak; murid-murid sing pertama (1-11)

  • Wong lara kusta dimarèkké (12-16)

  • Yésus marèkké wong lumpuh (17-26)

  • Yésus ngundang Lèwi (27-32)

  • Pitakonan soal pasa (33-39)

5  Wektu kuwi, Yésus lagi ngadeg ing pinggir Danau Génésarèt.*+ Akèh wong dhesek-dhesekan arep nyedhak Yésus bèn isa ngrungokké omongané Gusti Allah.  Terus, Yésus ndelok ana prau loro ing pinggir danau, ning nelayan-nelayané wis mudhun saka prau kuwi lan lagi ngumbah jala-jalané.+  Bar kuwi, Yésus numpak ing salah siji prau, yaiku prau duwèké Simon, lan ngongkon Simon supaya rada ngedohké prauné saka daratan. Terus, Yésus lungguh lan mulang wong akèh saka prau kuwi.  Sakwisé rampung mulang wong akèh kuwi, Yésus ngomong karo Simon, ”Gawanen prauné ing panggonan sing jero, lan tebarna jalamu ing kono.”  Simon njawab, ”Guru, kèt mau bengi aku wis ngupaya nggolèk iwak, tapi ora éntuk apa-apa.+ Ning, aku bakal nebarké jalané kaya préntahé njenengan.”  Sakwisé nebarké jalané, wong-wong kuwi éntuk iwak akèh banget nganti jalané mèh suwèk.+  Mula, wong-wong kuwi ngawé-awé kancané sing ana ing prau liyané bèn padha mbantu. Terus kanca-kancané mau mara, lan prau loro kuwi diisi iwak nganti kebak, nganti loro-loroné arep kleleb.  Wektu ndelok kuwi, Simon Pétrus sujud ing ngarepé Yésus lan kandha, ”Aku ora pantes ana ing cedhakmu Gusti, merga aku wong sing dosa.”  Simon lan kanca-kancané nggumun banget isa éntuk iwak semono akèhé. 10  Yakobus lan Yohanes, yaiku anak-anaké Zébédéus,+ sing kerja bareng Simon, ya mèlu nggumun. Ning, Yésus ngomong karo Simon, ”Aja wedi. Mulai saiki, kowé bakal tak dadèkké tukang njala manungsa.”+ 11  Mula, wong-wong kuwi nggawa prauné bali ing daratan, terus ninggalké kabèh lan ngetutké Yésus.+ 12  Wektu Yésus ana ing salah siji kutha, ana wong lanang sing lara kusta sak awak. Wektu ndelok Yésus, dhèwèké sujud lan njaluk, ”Gusti, nèk njenengan gelem, mbok aku tulung dimarèkké.”*+ 13  Mula, Yésus ngulurké tangané lan ndemèk wong kuwi. Yésus kandha, ”Ya, aku gelem marèkké kowé. Saiki kowé wis mari.”* Wong sing lara kusta kuwi langsung mari saka kustané.+ 14  Terus, Yésus nglarang wong kuwi ngandhani sapa-sapa. Yésus kandha, ”Lungaa, duduhna awakmu marang imam, lan wènèhna persembahan kaya sing dipréntahké ing Hukum Musa+ kanggo mbuktèkké nèk kowé wis mari.”+ 15  Ning, kabar soal Yésus saya nyebar. Akèh wong ngumpul merga péngin ngrungokké Yésus lan péngin bèn penyakité dimarèkké.+ 16  Senajan ngono, Yésus isih kerep lunga ing panggonan sing sepi kanggo ndonga. 17  Pas Yésus lagi mulang wong-wong, ana wong Farisi lan guru-guru Taurat sing lungguh ing kono. Wong-wong kuwi teka saka kabèh désa ing Galiléa, Yudéa, lan Yérusalèm. Yésus éntuk roh suci saka Yéhuwah* kanggo marèkké wong-wong.+ 18  Terus, ana wong-wong sing ngusung wong lanang lumpuh nganggo tandhu. Wong-wong kuwi ngupaya nggawa wong lumpuh kuwi mlebu bèn isa ndèlèhké wong lumpuh kuwi ing ngarepé Yésus.+ 19  Ning, merga saking akèhé wong, wong-wong kuwi ora isa nggawa wong lumpuh kuwi mlebu. Mula, wong-wong kuwi munggah ing atap, ngedhunké wong lumpuh mau karo tandhuné, lan ndèlèhké wong lumpuh mau ing ngarepé Yésus. 