Injil Matius 23:1-39

  • Aja niru ahli Taurat lan wong Farisi (1-12)

  • Cilaka kanggo ahli Taurat lan wong Farisi (13-36)

  • Yésus sedhih merga Yérusalèm (37-39)

23  Terus, Yésus ngomong karo wong akèh lan murid-muridé,  ”Para ahli Taurat lan wong Farisi rumangsa nduwé wewenang sing padha karo Musa.  Mula tindakna kabèh omongané, tapi aja niru kelakuané, merga wong-wong kuwi mung ngomong ning ora nglakoni.+  Aturan-aturan sing digawé wong-wong kuwi kaya beban sing abot sing didèlèhké ing pundhaké wong liya,+ tapi wong-wong kuwi dhéwé ora gelem ndemèk beban kuwi nganggo drijiné.+  Wong-wong kuwi péngin bèn kabèh tumindaké didelok wong.+ Misalé, wong-wong kuwi nggawé luwih gedhé kothak-kothak sing isiné ayat sing dienggo dadi jimat.*+ Pucuk jubahé ya digawé luwih dawa.+  Wong-wong kuwi seneng lungguh ing panggonané tamu penting ing pésta lan ing kursi ngarep dhéwé* ing sinagogé.*+  Wong-wong kuwi ya seneng nampa salam hormat ing panggonan-panggonan umum* lan seneng disebut guru.*  Ning kowé aja disebut guru,* merga Gurumu mung siji,+ lan kowé kabèh kuwi sedulur.  Kowé ya aja nyebut sapa waé ing bumi ’bapak’,* merga Bapakmu mung siji,+ yaiku sing ana ing swarga. 10  Kowé ya aja disebut pemimpin, merga Pemimpinmu mung siji yaiku Kristus. 11  Ning, sapa sing paling utama ing antaramu kudu nglayani liyané.+ 12  Gusti Allah bakal ngrendhahké wong sing rumangsa hébat,+ ning bakal ngunggulké wong sing rendah hati.+ 13  ”Cilaka kowé, para ahli Taurat lan wong Farisi. Kowé kuwi munafik. Kowé nutup lawangé Kerajaan swarga bèn wong-wong ora isa mlebu. Kowé dhéwé ora mlebu, lan kowé ya ngalang-alangi wong sing arep mlebu.+ 14  *—— 15  ”Cilaka kowé, para ahli Taurat lan wong Farisi. Kowé kuwi munafik.+ Kowé lunga adoh nganti nyabrang laut lan lunga ing endi-endi bèn isa nggawé wong siji mlebu agamamu. Ning, sakwisé wong kuwi mlebu agamamu, wong kuwi malah mbok gawé luwih jahat timbang kowé nganti dhèwèké pantes dihukum ing Géhéna.* 16  ”Cilaka kowé, penuntun-penuntun wuta.+ Kowé ngomong, ’Nèk ana wong sumpah demi bait, sumpahé kuwi ora ana artiné. Ning, nèk wong sumpah demi emas sing ana ing bait, wong kuwi wajib nindakké sumpahé.’+ 17  Wong-wong bodho lan wuta. Endi sing luwih penting, emas utawa bait sing nggawé emas kuwi suci? 18  Kowé ya mulang ngéné, ’Nèk ana wong sumpah demi mézbah, sumpahé kuwi ora ana artiné. Ning, nèk wong sumpah demi korban sing ana ing mézbah mau, wong kuwi wajib nindakké sumpahé.’ 19  Wong-wong wuta. Endi sing sakjané luwih penting, korban utawa mézbah sing nggawé korban kuwi suci? 20  Sakjané, wong sing sumpah demi mézbah ora mung sumpah demi mézbah kuwi, ning ya demi kabèh sing dikorbanké ing ndhuwuré. 21  Wong sing sumpah demi bait ora mung sumpah demi bait kuwi, ning ya demi Gusti Allah sing manggon ing kono.