Injil Lukas 17:1-37

  • Omongané Yésus soal nindakké dosa, ngapura, lan nduwé iman (1-6)

  • Budhak sing ora pantes dipuji (7-10)

  • Wong sepuluh sing lara kusta dimarèkké (11-19)

  • Tekané Kerajaané Gusti Allah (20-37)

    • ”Kerajaané Gusti Allah ana ing tengah-tengahmu” (21)

    • ”Élinga bojoné Lot” (32)

17  Terus, Yésus ngomong karo murid-muridé, ”Pancèn, ana keadaan-keadaan sing nyebabké wong nggawé dosa,* lan kuwi ora isa dihindari. Ning, cilaka tenan wong sing nggawé wong liya nganti nindakké dosa.  Mendhing wong kuwi dikalungi watu gilingan,* terus diuncalké ing laut, timbang nyebabké salah siji wong sing kaya bocah cilik iki dadi nindakké dosa.*+  Mula, gatèkna. Nèk sedulurmu nindakké dosa, kowé kudu ngélikké dhèwèké.+ Nèk dhèwèké mertobat, dhèwèké kudu mbok apura.+  Senajan dhèwèké nggawé dosa marang kowé nganti sedina ping pitu, ning nèk dhèwèké ya marani kowé ping pitu kanggo ngomong, ’Aku njaluk ngapura,’ kowé kudu ngapura dhèwèké.”+  Terus, para rasul ngomong karo Gusti Yésus, ”Tulung bantunen bèn imanku isa luwih kuwat.”+  Bar kuwi, Gusti Yésus kandha, ”Nèk kowé nduwé iman senajan gedhéné mung sak biji sing cilik banget,* kowé bakal isa ngongkon wit* iki, ’Kecabuta, lan nancepa ing laut!’ lan wit kuwi bakal kecabut lan nancep kaya préntahmu.+  ”Nèk salah siji budhakmu lagi mbajak ing ladhang utawa njaga ternak, apa pas dhèwèké bali kowé bakal ngomong karo dhèwèké, ’Kéné ndang mangan’?  Ora. Ning, kowé mesthi bakal ngomong ngéné, ’Siapna panganan kanggo aku. Gantia klambi, lan ladènana aku nganti aku rampung mangan lan ngombé. Bar kuwi, kowé lagi éntuk mangan lan ngombé.’  Wong sing nduwé budhak kan ora perlu maturnuwun karo budhaké merga sing ditindakké budhaké kuwi pancèn wis dadi tugasé, ta? 10  Padha kaya kuwi, wektu kowé wis nindakké kabèh sing ditugaské marang kowé, ngomonga, ’Aku iki mung budhak lan ora pantes dipuji.* Aku mung nindakké apa sing dadi tugasku.’”+ 11  Pas perjalanan ing Yérusalèm, Yésus ngliwati perbatasan Samaria lan Galiléa. 12  Wektu Yésus mlebu ing salah siji désa, ana wong sepuluh sing lara kusta lagi ngadeg lan ndeloki Yésus saka kadohan.+ 13  Wong-wong kuwi mbengok, ”Yésus, Guru, tulung mesakké aku.” 14  Pas ndelok wong-wong kuwi, Yésus kandha, ”Lungaa, duduhna awakmu marang imam.”+ Wektu wong-wong sing lara kusta kuwi isih mlaku menyang kana, wong-wong kuwi mari.*+ 15  Pas sadhar nèk wis mari, ana salah siji saka wong-wong kuwi sing bali karo mbengok ngluhurké Gusti Allah. 16  Dhèwèké sujud ing sikilé Yésus lan ngucapké maturnuwun marang Yésus. Dhèwèké kuwi wong Samaria.