Injil Matius 17:1-27

  • Yésus ditransfigurasi (1-13)

  • Iman kaya biji sing cilik banget (14-21)

  • Kematiané Yésus diramalké manèh (22, 23)

  • Mbayar pajeg nganggo dhuwit sing dijupuk saka cangkemé iwak (24-27)

17  Enem dina sakwisé kuwi, Yésus ngejak Pétrus, Yakobus, lan seduluré Yakobus yaiku Yohanes ing gunung sing dhuwur. Mung Yésus karo wong telu kuwi sing ana ing kono.+  Terus, wong telu kuwi ndelok wajahé Yésus berubah.* Wajahé Yésus bersinar kaya matahari, lan klambi njabané dadi padhang njingglang.+  Ujug-ujug, wong telu kuwi ndelok Musa lan Èlia lagi omong-omongan karo Yésus.  Terus, Pétrus kandha marang Yésus, ”Gusti, aku seneng ana ing kéné. Nèk njenengan gelem, aku arep ngedegké telung téndha. Siji kanggo njenengan, siji kanggo Musa, lan sijiné kanggo Èlia.”  Wektu Pétrus isih ngomong, ujug-ujug méga sing padhang nutupi wong-wong kuwi. Terus, ana swara saka méga mau, ”Iki Anak-Ku sing Tak tresnani, sing nggawé Aku seneng.+ Rungokna dhèwèké.”+  Pas krungu kuwi, murid-murid langsung sujud lan dadi wedi banget.  Yésus nyedhak lan ndemèk murid-muridé, terus kandha, ”Ngadega, aja wedi.”  Pas murid-murid ndhangak, sing ana ing kono mung tinggal Yésus dhéwé.  Wektu mudhun saka gunung kuwi, Yésus ngélikké murid-muridé, ”Aja ngandhani sapa-sapa soal iki nganti Anaké manungsa diuripké manèh saka antarané wong mati.”+ 10  Ning, murid-murid nakoni Yésus, ”Ngapa kok para ahli Taurat kandha nèk Èlia kudu teka dhisik sakdurungé Kristus?”+ 11  Yésus njawab, ”Èlia pancèn kudu teka lan nyiapké kabèh.+ 12  Kowé tak kandhani, sakjané Èlia wis teka, ning wong-wong kuwi ora ngerti. Wong-wong kuwi malah tumindak sak karepé dhéwé marang dhèwèké.+ Padha kaya kuwi, Anaké manungsa ya bakal sengsara merga wong-wong kuwi.”+ 13  Murid-murid akhiré ngerti nèk sing dimaksud kuwi Yohanes Pembaptis. 14  Wektu Yésus lan para muridé marani kumpulan wong,+ ana wong lanang sing nyedhaki Yésus, terus sujud lan kandha, 15  ”Gusti, tulung mesakké anakku lanang merga dhèwèké lara parah. Dhèwèké lara ayan, lan kuwi nyebabké dhèwèké dadi kerep tiba ing geni lan kecemplung banyu.+ 16  Aku wis nggawa dhèwèké marang murid-muridé njenengan, ning murid-muridé njenengan ora isa marèkké anakku.” 17  Yésus kandha, ”Kowé kuwi wong-wong* sing dosa lan ora nduwé iman.+ Nganti kapan aku kudu ana ing antaramu? Nganti kapan aku kudu sabar karo kowé? Gawanen cah kuwi mréné.” 18  Terus, Yésus ngongkon roh jahat sing ana ing cah lanang kuwi metu, lan roh jahat kuwi metu. Cah lanang kuwi langsung mari.+ 19  Wektu ora ana wong liya ing kono, murid-murid marani Yésus lan takon, ”Ngapa kok aku ora isa ngusir roh jahat kuwi?” 20  Yésus njawab, ”Kowé kuwi kurang iman. Percayaa, nèk kowé nduwé iman senajan gedhéné mung sak biji sing cilik banget,* kowé bakal isa ngongkon gunung iki, ’Pindhaha mrana,’ lan gunung kuwi bakal pindhah. Kowé bakal isa nindakké apa waé.”+ 21  *—— 22  Wektu Yésus lan murid-muridé lagi ngumpul ing Galiléa, Yésus kandha, ”Anaké manungsa bakal dikhianati, diserahké marang manungsa,+ 23  lan dipatèni. Tapi ing dina ketelu, dhèwèké bakal diuripké manèh.”+ Murid-murid dadi sedhih banget. 24  Wektu tekan ing Kapernaum, Pétrus diparani para petugas pajeg sing njaluk pajeg rong drakhma.* Para petugas kuwi takon, ”Apa gurumu mbayar pajeg rong drakhma?”+ 25  Pétrus njawab, ”Ya.” Sakwisé Pétrus mlebu omah, Yésus langsung takon karo Pétrus, ”Simon, nèk menurutmu, sapa sing kuduné mbayar béa utawa pajeg marang para raja ing donya iki? Anak-anaké para raja kuwi utawa wong liya?” 26  Pétrus njawab, ”Wong liya.” Mula, Yésus kandha, ”Berarti anak-anaké ora perlu mbayar pajeg, ta? 27  Ning, bèn awaké dhéwé ora nyebabké masalah,*+ mancinga ing laut, lan cekelen iwak sing kepancing dhisik dhéwé. Pas mbok bukak cangkemé, kowé bakal nemu dhuwit rècèh pérak* siji. Jupuken, terus bayaren pajeg kanggo aku lan kowé.”

Katrangan Tambahan

Utawa ”ndelok Yésus ditransfigurasi”.
Lit.: ”Kowé kuwi generasi”.
Deloken ctn. ing Mat. 13:31.
Deloken Lamp. A3.
Deloken Lamp. B14.
Utawa ”ora dadi sandhungan kanggo wong-wong kuwi”.
Lit.: ”nemu koin stater”, jumlahé padha karo patang drakhma. Deloken Lamp. B14.