Langsung mlebu

Penjelasan Ayat Alkitab

Artikel-artikel iki isa mbantu njenengan ngerti arti ayat-ayat lan istilah sing ana ing Alkitab. Njenengan isa luwih paham ayat-ayat ing Alkitab nèk njenengan ngerti latar belakangé ayat kuwi ditulis. Njenengan ya isa ngerti luwih akèh nèk ndelok cathetan ngisor lan réferènsi silang.

Purwaning Dumadi 1:1 Dijelaské​—”Awalé, Gusti Allah Nyiptakké Langit lan Bumi”

Rong wulangan penting apa sing isa disinaoni saka ayat pertama ing Alkitab?

Penjelasan Mazmur 37:4, ”Bungaha Marga saka Sang Yéhuwah”

Piyé Mazmur 37 nggawé awaké dhéwé isa dadi wong sing wicaksana lan nyenengké Gusti Allah?

Penjelasan Mazmur 46:11, ”Menenga, lan Padha Weruha Yèn Aku Iki Allah”

Apa maksudé ayat kuwi awaké dhéwé kudu meneng pas ing gréja?

Yésaya 40:31 Dijelaské​—”Wong sing Berharap marang Yéhuwah Bakal Dadi Kuwat Manèh”

Menurut Alkitab, wong sing dikèki kekuwatan karo Gusti Allah kuwi kaya elang sing mabur dhuwur. Apa maksudé?

Yésaya 41:10 Dijelaské—​”Sira Aja Wedi, Sabab Ingsun Nganthi marang Sira”

Liwat kata-kata ing Yésaya 41:10, Yéhuwah ngyakinké umaté nèk Dhèwèké bakal mbantu umaté.

Mikha 6:8 Dijelaské​—”Andhap-asor Ana ing Ngarsané Allahmu”

Ayat iki njelaské telu cara nggawé Gusti Allah seneng.

Matius 6:33 Dijelaské​—’Kratoning Allah Iku Upayanen Dhisik’

Apa maksudé Yésus wong Kristen ora perlu kerja golèk dhuwit?

Matius 6:34 Dijelaské​—”Aja Padha Sumelang ing bab Dina Sésuk”

Kata-katané Yésus ing Matius 6:34 ora berarti awaké dhéwé ora éntuk nggawé rencana soal masa depan.

Matius 11:28-30 Dijelaské​—”Padha Mrénéa, Aku Bakal Gawé Ayemmu”

Apa maksudé masalahé wong-wong kuwi langsung ilang?

Markus 1:15 Dijelaské​—”Kratoning Allah Wus Cedhak”

Apa sing dimaksud Yésus soal Kratoné Allah wis mréntah wektu kuwi?

Yohanes 3:16 Dijelaské​—”Gusti Allah Anggoné Ngasihi marang Jagad Iku”

Apa buktiné nèk Gusti Allah sayang lan péngin awaké dhéwé urip saklawasé?

Yohanes 14:6—”Aku Iki Dalané, sarta Jatiné Kayektèn lan Kauripan”

Ngapa kok sing péngin nyembah Yéhuwah kudu percaya karo Yésus?

Yohanes 16:33 Dijelaské—”Aku Wus Ngalahaké Donya”

Ngapa kok murid-muridé Yésus isa dikuwatké pas maca kata-kata kuwi?

Roma 10:13 Dijelaské​—”Nyebut Asmaning Pangéran”

Gusti Allah mènèhi kesempatan kanggo kabèh wong bèn isa nampa urip saklawasé, ora masalah saka endi asalé, ras, utawa latar belakangé.

Roma 12:2—”Padha Salina Marga saka Budimu Kaanyaraké”

Gelem berubah kuwi kuduné dudu merga kepeksa.

2 Timotius 1:7 Dijelaské​—”Awit kang Diparingaké déning Gusti Allah marang Kita Iku Dudu Rohing Kajirihan”

Bèn awaké dhéwé isa nglakoni apa sing bener, Gusti Allah ngekèki apa waé?

Ibrani 11:1 Dijelaské​—”Pracaya Iku Dhasaring Samubarang kang Kita Arep-Arep”

Nèk menurut Alkitab, apa iman kuwi mung asal percaya? Ngapa kok nduwé iman kuwi penting?

1 Pétrus 5:6, 7 Dijelaské​—”Padha Mendhaka . . ., Sakabèhing Sumelangmu Pasrahna marang Panjenengané”

Apa maksudé? Terus, apa manfaaté nèk masrahké rasa kuwatir ing Gusti Allah?