Injil Lukas 4:1-44

  • Iblis nggodha Yésus (1-13)

  • Yésus mulai nginjil ing Galiléa (14, 15)

  • Yésus ditolak ing Nazarèt (16-30)

  • Ing sinagogé Kapernaum (31-37)

  • Ibu maratuwané Simon lan wong liyané dimarèkké (38-41)

  • Wong akèh nggolèki Yésus (42-44)

4  Terus, Yésus ninggalké Kali Yordan. Gusti Allah mènèhi Yésus roh suci, lan roh suci kuwi nuntun Yésus menyang padhang belantara.+  Yésus ana ing kono 40 dina, lan dhèwèké ora mangan apa-apa. Mula, sakwisé 40 dina kuwi, Yésus ngrasa ngelih.* Terus Yésus digodha Iblis.+  Bar kuwi, Iblis ngomong karo Yésus, ”Nèk kowé pancèn anaké Gusti Allah, kongkonen watu iki dadi roti.”  Ning Yésus njawab, ”Kitab Suci kandha, ’Manungsa ora mung urip saka panganan* waé.’”+  Terus, Iblis nggawa Yésus ing panggonan sing dhuwur lan nduduhké marang Yésus kabèh pamréntahané manungsa ing donya, ning mung sedhéla.+  Terus Iblis ngomong karo Yésus, ”Kabèh pamréntahan iki lan kemuliaané bakal tak wènèhké kowé sebab kabèh kuwi duwèkku,+ lan aku isa mènèhké kuwi marang sapa waé sing tak karepké.  Mula, nèk kowé gelem nyembah aku sepisan waé, kuwi kabèh bakal dadi duwèkmu.”  Yésus njawab, ”Kitab Suci kandha, ’Mung Yéhuwah* Gusti Allahmu sing kudu mbok sembah, lan mung marang Dhèwèké kowé kudu ngabdi.’”*+  Terus, Iblis nggawa Yésus menyang Yérusalèm, ing bagéan témbok sing paling dhuwur ing bait. Iblis kandha, ”Nèk kowé pancèn anaké Gusti Allah, anjloga saka kéné.+ 10  Kitab Suci kan kandha, ’Dhèwèké bakal ngongkon malaékat-malaékaté bèn nglindhungi kowé,’ 11  lan, ’Para malaékat bakal nampani kowé bèn sikilmu ora kena watu.’”+ 12  Yésus njawab, ”Kitab Suci ya kandha, ’Aja nguji Yéhuwah* Gusti Allahmu.’”+ 13  Mula, sakwisé nggodha Yésus, Iblis ninggalké dhèwèké lan nunggu nganti ana kesempatan liya sing cocog.+ 14  Saiki, Yésus sing wis nampa roh suci bali ing Galiléa.+ Wong-wong ing désa-désa sekitaré krungu laporan sing apik soal Yésus. 15  Yésus ya mulai mulang ing sinagogé-sinagogé,* lan dhèwèké diajèni kabèh wong. 16  Terus, Yésus lunga ing Nazarèt.+ Yésus gedhéné ing kutha kuwi. Kaya biasané pas dina Sabat, Yésus mlebu ing sinagogé.+ Wektu Yésus ngadeg arep maca, 17  dhèwèké diwènèhi gulungan tulisan Nabi Yésaya. Terus, sakwisé mbukak gulungan kuwi, Yésus nggolèki lan nemokké ayat sing kandha, 18  ”Yéhuwah* mènèhi aku roh suciné. Dhèwèké milih aku bèn aku nyritakké kabar apik marang wong mlarat. Dhèwèké ngongkon aku ngandhani nèk wong-wong sing ditawan bakal dibébaské, wong wuta bakal isa ndelok manèh, lan wong sing ketindhes bakal dibébaské.+ 19  Dhèwèké ya ngongkon aku ngandhani soal wektuné* Yéhuwah* mesakké karo umaté.”+ 20  Terus, Yésus nggulung manèh gulungan kuwi, mbalèkké marang petugas, lan lungguh. Kabèh wong ing sinagogé kuwi ndeloki Yésus. 21  Bar kuwi, Yésus kandha, ”Dina iki, ayat sing lagi waé mbok rungokké wis kelakon.”+ 22  Wong-wong kuwi mulai muji-muji Yésus lan kagum karo omongané sing nyenengké.+ Wong-wong kuwi kandha, ”Dhèwèké kuwi anaké Yusuf, ta?”+ 23  Mula Yésus kandha, ”Kowé mesthi bakal ngucapké perumpamaan iki marang aku, ’Dokter, marèkna awakmu dhéwé.’ Kowé kabèh ya bakal kandha, ’Aku wis krungu apa sing mbok tindakké ing Kapernaum.