Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

Injil Matius

Bab

Intiné Bab Iki

 • 1

  • Silsilahé Yésus Kristus (1-17)

  • Lairé Yésus (18-25)

 • 2

  • Ditekani para ahli ilmu bintang (1-12)

  • Lunga menyang Mesir (13-15)

  • Hérodès matèni bocah-bocah lanang (16-18)

  • Bali menyang Nazarèt (19-23)

 • 3

  • Yohanes Pembaptis nyampèkké berita (1-12)

  • Yésus dibaptis (13-17)

 • 4

  • Iblis nggodha Yésus (1-11)

  • Yésus mulai nginjil ing Galiléa (12-17)

  • Murid-murid sing pertama diundang (18-22)

  • Yésus nginjil, mulang, lan marèkké (23-25)

 • 5

  • CERAMAH ING GUNUNG (1-48)

   • Yésus mulai mulang ing gunung (1, 2)

   • Wong-wong sing bahagia (3-12)

   • Uyah lan cahaya (13-16)

   • Yésus nggawé Taurat dadi kenyataan (17-20)

   • Naséhat soal rasa nesu (21-26), laku jina (27-30), pegatan (31, 32), sumpah (33-37), balas dendam (38-42), nresnani mungsuh (43-48)

 • 6

  • CERAMAH ING GUNUNG (1-34)

   • Aja tumindak apik mung merga péngin didelok wong (1-4)

   • Carané ndonga (5-15)

    • Conto donga (9-13)

   • Pasa (16-18)

   • Harta ing bumi lan ing swarga (19-24)

   • Aja kuwatir (25-34)

    • Ngutamakké Kerajaané Gusti Allah (33)

 • 7

  • CERAMAH ING GUNUNG (1-27)

   • Aja ngadili manèh (1-6)

   • Terusa njaluk, nggolèk, lan dhodhog-dhodhog (7-11)

   • Aturan Emas (12)

   • Gerbang sing sempit (13, 14)

   • Kétok saka buahé (15-23)

   • Omah ing ndhuwur watu lan omah ing ndhuwur pasir (24-27)

  • Kumpulan wong kagum karo carané Yésus mulang (28, 29)

 • 8

  • Wong lara kusta dimarèkké (1-4)

  • Perwira sing nduduhké iman (5-13)

  • Yésus marèkké akèh wong ing Kapernaum (14-17)

  • Carané dadi pengikuté Yésus (18-22)

  • Yésus nggawé angin gedhé mandheg (23-27)

  • Yésus mréntahké roh-roh jahat mlebu ing babi (28-34)

 • 9

  • Yésus marèkké wong lumpuh (1-8)

  • Yésus ngundang Matius (9-13)

  • Pitakonan soal pasa (14-17)

  • Anaké Yairus; wong wédok ndemèk pucuk klambi njabané Yésus (18-26)

  • Yésus marèkké wong wuta lan wong bisu (27-34)

  • Panènané akèh, ning sing manèn sithik (35-38)

 • 10

  • Rasul 12 (1-4)

  • Arahan kanggo nginjil (5-15)

  • Murid-murid bakal dianiaya (16-25)

  • Wedi marang Gusti Allah, dudu manungsa (26-31)

  • Ora nggawa rukun, ning nggawa pedhang (32-39)

  • Nampa murid-muridé Yésus (40-42)

 • 11

  • Yohanes Pembaptis dialem (1-15)

  • Wong-wong sing ora tanggap dikutuk (16-24)

  • Bapak nduduhké sing dikarepké marang wong sing rendah hati (25-27)

  • Kerja bareng karo Yésus kuwi pénak (28-30)

 • 12

  • Yésus kuwi Gustiné dina Sabat (1-8)

  • Wong lanang sing tangané lumpuh dimarèkké (9-14)

  • Abdi sing ditresnani Gusti Allah (15-21)

  • Roh jahat diusir nganggo kuwasané Gusti Allah (22-30)

  • Dosa sing ora bakal diapura (31, 32)

  • Apik orané wit kétok saka buahé (33-37)

  • Tandha Nabi Yunus (38-42)

  • Sing kelakon pas roh najis bali manèh (43-45)

  • Ibu lan adhi-adhiné Yésus (46-50)

 •  13

  • PERUMPAMAAN SOAL KERAJAAN SWARGA (1-52)

   • Petani (1-9)

   • Alesané Yésus nggunakké perumpamaan (10-17)

   • Perumpamaan soal petani diterangké (18-23)

   • Gandum lan alang-alang (24-30)

   • Biji sing cilik banget lan ragi (31-33)

   • Yésus nggunakké perumpamaan (34, 35)

   • Perumpamaan soal gandum lan alang-alang diterangké (36-43)

   • Harta karun sing dipendhem lan mutiara sing berharga (44-46)

   • Jala (47-50)

   • Barang sing anyar lan sing lawas (51, 52)

  • Yésus ditolak ing dhaérah asalé (53-58)

 • 14

  • Sirahé Yohanes Pembaptis dipenggal (1-12)

  • Yésus mènèhi mangan wong 5.000 (13-21)