+ 22  Wong sing sumpah demi swarga ora mung sumpah demi takhtané Gusti Allah, ning ya demi Gusti Allah sing lungguh ing takhta kuwi. 23  ”Cilaka kowé, para ahli Taurat lan wong Farisi. Kowé kuwi munafik. Kowé mènèhi sepersepuluh saka tanduran mint, adas, lan jinten putih,+ ning kowé nyepèlèkké apa waé sing luwih penting ing Taurat, yaiku keadilan,+ rasa mesakké,+ lan kesetiaan. Mènèhi persepuluhan pancèn penting, ning sing liyané kuwi ora olèh disepèlèkké.+ 24  Kowé kuwi penuntun-penuntun wuta.+ Nyamuk ing minumanmu mbok saring,+ ning unta malah mbok eleg.+ 25  ”Cilaka kowé, para ahli Taurat lan wong Farisi. Kowé kuwi munafik. Kowé kuwi kaya cangkir lan piring sing diresiki njabané,+ ning njeroné reged. Ing njero atimu, kowé serakah banget*+ lan mung péngin nyenengké awakmu dhéwé.+ 26  Wong Farisi sing wuta, resikana dhisik bagéan njeroné cangkir lan piring kuwi bèn bagéan njabané ya dadi resik. 27  ”Cilaka kowé, para ahli Taurat lan wong Farisi. Kowé kuwi munafik.+ Kowé kaya kuburan sing dicèt putih.+ Saka njaba pancèn kétok apik, ning njeroné kebak balungé wong mati lan kabèh sing najis. 28  Kowé kuwi kaya ngono. Saka njaba kowé kétok bener nurut pandhangané manungsa, tapi atimu munafik lan jahat banget.+ 29  ”Cilaka kowé, para ahli Taurat lan wong Farisi. Kowé kuwi munafik.+ Kowé nggawé kuburan sing apik kanggo para nabi lan mènèhi hiasan ing makamé wong-wong sing bener.+ 30  Kowé kandha, ’Nèk misalé aku urip ing jamané nènèk moyangku, aku mesthi ora bakal mèlu matèni para nabi.’ 31  Dadi, kowé dhéwé ngakoni nèk kowé kuwi keturunané wong-wong sing matèni para nabi.+ 32  Mula saiki, terus-terusna dosané* nènèk moyangmu nganti pol. 33  ”Kowé kuwi ula, keturunané ula beracun.+ Kowé ora mungkin bébas saka hukuman Géhéna.*+ 34  Kuwi sebabé pas aku ngutus nabi-nabi,+ wong-wong wicaksana,* lan guru-guru bèn marani kowé,+ ana sing bakal mbok patèni,+ mbok hukum ing cagak, mbok pecuti+ ing sinagogé, lan mbok aniaya ing kabèh kutha.+ 35  Mula, kowé bakal tanggung jawab kanggo getihé kabèh wong bener sing dipatèni ing bumi, mulai saka getihé Habèl,+ yaiku wong sing bener, nganti Zakharia anaké Barakhia. Zakharia kuwi wong sing mbok patèni ing ngarep bait, cedhak mézbah.+ 36  Percayaa, wong-wong ing jaman iki* bakal tanggung jawab kanggo kabèh dosa kuwi. 37  ”Hé wong-wong ing Yérusalèm, kowé wis matèni para nabi lan mbandhemi* wong-wong sing diutus marani kowé.+ Wis bola-bali aku péngin nglumpukké kowé kaya pitik babon nglumpukké anak-anaké ing ngisor sayapé. Ning, kowé wegah.+ 38  Kuwi sebabé Gusti Allah bakal ninggalké omahmu.*+ 39  Mula, kowé tak kandhani, mulai saiki kowé ora bakal ndelok aku manèh nganti kowé kandha, ’Muga-muga sing teka nganggo jeneng Yéhuwah* diberkahi.’”+

Katrangan Tambahan

Utawa ”nggawé luwih gedhé filaktèri”. Deloken ”Filaktèri” ing Daftar Istilah.
Utawa ”kursi sing paling apik”.
Utawa ”panggonan kanggo ngibadah”.
Utawa ”ing pasar”.
Utawa ”Rabi”. Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”Rabi”. Deloken Daftar Istilah.
Kata ’bapak’ sing digunakké Yésus ing ayat iki maksudé gelar keagamaan, misalé ’rama’.
Deloken Lamp. A3.
Utawa ”kowé ngrampok”.
Lit.: ”kebakana takerané”.
Utawa ”generasi iki”.
Utawa ”mbalangi”.
Maksudé, bait.
Deloken Lamp. A5.