Injil Lukas 21:1-38

 • Sumbangané randha mlarat (1-4)

 • TANDHA SING BAKAL KELAKON (5-36)

  • Perang, gempa bumi sing gedhé, wabah penyakit, lan kelaparan (10, 11)

  • Yérusalèm dikepung tentara (20)

  • Wektu sing ditentokké kanggo bangsa-bangsa (24)

  • Tekané Anaké manungsa (27)

  • Perumpamaan soal wit ara (29-33)

  • Kudu terus jaga-jaga (34-36)

 • Yésus mulang ing bait (37, 38)

21  Wektu ndelok kothak-kothak sumbangan, Yésus nggatèkké wong-wong sugih nglebokké sumbangané ing kono.+  Terus, Yésus ndelok ana randha mlarat nglebokké dhuwit rècèh loro sing cilik banget nilainé.*+  Yésus kandha, ”Percayaa, randha mlarat iki nglebokké sumbangan sing luwih akèh timbang wong-wong sugih kuwi.+  Wong-wong kuwi mènèhi sumbangan saka hartané sing turah-turah. Ning, randha kuwi mènèhi kabèh duwèké sing sakjané isa dienggo nyambung uripé senajan dhèwèké mlarat.”+  Wektu kuwi, ana wong sing muji bait merga bait dihiasi watu-watu sing apik lan ana akèh barang sing diwènèhké dadi persembahan marang Gusti Allah.+  Yésus kandha, ”Bakal tekan wektuné, kabèh sing mbok delok kuwi bakal diambrukké. Ora bakal ana watu sing isih numpuk ing ndhuwuré watu liyané.”+  Terus, wong-wong kuwi takon, ”Guru, sakjané kapan kuwi bakal kelakon? Apa tandhané nèk kabèh kuwi wis arep kelakon?”+  Yésus njawab, ”Kowé kudu ngati-ati. Aja nganti kowé disesatké.+ Akèh wong bakal teka nganggo jenengku lan kandha, ’Aku iki Kristus.’ Wong-wong kuwi ya bakal kandha, ’Wektuné wis cedhak.’ Aja ngetutké wong-wong kuwi.+  Sakliyané kuwi, nèk kowé krungu swara perang lan gègèran,* aja kuwatir. Kabèh iki kudu kelakon dhisik, ning akhir kuwi ora bakal langsung kelakon.”+ 10  Terus, Yésus ngomong karo wong-wong kuwi, ”Bangsa bakal nglawan bangsa,+ lan kerajaan nglawan kerajaan.+ 11  Bakal ana gempa bumi sing gedhé, lan ing endi-endi bakal ana kelaparan lan wabah penyakit.+ Wong-wong bakal ndelok perkara-perkara sing nggawé wedi lan tandha-tandha sing hébat saka langit. 12  ”Ning, sakdurungé kabèh kuwi kelakon, kowé bakal ditangkep lan dianiaya.+ Kowé ya bakal diserahké ing sinagogé* lan dilebokké penjara. Kowé bakal digawa ing ngarepé raja-raja lan gubernur-gubernur merga dadi muridku.*+ 13  Kuwi bakal dadi kesempatan kanggo kowé mènèhi kesaksian. 14  Kuwi sebabé kowé kudu nduwé tékad nèk kowé ora bakal nggawé persiapan dhisik kanggo nggawé pembélaan,+ 15  merga aku bakal nggawé kowé dadi wicaksana* lan ngerti apa sing kudu mbok omongké. Senajan kabèh sing nentang kowé padha bersatu, wong-wong kuwi ora bakal isa ngalahké utawa mbantah kowé.+ 16  Malah, kowé ya bakal dikhianati wong tuwamu, kakangmu, adhimu, sedulurmu, lan kancamu dhéwé. Saka antaramu, bakal ana sing dipatèni wong-wong kuwi.+ 17  Kowé bakal disengiti kabèh wong merga dadi muridku.*+ 18  Ning, rambutmu sak ler waé ora bakal ana sing ilang.+ 19  Nèk kowé terus setya nganti akhir, kowé bakal slamet.