Injil Matius 6:1-34

 • CERAMAH ING GUNUNG (1-34)

  • Aja tumindak apik mung merga péngin didelok wong (1-4)

  • Carané ndonga (5-15)

   • Conto donga (9-13)

  • Pasa (16-18)

  • Harta ing bumi lan ing swarga (19-24)

  • Aja kuwatir (25-34)

   • Ngutamakké Kerajaané Gusti Allah (33)

6  ”Aja tumindak apik mung merga péngin didelok wong.+ Nèk kowé kaya ngono, kowé ora bakal éntuk upah saka Bapakmu ing swarga.  Mula nèk kowé mènèhi sedhekah, aja mbok critak-critakké.* Wong munafik nindakké kuwi ing sinagogé* lan ing dalan-dalan bèn dialem wong liya. Percayaa, wong-wong kuwi wis éntuk upahé.  Ning nèk kowé mènèhi sedhekah, aja nganti tanganmu kiwa ngerti sing ditindakké tanganmu tengen,  supaya ora ana sing ngerti nèk kowé mènèhi sedhekah. Terus, Bapakmu sing isa ndelok kabèh* bakal mberkahi kowé.+  ”Terus wektu kowé ndonga, aja kaya wong munafik.+ Wong-wong kuwi seneng ndonga karo ngadeg ing sinagogé lan ing prapatan* supaya didelok wong.+ Percayaa, wong-wong kuwi wis éntuk upahé.  Ning nèk arep ndonga, mlebua ing kamar lan tutupen lawangé. Bar kuwi, ndongaa marang Bapakmu sing ora kétok.+ Terus, Bapakmu sing isa ndelok kabèh bakal mberkahi kowé.  Wektu ndonga, aja ngucapké kata-kata sing padha lan dibolan-balèni kaya wong saka bangsa-bangsa. Wong-wong kuwi ngira dongané bakal dirungokké merga dawa.  Dadi, aja kaya wong-wong kuwi. Bapakmu ngerti apa sing mbok butuhké,+ malah sakdurungé mbok jaluk.  ”Mula, kowé kudu ndonga kaya ngéné:+ ”’Bapakku sing ana ing swarga, muga-muga jeneng-Mu+ disucèkké.+ 10  Muga-muga Kerajaan-Mu teka,+ lan sing Njenengan karepké+ muga-muga kelakon ing bumi+ kaya ing swarga. 11  Wènèhana aku panganan* sing tak butuhké dina iki,+ 12  lan tulung dosa-dosaku* diapura kaya aku wis ngapura wong sing dosa marang aku.+ 13  Tulungi aku bèn ora nyerah wektu digodha,*+ lan slametna aku saka Iblis.’*+ 14  ”Nèk kowé ngapura kesalahané wong liya, kowé ya bakal diapura Bapakmu ing swarga.+ 15  Ning, nèk kowé ora ngapura kesalahané wong liya, kesalahanmu ya ora bakal diapura Bapakmu.+ 16  ”Nèk kowé pasa,+ wajahmu aja mbok melas-melaské kaya wong munafik. Wajahé wong-wong kuwi dimelas-melaské bèn wong liya ngerti nèk dhèwèké lagi pasa.+ Percayaa, wong-wong kuwi wis éntuk upahé. 17  Ning nèk kowé pasa, minyakana rambutmu lan raupa, 18  supaya ora ana wong sing ngerti nèk kowé lagi pasa, kecuali Bapakmu sing ora kétok. Terus, Bapakmu sing isa ndelok kabèh bakal mberkahi kowé. 19  ”Aja nglumpukké manèh harta ing bumi,+ merga kuwi isa dirusak serangga* lan karat. Kuwi ya isa dimaling. 20  Ning klumpukna harta ing swarga,+ merga ing kana ora ana serangga lan karat sing isa ngrusak harta kuwi.+ Maling ya ora isa nyolong kuwi. 21  Ing endi hartamu, ya ing kono kuwi atimu. 22  ”Mripat kuwi kaya cahaya sing madhangi awak.+ Mula, nèk mung siji sing dadi fokusé mripatmu,* kabèh awakmu bakal padhang. 23  Ning, nèk mripatmu seneng iri,*+ kabèh awakmu bakal peteng. Nèk cahaya sing mbok duwèni kuwi dadi peteng, kabèh awakmu mesthi peteng ndhedhet. 24  ”Ora ana sing isa dadi budhak kanggo majikan loro. Dhèwèké bakal sengit marang sing siji lan nresnani sijiné,+ utawa dhèwèké bakal setya marang sing siji lan ngrèmèhké sijiné. Kowé ora isa dadi budhaké Gusti Allah lan ya dadi budhaké Harta.+ 25  ”Mula, aku ngandhani kowé: Aja kuwatir manèh+ soal uripmu, yaiku apa sing arep mbok pangan utawa apa sing arep mbok ombé, utawa soal badanmu, yaiku apa sing arep mbok enggo.+ Urip kuwi kan luwih berharga timbang panganan lan pakaian, ta?+ 26  Coba deloken manuk-manuk ing langit.+ Manuk-manuk kuwi ora nyebar benih, ora manèn, lan ora nyimpen panganan. Ning, Bapakmu ing swarga makani manuk-manuk kuwi. Kowé kan luwih berharga timbang manuk-manuk kuwi, ta? 27  Sapa ta ing antaramu sing merga kuwatir isa nggawé umuré rada dawa sithik?*+ 28  Ngapa kok kowé kuwatir soal pakaian? Gatèkna kaé kembang lili sing thukul ing ladhang. Kembang-kembang kuwi ora nyambut gawé lan ora njait. 29  Ning, kowé tak kandhani, senajan Salomo sugih banget,+ kembang-kembang kuwi tetep luwih apik timbang pakaiané Salomo. 30  Nèk tanduran ing ladhang sing sésuk diobong waé diwènèhi pakaian sing apik karo Gusti Allah, apa manèh kowé. Gusti Allah mesthi bakal mènèhi kowé pakaian, hé kowé sing imané cilik. 31  Mula, aja nganti kuwatir+ lan kandha, ’Apa sing arep tak pangan?’ utawa, ’Apa sing arep tak ombé?’ utawa, ’Apa sing arep tak enggo?’+ 32  Kuwi kabèh sing digolèki tenanan karo wong-wong saka bangsa liya. Bapakmu ing swarga ngerti tenan nèk kowé mbutuhké kuwi kabèh. 33  ”Mula, Kerajaané Gusti Allah lan apa sing bener nurut Gusti Allah kudu mbok utamakké ing uripmu, lan sing liya-liyané bakal disedhiakké kanggo kowé.+ 34  Dadi, aja nganti kuwatir soal dina sésuk,+ merga sésuk ana kekuwatirané dhéwé. Saben dina ana masalahé dhéwé-dhéwé.

Katrangan Tambahan

Utawa ”panggonan kanggo ngibadah”.
Lit.: ”aja nyebul trompèt dhisik”.
Lit.: ”ndelok saka panggonan rahasia”.
Maksudé, prapatan dalan-dalan utama.
Lit.: ”roti”.
Lit.: ”utang-utangku”.
Lit.: ”Aja nggawa aku marang godhaan”.
Lit.: ”saka si jahat”.
Utawa ”ngengat”.
Lit.: ”nèk mripatmu sederhana”.
Maksudé, ndelok ing endi-endi. Lit.: ”mripatmu jahat”.
Lit.: ”nggawé umuré nambah sak hasta”. Deloken Lamp. B14.