  • Yésus mlaku ing ndhuwur laut (22-33)

  • Wong ing Génésarèt dimarèkké  (34-36)

 • 15

  • Yésus nduduhké nèk tradhisiné manungsa kuwi ora bener (1-9)

  • Sing nggawé najis kuwi sing metu saka ati (10-20)

  • Wong wédok Fénisia nduwé iman sing gedhé (21-28)

  • Yésus marèkké akèh wong cacad (29-31)

  • Yésus mènèhi mangan wong 4.000 (32-39)

 • 16

  • Wong-wong njaluk tandha (1-4)

  • Raginé wong Farisi lan Saduki (5-12)

  • Kunci-kunciné Kerajaan (13-20)

   • Jemaat dibangun ing ndhuwur watu (18)

  • Kematiané Yésus diramalké (21-23)

  • Carané dadi murid sing sejati (24-28)

 • 17

  • Yésus ditransfigurasi (1-13)

  • Iman kaya biji sing cilik banget (14-21)

  • Kematiané Yésus diramalké manèh (22, 23)

  • Mbayar pajeg nganggo dhuwit sing dijupuk saka cangkemé iwak (24-27)

 • 18

  • Sing paling utama ing Kerajaan swarga (1-6)

  • Sing nyebabké kesandhung (7-11)

  • Perumpamaan soal domba sing kesasar (12-14)

  • Carané mbantu sedulur nindakké manèh apa sing bener (15-20)

  • Perumpamaan soal budhak sing ora gelem ngapura (21-35)

 • 19

  • Nikah lan pegatan (1-9)

  • Ora nikah kuwi anugrah (10-12)

  • Yésus mberkahi bocah-bocah (13-15)

  • Pitakonané wong lanang enom sing sugih (16-24)

  • Pengorbanan kanggo Kerajaan swarga (25-30)

 • 20

  • Buruh sing kerja ing kebon anggur sing upahé padha (1-16)

  • Kematiané Yésus diramalké manèh (17-19)

  • Njaluk panggonan ing Kerajaan swarga (20-28)

   • Tebusané Yésus kanggo wong akèh (28)

  • Wong wuta loro dimarèkké (29-34)

 • 21

  • Yésus mlebu Yérusalèm (1-11)

  • Yésus ngusir wong sing dodolan ing bait (12-17)

  • Wit ara dikutuk (18-22)

  • Kuwasané Yésus ditantang (23-27)

  • Perumpamaan soal anak lanang loro (28-32)

  • Perumpamaan soal para petani sing jahat (33-46)

   • Watu pondhasi sing ditolak (42)

 • 22

  • Perumpamaan soal pésta mantènan (1-14)

  • Gusti Allah lan Kaisar (15-22)

  • Pitakonan soal wong mati sing diuripké manèh (23-33)

  • Préntah loro sing paling penting (34-40)

  • Apa Kristus kuwi keturunané Daud? (41-46)

 • 23

  • Aja niru ahli Taurat lan wong Farisi (1-12)

  • Cilaka kanggo ahli Taurat lan wong Farisi (13-36)

  • Yésus sedhih merga Yérusalèm (37-39)

 • 24

  • TANDHANÉ WEKTU KRISTUS BALI (1-51)

   • Perang, kelaparan, gempa bumi (7)

   • Kabar apik bakal diumumké (14)

   • Sengsara gedhé (21, 22)

   • Tandha Anaké manungsa (30)

   • Wit ara (32-34)

   • Kaya keadaan pas jamané Nuh (37-39)

   • Kudu terus jaga-jaga (42-44)

   •  Budhak sing setya lan budhak sing jahat (45-51)

 • 25

  • TANDHANÉ WEKTU KRISTUS BALI (1-46)

   • Perumpamaan soal prawan sepuluh (1-13)

   • Perumpamaan soal talènta (14-30)

   • Domba lan kambing (31-46)

 • 26

  • Para imam nggawé rencana licik bèn isa matèni Yésus (1-5)

  • Minyak wangi diesokké ing sirahé Yésus (6-13)

  • Paskah sing terakhir lan Yésus dikhianati (14-25)

  • Perjamuan Dalu Gusti (26-30)

  • Ramalan soal Pétrus sing ora ngakoni Yésus (31-35)

  • Yésus ndonga ing Gètsemani (36-46)

  • Yésus ditangkep (47-56)

  • Diadili ing ngarepé Sanhèdrin (57-68)

  • Pétrus ora ngakoni Yésus (69-75)

 • 27

  • Yésus diserahké marang Pilatus (1, 2)

  • Yudas gantung diri (3-10)

  • Yésus ing ngarepé Pilatus (11-26)

  • Diécé ing ngarepé wong akèh (27-31)

  • Dipaku ing cagak ing Golgota (32-44)

  • Yésus mati (45-56)

  • Yésus dikubur (57-61)

  • Kuburané dijaga tenanan (62-66)

 • 28

  • Yésus diuripké manèh (1-10)

  • Prajurit dibayar kanggo ngapusi (11-15)

  • Préntah kanggo ndadèkké murid (16-20)