+ 17  Yésus kandha, ”Ana wong sepuluh sing dimarèkké, ta? Lha, sing sanga endi? 18  Ngapa kok wong-wong kuwi ora bali kanggo ngluhurké Gusti Allah lan sing bali mréné mung wong saka bangsa liya iki?” 19  Terus, Yésus ngomong karo wong kuwi, ”Ngadega lan muliha. Imanmu wis nggawé kowé mari.”+ 20  Wektu wong Farisi nakoni Yésus soal kapan Kerajaané Gusti Allah teka,+ Yésus njawab, ”Kerajaané Gusti Allah ora teka nganggo cara sing kétok cetha kanggo kabèh wong. 21  Wong ya ora bakal ngomong, ’Iki lho, ana ing kéné,’ utawa, ’Kaé lho, ana ing kana,’ sebab Kerajaané Gusti Allah ana ing tengah-tengahmu.”*+ 22  Terus, Yésus ngomong karo murid-muridé, ”Bakal tekan wektuné, kowé péngin banget isa ndelok salah siji dina saka dina-dinané Anaké Manungsa, ning kowé ora bakal isa. 23  Wong-wong bakal kandha, ’Kaé lho, dhèwèké ing kana,’ utawa, ’Iki lho, dhèwèké ing kéné.’ Aja lunga utawa ngetutké wong-wong kuwi.+ 24  Kaya kilat sing bersinar saka pucuk langit siji ing pucuk langit sijiné, ya kaya ngono kuwi dinané+ Anaké manungsa.+ 25  Ning sakdurungé kuwi kelakon, dhèwèké kudu ngalami akèh kesusahan lan ditolak karo wong-wong ing jaman iki.*+ 26  Sakliyané kuwi, pas dina-dinané Anaké manungsa,+ keadaané bakal kaya sing kelakon pas jamané Nuh.+ 27  Wong-wong mangan, ngombé, lan nikah nganti Nuh mlebu ing kapal,+ lan Banjir Gedhé teka, terus matèni kabèh wong kuwi.+ 28  Keadaan wektu kuwi ya bakal kaya sing kelakon pas jamané Lot.+ Wong-wong mangan, ngombé, dodolan, tuku barang, nandur, lan mbangun omah. 29  Ning, pas Lot metu saka Sodom, ana udan geni lan belérang saka langit lan matèni kabèh wong kuwi.+ 30  Ya kaya ngono kuwi sing bakal kelakon wektu Anaké manungsa nduduhké kuwasané.+ 31  ”Wektu kuwi, wong sing ana ing ndhuwur omah* aja mudhun kanggo njupuk barang sing ana ing njero omahé. Wong sing lagi kerja ing ladhang ya aja bali kanggo njupuk barang-barang sing ana ing omahé. 32  Élinga bojoné Lot.+ 33  Sapa sing ngupaya nylametké nyawané bakal kélangan nyawané, ning sapa sing kélangan nyawané bakal tetep urip.+ 34  Kowé tak kandhani, nèk bengi kuwi ana wong loro lagi turu sak ambèn, sing siji bakal digawa, lan sijiné bakal ditinggal.+ 35  Nèk ana wong wédok loro sing lagi nggiling nganggo gilingan sing padha, sing siji bakal digawa, lan sijiné bakal ditinggal.” 36  *—— 37  Mula, murid-muridé takon marang Yésus, ”Kuwi bakal kelakon ing endi, Gusti?” Yésus njawab, ”Ing endi ana mayat, ing kono manuk elang bakal ngumpul.”+

Katrangan Tambahan

Lit.: ”sing nyebabké kesandhung”.
Utawa ”watu kanggo nggiling sing ditarik karo keledai”.
Lit.: ”dadi kesandhung”.
Deloken ctn. ing Mat. 13:31.
Sing dimaksud wit murbéi ireng. Wit iki kuwat, lan dhuwuré kira-kira 6 m.
Utawa ”mung budhak sing ora ana gunané”.
Utawa ”ora najis manèh”.
Utawa ”ing antaramu”.
Utawa ”karo generasi iki”.
Deloken ctn. ing Mat 24:17.
Deloken Lamp. A3.