+ Saiki, kowé ya kudu nindakké kuwi ing kéné, ing dhaérah asalmu.’” 24  Yésus neruské omongané, ”Percayaa, ora ana nabi sing diajèni ing dhaérah asalé.+ 25  Contoné, pas jamané Èlia, tau ana kelaparan sing parah ing Israèl merga ora ana udan suwéné telung taun setengah.+ Percayaa, senajan ana akèh randha ing Israèl, 26  ning Gusti Allah ora ngutus Èlia bèn mbantu randha-randha kuwi. Èlia mung diutus marang randha siji ing Zaréfat, ing tanah Sidon.+ 27  Sakliyané kuwi, pas jamané Nabi Èlisa, ana akèh wong sing lara kusta ing Israèl. Tapi, wong-wong kuwi ora dimarèkké Èlisa. Èlisa mung marèkké Naaman, wong Siria.”+ 28  Wektu krungu kuwi, kabèh wong ing sinagogé dadi nesu banget.+ 29  Terus, wong-wong kuwi ngadeg lan nggèrèt Yésus metu saka kuthané sing ana ing ndhuwur gunung. Wong-wong kuwi nggèrèt Yésus ing pinggir jurang merga arep nguncalké dhèwèké saka kono. 30  Ning, Yésus nrobos kumpulan wong kuwi lan lunga saka kono.+ 31  Terus, Yésus lunga ing kutha Kapernaum ing Galiléa lan mulang wong-wong pas dina Sabat.+ 32  Wong-wong kagum karo carané Yésus mulang,+ merga sing diwulangké asalé saka Gusti Allah. 33  Ing sinagogé, ana wong sing kesurupan roh jahat.* Wong kuwi mbengok,+ 34  ”Apa urusanku karo kowé, hé Yésus wong Nazarèt?+ Apa kowé mréné arep matèni aku? Aku ngerti tenan kowé kuwi sapa. Kowé kuwi abdi sing suci sing diutus Gusti Allah.”+ 35  Ning, Yésus nggetak roh jahat kuwi, ”Menenga, metua saka wong iki!” Terus, roh jahat kuwi mbanting wong mau ing ngarepé wong akèh lan metu tanpa nggawé wong mau lara. 36  Wong-wong dadi nggumun lan kandha, ”Omongané ampuh tenan. Dhèwèké ngusir roh jahat* kuwi nganggo wewenang lan kuwasané, mula roh jahat kuwi metu.” 37  Kuwi sebabé kabar soal Yésus nyebar ing kabèh dhaérah sekitar kono. 38  Saka sinagogé kuwi, Yésus lunga ing omahé Simon. Wektu kuwi, ibu maratuwané Simon lagi demam, lan panasé dhuwur banget. Mula, wong-wong njaluk bèn Yésus nulungi ibu maratuwané Simon.+ 39  Terus, Yésus ngadeg ing sebelahé wong wédok kuwi lan marèkké larané. Wong wédok kuwi mari lan langsung tangi, terus dhèwèké ngladèni wong-wong kuwi. 40  Wektu matahari wis terbenam, kabèh wong nggawa wong lara sing ana ing omahé marang Yésus, ora soal apa penyakité. Yésus numpangké tangané ing ndhuwuré wong-wong kuwi siji-siji bèn wong-wong kuwi mari.+ 41  Yésus ya ngusir roh-roh jahat saka wong akèh. Roh-roh jahat kuwi mbengok, ”Kowé kuwi anaké Gusti Allah.”+ Ning, Yésus nggetak lan nglarang roh-roh jahat kuwi ngomong soal dhèwèké,+ merga roh-roh jahat kuwi ngerti nèk Yésus kuwi Kristus.+ 42  Wektu matahari wis terbit, Yésus lunga ing panggonan sing sepi.+ Akèh wong mulai nggolèki Yésus. Pas wis ketemu, wong-wong kuwi njaluk bèn Yésus ora lunga saka kono. 43  Ning, Yésus ngomong karo wong-wong kuwi, ”Kabar apik soal Kerajaané Gusti Allah ya kudu tak umumké ing kutha-kutha liya. Kuwi tujuané Gusti Allah ngutus aku.”+ 44  Mula, Yésus ngumumké kabar apik ing sinagogé-sinagogé ing Yudéa.

Katrangan Tambahan

Utawa ”luwé”.
Lit.: ”roti”.
Deloken Lamp. A5.
Utawa ”kudu mènèhi pelayanan suci”.
Deloken Lamp. A5.
Utawa ”panggonan-panggonan kanggo ngibadah”.
Deloken Lamp. A5.
Deloken Lamp. A5.
Lit.: ”tauné”.
Lit.: ”roh najis”.
Lit.: ”roh najis”.