Injil Matius 16:1-28

  • Wong-wong njaluk tandha (1-4)

  • Raginé wong Farisi lan Saduki (5-12)

  • Kunci-kunciné Kerajaan (13-20)

    • Jemaat dibangun ing ndhuwur watu (18)

  • Kematiané Yésus diramalké (21-23)

  • Carané dadi murid sing sejati (24-28)

16  Terus, wong Farisi lan Saduki marani Yésus arep nguji dhèwèké. Wong-wong kuwi njaluk supaya Yésus nduduhké tandha saka swarga.+  Yésus njawab, ”Pas soré, kowé ngomong, ’Cuacané bakal apik, merga langité wernané abang,’  lan pas ésuk kowé ngomong, ’Cuaca dina iki bakal udan lan adhem, merga langité wernané abang ning mendhung.’ Kowé isa ngerti cuacané bakal kaya apa wektu ndelok langit, ning kowé ora ngerti artiné peristiwa-peristiwa sing kelakon saiki.*  Wong-wong jaman iki* jahat lan ora setya.* Wong-wong kuwi bola-bali njaluk tandha, ning ora bakal ana tandha sing diwènèhké,+ sakliyané tandha Nabi Yunus.”+ Terus, Yésus lunga ninggalké wong-wong kuwi.  Wektu lunga menyang sabrang, murid-muridé Yésus lali nggawa roti.+  Yésus kandha, ”Kowé kudu ngati-ati karo raginé wong Farisi lan Saduki.”+  Mula, murid-muridé ngomongké soal kuwi lan kandha, ”Mungkin Yésus ngomong ngono merga awaké dhéwé ora nggawa roti.”  Wektu ngerti kuwi, Yésus takon, ”Ngapa kok kowé isih ngomongké soal roti sing ora mbok gawa? Kowé kuwi kurang iman.  Apa kowé isih durung paham maksudé omonganku? Apa kowé lali karo roti lima sing tak enggo mènèhi mangan wong lanang 5.000? Ana pirang kranjang sing mbok enggo nglumpukké sisané wektu kuwi?+ 10  Apa kowé ya lali karo roti pitu sing tak enggo mènèhi mangan wong lanang 4.000? Ana pirang kranjang gedhé* sing mbok enggo nglumpukké sisané wektu kuwi?+ 11  Ngapa kok kowé ora paham nèk sing tak omongké kuwi dudu soal roti? Aku iki lagi ngélikké kowé bèn ngati-ati karo raginé wong Farisi lan Saduki.”+ 12  Bar dijelaské, murid-muridé lagi ngerti nèk maksudé Yésus dudu ngati-ati karo ragi sing dienggo nggawé roti, ning ngati-ati karo ajarané wong Farisi lan Saduki. 13  Sakwisé tekan ing dhaérah Kaisaréa Filipi, Yésus takon karo murid-muridé, ”Jaréné wong-wong, Anaké manungsa kuwi sapa?”+ 14  Murid-muridé njawab, ”Ana sing kandha Yohanes Pembaptis.+ Ana manèh sing kandha Èlia,+ Yérémia, utawa nabi liyané.” 15  Yésus takon manèh, ”Lha nèk menurutmu, aku iki sapa?” 16  Simon Pétrus njawab, ”Njenengan kuwi Kristus,+ Anaké Gusti Allah sing urip.”+ 17  Yésus ngomong karo Pétrus, ”Simon anaké Yunus, kowé kuwi wong sing bahagia, merga sing ngandhani kowé soal iki dudu manungsa,* ning Bapakku ing swarga.+ 18  Kowé ya tak kandhani, kowé kuwi Pétrus,+ lan ing ndhuwuré watu+ iki aku bakal mbangun jemaatku, lan kuwi ora isa dikalahké gerbang-gerbang Kuburan.* 19  Aku bakal mènèhi kowé kunci-kunciné Kerajaan swarga. Apa waé sing mbok talèni ing bumi, kuwi wis ditalèni ing swarga. Apa waé sing mbok eculké ing bumi, kuwi wis dieculké ing swarga.” 20  Terus, Yésus ngélikké murid-muridé supaya ora ngandhani wong liya nèk dhèwèké kuwi Kristus.+ 21  Mulai wektu kuwi, Yésus njelaské marang murid-muridé nèk dhèwèké kudu lunga ing Yérusalèm lan dianiaya para pemimpin,* imam kepala, lan ahli Taurat. Dhèwèké ya bakal dipatèni, lan ing dina ketelu bakal diuripké manèh.+ 22  Pétrus langsung nggèrèt Yésus ing samping lan ngélikké Yésus, ”Aja ngomong ngono, Gusti. Ora mungkin njenengan ngalami kuwi.”+ 23  Ning, Yésus mbalik lan njawab, ”Lungaa kana, Sétan! Kowé ngalang-alangi aku* merga sing mbok pikirké dudu pikirané Gusti Allah, ning pikirané manungsa.”+ 24  Terus, Yésus kandha marang murid-muridé, ”Sapa waé sing péngin mèlu aku kudu nolak kepénginané dhéwé, kudu mikul cagak hukumané,* lan terus ngetutké aku.+ 25  Sapa waé sing péngin nylametké nyawané bakal kélangan nyawané, ning sapa waé sing kélangan nyawané merga aku bakal éntuk nyawané.*+ 26  Apa gunané nèk wong éntuk kabèh sing ana ing donya iki, ning kélangan nyawané?+ Apa isa nyawané manungsa dituku?+ 27  Anaké manungsa bakal teka karo para malaékat nganggo kuwasané* Bapaké lan bakal mbales saben wong sesuai karo tumindaké.+ 28  Percayaa, ing antaramu ana sing ora bakal mati sakdurungé ndelok Anaké manungsa teka ing Kerajaané.”+

Katrangan Tambahan

Utawa ”ora ngerti artiné tandha-tandha jaman”.
Lit.: ”Generasi iki”.
Lit.: ”lan laku jina”.
Utawa ”kranjang perbekalan”.
Lit.: ”dudu daging lan getih”.
Utawa ”Hadès”. Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”para sesepuh”.
Utawa ”Kowé dadi sandhungan kanggo aku”.
Utawa ”bakal urip manèh”.
Lit.: ”kemuliaané”.