20  Wektu ndelok imané wong-wong kuwi, Yésus ngomong karo wong lumpuh kuwi, ”Dosamu wis tak apura.”+ 21  Terus, para ahli Taurat lan wong Farisi mulai ngrembug soal kuwi. Wong-wong kuwi kandha, ”Sapa ta wong iki, kok wani-waniné ngrèmèhké Gusti Allah? Sing isa ngapura dosa kan mung Gusti Allah.”+ 22  Ning, Yésus langsung ngerti apa sing dipikirké wong-wong kuwi. Mula, Yésus kandha marang wong-wong kuwi, ”Ngapa kok kowé mikir kaya ngono? 23  Luwih gampang endi, ngomong, ’Dosamu wis tak apura,’ utawa, ’Ngadega lan mlakua’? 24  Ning, kuwi bèn kowé ngerti nèk Anaké manungsa nduwé kuwasa kanggo ngapura dosa ing bumi . . .” Yésus kandha marang wong lumpuh kuwi, ”Ngadega, angkaten tandhumu, lan muliha.”+ 25  Wong lumpuh kuwi langsung ngadeg ing ngarepé wong akèh, ngangkat tandhuné, lan mulih ing omahé karo ngluhurké Gusti Allah. 26  Kabèh wong ing kono nggumun banget lan mulai ngluhurké Gusti Allah. Wong-wong kuwi kandha, ”Sing awaké dhéwé delok dina iki luar biasa banget.” 27  Bar kuwi, Yésus lunga lan ndelok petugas pajeg sing jenengé Lèwi lagi lungguh ing kantor pajeg. Yésus kandha marang dhèwèké, ”Ayo dadi muridku.”+ 28  Lèwi langsung ngadeg lan ninggalké sak kabèhé, terus mèlu Yésus. 29  Bar kuwi, Lèwi nggawé pésta gedhé kanggo Yésus ing omahé. Ana akèh petugas pajeg lan wong-wong liyané sing mangan bareng karo Yésus lan murid-muridé.+ 30  Kuwi sebabé wong Farisi lan para ahli Taurat protès karo murid-muridé Yésus, ”Ngapa kok kowé mangan lan ngombé karo petugas pajeg lan wong-wong dosa?”+ 31  Yésus njawab, ”Wong sing séhat ora mbutuhké dokter. Sing mbutuhké dokter kuwi wong-wong sing lara.+ 32  Aku teka ora kanggo ngundang* wong sing bener ning wong-wong sing dosa, bèn wong-wong kuwi mertobat.”+ 33  Wong-wong kuwi kandha marang Yésus, ”Murid-muridé Yohanes rajin pasa lan ndonga tenanan. Murid-muridé wong Farisi ya kaya ngono. Ning, murid-muridmu malah mangan lan ngombé.”+ 34  Yésus njawab, ”Nèk mantèn lanang isih ana karo para sahabaté, kowé ora mungkin ngongkon sahabat-sahabaté mantèn lanang kuwi pasa, ta? 35  Ning, bakal tekan wektuné mantèn lanang+ dipisahké saka para sahabaté. Wektu kuwi, sahabat-sahabaté bakal pasa.”+ 36  Yésus ya mènèhi perumpamaan iki, ”Ora ana wong sing bakal nggunting klambi anyar kanggo nambal klambi lawas. Nèk kuwi ditindakké, tambalané bakal suwèk lan ora cocog karo klambi sing lawas kuwi.+ 37  Sakliyané kuwi, ora ana wong sing bakal nyimpen anggur anyar ing wadhah anggur* sing lawas. Nèk kuwi ditindakké, anggur sing anyar kuwi bakal nggawé wadhah angguré pecah. Angguré bakal wutah, lan wadhah angguré bakal rusak.” 38  Mula, anggur sing anyar kudu disimpen ing wadhah anggur sing anyar. 39  Wong sing wis ngombé anggur sing lawas ora bakal gelem ngombé anggur sing anyar. Dhèwèké bakal kandha, ’Anggur sing lawas kuwi luwih énak.’”

Katrangan Tambahan

Maksudé, Laut Galiléa.
Utawa ”tulung digawé ora najis manèh”.
Utawa ”wis ora najis manèh”.
Deloken Lamp. A5.
Utawa ”nyeluk”.
Wadhah sing digawé saka kulit kéwan. Deloken Daftar Istilah.