Langsung mlebu

AYAT ALKITAB DIJELASKÉ

Markus 1:15​—”Kratoning Allah Wus Cedhak”

Markus 1:15​—”Kratoning Allah Wus Cedhak”

 ”Wektuné wis teka, lan Kratoné Allah wis cedhak. Mertobata, lan nduwéa iman marang kabar apik.”​—Markus 1:15, Kitab-Kitab Yunani Kristen Terjemahan Donya Anyar.

 ”Iki wis tekan ing titimangsané; Kratoning Allah wus cedhak. Padha mratobata, lan pracayaa marang Injil!”​—Markus 1:15, Kitab Suci mawi Basa Jawi Resmi.

Artiné Markus 1:15

 Yésus Kristus ngandhani wong-wong nèk Kratoné Allah a ”wis cedhak” merga Yésus, sing bakal dadi Raja ing kraton kuwi, wis ana ing kono.

 Kuwi ora berarti nèk Kratoné Allah wis mréntah wektu kuwi. Malah, Yésus akhiré ngandhani murid-muridé nèk Kratoné Allah bakal mréntah ing masa depan. (Kisah 1:6, 7) Sakjané, liwat omongané kuwi, Yésus péngin nduduhké nèk tekané ing taun kuwi wis sesuai karo ramalané Alkitab soal dhèwèké sing bakal dadi Raja ing masa depan. b Mula, Yésus isa ngomong nèk ”wektuné wis teka”. Kuwi maksudé wektuné Yésus kanggo mulai martakké injil, utawa kabar apik, soal Kratoné Allah.​—Lukas 4:16-21, 43.

 Bèn isa éntuk manfaat saka kabar apik soal Kratoné Allah, wong-wong kudu mertobat. Kuwi maksudé ngrasa gela karo kesalahan sing wis tau ditindakké lan manut pathokané Gusti Allah. Wong-wong sing nindakké kuwi nduduhké nèk nduwé iman marang kabar apik soal Kratoné Allah.

Latar belakangé Markus 1:15

 Yésus ngomongké iki wektu mulai pelayanané ing Galiléa. Matius 4:17 ngomong nèk ”wiwit wektu kuwi” Yésus mulai martakké soal Kratoné Allah. Kratoné Allah dadi topik utama pelayanané Yésus. Malah, kata Kratoné Allah disebutké luwih saka ping 100 ing kitab-kitab Injil c, lan akèh-akèhé kuwi saka omongané Yésus. Ing Alkitab, Yésus luwih akèh ngomongké soal Kratoné Allah ketimbang topik liyané.

Wacanen Markus bab 1 karo cathetan ngisor lan réferènsi silangé.

a Kratoné Allah kuwi pamréntahan sing ana ing swarga. Gusti Allah ngedegké kraton kuwi kanggo nindakké kepénginané ing bumi. (Dhanièl 2:44; Matius 6:10) Bèn isa ngerti luwih akèh, deloken artikel ”Apa Kerajaan Allah Itu?”.

b Yésus kudu dadi Raja kanggo nindakké salah siji tugasé dadi Mésias, yaiku wakilé Gusti Allah. Bèn isa ngerti luwih akèh soal nubuat Alkitab sing nerangké nèk Yésus kuwi Mésias, deloken artikel ”Apakah Yesus Memang Mesias yang Dinubuatkan?”.

c Kitab-kitab Injil kuwi patang buku pertama saka Kitab-Kitab Yunani Kristen, sing biasané disebut Perjanjian Anyar. Kitab-kitab kuwi mènèhi katrangan soal urip lan pelayanané Yésus.