*+ 20  ”Mula, wektu kowé ndelok ana akèh tentara sing ngepung Yérusalèm,+ kuwi berarti ora suwé manèh Yérusalèm bakal disingkirké.+ 21  Wong-wong sing ana ing Yudéa kudu mulai mlayu menyang pegunungan.+ Wong-wong sing ana ing njero kutha kuwi kudu metu, lan wong-wong sing ana ing désa-désa sekitaré aja mlebu mrono. 22  Kuwi wektuné Gusti Allah ngukum wong-wong. Kuwi kelakon bèn kabèh sing wis ditulis ing Kitab Suci isa dadi kenyataan. 23  Cilaka tenan wong wédok sing meteng lan sing isih nyusoni bayi wektu kuwi.+ Negara iki bakal sengsara banget, lan wong-wongé bakal dihukum. 24  Bakal ana sing dipatèni nganggo pedhang lan ana sing bakal digawa dadi tawanan menyang negara-negara liya.+ Yérusalèm bakal diidak-idak karo bangsa-bangsa* nganti wektu sing ditentokké kanggo bangsa-bangsa* kuwi rampung.+ 25  ”Sakliyané kuwi, bakal ana tandha-tandha ing matahari, bulan, lan bintang.+ Ing bumi, bangsa-bangsa bakal sengsara banget lan ora ngerti kudu ngapa merga swara gemuruhé ombak ing laut. 26  Kuwasa-kuwasa langit bakal goncang, lan kuwi bakal nggawé wong-wong semaput merga kewedèn lan kuwatir karo apa sing bakal dialami penduduk bumi. 27  Terus, wong-wong kuwi bakal ndelok Anaké manungsa+ teka nganggo méga-méga lan nganggo kuwasa lan kemuliaan.+ 28  Ning wektu kabèh kuwi mulai kelakon, ngadega sing jejeg lan ndhangaka, merga ora suwé manèh kowé bakal dibébaské.” 29  Terus, Yésus nyritakké perumpamaan iki, ”Pikirna soal wit ara lan wit-wit liyané.+ 30  Nèk wit-wit kuwi wis mulai ngetokké godhong-godhong, kowé ngerti nèk musim panas wis cedhak. 31  Mula, nèk kowé ndelok kabèh iki kelakon, berarti Kerajaané Gusti Allah wis cedhak. 32  Percayaa, generasi iki ora bakal mati nganti kabèh iki kelakon.+ 33  Langit lan bumi bakal lenyap, ning omonganku bakal tetep ana nganti saklawasé.+ 34  ”Tapi, kowé kudu ngati-ati bèn pikiranmu aja nganti rusak merga kowé kakèhan mangan, kakèhan ngombé,+ lan kuwatir soal urip saben dina.+ Nèk kowé kaya ngono, mengko pas dina kuwi ujug-ujug teka, kowé dadi kagèt 35  kaya kéwan sing kena jerat.+ Kowé tak kandhani iki merga tekané dina kuwi bakal nggawé kabèh wong ing bumi dadi kagèt. 36  Mula, kowé kudu terus jaga-jaga.+ Kowé ya kudu terus njaluk+ bèn kowé isa slamet ngliwati kabèh sing wis ditentokké kudu kelakon lan bèn isa ngadeg ing ngarepé Anaké manungsa.”+ 37  Nèk awan, Yésus mulang ing bait. Ning nèk bengi, Yésus bakal lunga ing Gunung Zaitun lan nginep ing kono. 38  Terus, pas isih ésuk banget, wong-wong mara ing bait merga arep ngrungokké Yésus.

Katrangan Tambahan

Lit.: ”rong lèpta, yaiku sak kuadran”. Lèpta kuwi bentuk jamak saka lèpton.
Utawa ”lan pembrontakan”.
Utawa ”panggonan kanggo ngibadah”.
Utawa ”merga jenengku”.
Utawa ”merga jenengku”.
Utawa ”bakal nylametké nyawamu”.
Utawa ”bangsa-bangsa sing ora kenal Gusti Allah”.
Utawa ”bangsa-bangsa sing ora kenal Gusti Allah”.