Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 A7-C

Peristiwa Penting Wektu Yésus ing Bumi—Pelayanané Yésus sing Utama ing Galiléa (Bagéan 1)

WEKTU

PANGGONAN

PERISTIWA

MATIUS

MARKUS

LUKAS

YOHANES

30

Galiléa

Pertama kali Yésus ngumumké nèk ”Kerajaan swarga wis cedhak”

4:17

1:14, 15

4:14, 15

4:44, 45

Kana; Nazarèt; Kapernaum

Marèkké anaké pejabat; maca gulungan Yésaya; ing Kapernaum

4:13-16

 

4:16-31

4:46-54

Laut Galiléa, cedhak Kapernaum

Ngundang papat murid: Simon lan Andréas, Yakobus lan Yohanes

4:18-22

1:16-20

5:1-11

 

Kapernaum

Marèkké ibu maratuwané Simon lan liyané

8:14-17

1:21-34

4:31-41

 

Galiléa

Perjalanan pertama ing Galiléa

4:23-25

1:35-39

4:42, 43

 

Marèkké kusta; dietutké wong

8:1-4

1:40-45

5:12-16

 

Kapernaum

Marèkké wong lumpuh

9:1-8

2:1-12

5:17-26

 

Ngundang Matius; mangan bareng petugas pajeg; ditakoni soal pasa

9:9-17

2:13-22

5:27-39

 

Yudéa

Nginjil ing sinagogé

   

4:44

 

31, Paskah

Yérusalèm

Marèkké wong lanang ing Bètzata; wong Yahudi péngin matèni Yésus

     

5:1-47

Bali saka Yérusalèm (?)

Muridé methik gandum pas Sabat; ’nduwé wewenang marang Sabat’

12:1-8

2:23-28

6:1-5

 

Galiléa; Laut Galiléa

Marèkké tangané wong pas Sabat; wong akèh ngetutké; marèkké wong

12:9-21

3:1-12

6:6-11

 

G. cedhak Kapernaum

Milih 12 rasul

 

3:13-19

6:12-16

 

Cedhak Kapernaum

Ceramah ing Gunung

5:1–7:29

 

6:17-49

 

Kapernaum

Marèkké pembantuné perwira

8:5-13

 

7:1-10

 

Nain

Nguripké manèh anaké randha

   

7:11-17

 

Tibérias; Galiléa (Nain utawa cedhaké)

Muridé Yohanes nemoni Yésus; ajaran sing bener diduduhké marang bocah; kerja bareng Yésus pénak

11:2-30

 

7:18-35

 

Galiléa (Nain utawa cedhaké)

Wong wédok dosa ngesokké minyak; perumpamaan soal wong utang

   

7:36-50

 

Galiléa

Perjalanan keloro, karo 12 rasul

   

8:1-3

 

Ngusir roh jahat; dosa sing ora diapura

12:22-37

3:19-30

   

Mung mènèhi tandha Yunus

12:38-45

     

Ibu lan adhi-adhiné lanang teka; murid-muridé kuwi keluargané

12:46-50

3:31-35

8:19-21