Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 PITAKONAN 1

Sapa Gusti Allah Kuwi?

”Muga-muga wong-wong ngerti nèk mung Njenengan sing Mahaluhur ing bumi, sing jenengé Yéhuwah.”

Mazmur 83:18

”Kowé kudu ngerti nèk Yéhuwah kuwi Gusti Allah. Dhèwèké sing nyiptakké awaké dhéwé, lan awaké dhéwé kuwi duwèké.”

Mazmur 100:3

”Aku Yéhuwah, kuwi jeneng-Ku. Mung Aku thok sing kudu diluhurké, dudu allah liya. Mung Aku thok sing kudu dipuji, dudu patung-patung.”

Yésaya 42:8

”Kabèh wong sing nyebut jeneng Yéhuwah bakal dislametké.”

Roma 10:13

”Saben omah mesthi dibangun karo wong, ning sing mbangun kabèh yaiku Gusti Allah.”

Ibrani 3:4

 ”Deloken langit. Sapa sing nyiptakké bintang? Sing nyiptakké yaiku Gusti Allah sing ngongkon bintang-bintang metu kaya pasukan prajurit. Dhèwèké isa ngétung jumlahé lan ngerti kabèh jenengé. Merga tenaga lan kekuwatané gedhé banget, kabèh bintang kuwi ana ing panggonané.”

Yésaya 40:26