Injil Matius 18:1-35

  • Sing paling utama ing Kerajaan swarga (1-6)

  • Sing nyebabké kesandhung (7-11)

  • Perumpamaan soal domba sing kesasar (12-14)

  • Carané mbantu sedulur nindakké manèh apa sing bener (15-20)

  • Perumpamaan soal budhak sing ora gelem ngapura (21-35)

18  Wektu kuwi, murid-murid marani Yésus lan takon, ”Sapa sakjané sing paling utama ing Kerajaan swarga?”+  Terus, Yésus ngundang* bocah cilik siji lan ngongkon bocah kuwi ngadeg ing ngarepé para muridé.  Yésus kandha, ”Percayaa, nèk sikapmu bener-bener berubah lan dadi kaya bocah cilik,+ kowé mesthi bakal mlebu ing Kerajaan swarga.+  Mula, sapa waé sing rendah hati kaya bocah cilik iki, wong kuwi sing paling utama ing Kerajaan swarga.+  Sapa waé sing nampa bocah cilik kaya ngéné iki merga aku,* artiné wong kuwi ya nampa aku.  Ning, sapa waé sing nyebabké wong sing kaya bocah cilik iki dadi ora nduwé iman marang aku,* mendhing wong kuwi dikalungi watu gilingan,* terus diuncalké ing laut.+  ”Cilaka tenan donya iki merga nyebabké wong dadi dosa. Pancèn, apa waé sing nyebabké dosa* mesthi bakal ana, ning cilaka kanggo wong sing nyebabké wong liya dosa.  Mula, nèk tangan utawa sikilmu nyebabké kowé nindakké dosa,* tugelen lan buwangen kuwi.+ Mendhing kowé cacad utawa buntung tapi nampa urip,* timbang nduwé tangan loro lan sikil loro tapi dihancurké saklawasé nganggo geni.*+  Nèk mripatmu nyebabké kowé nindakké dosa,* cungkilen lan buwangen kuwi. Mendhing kowé mung nduwé mripat siji tapi nampa urip,* timbang nduwé mripat loro tapi diuncalké ing Géhéna*+ sing geniné murub. 10  Aja nganti kowé ngrèmèhké wong sing kaya bocah cilik iki, merga para malaékaté wong-wong kuwi ing swarga terus ana ing ngarepé* Bapakku sing ana ing swarga.+ 11  *—— 12  ”Piyé pendapatmu? Nèk ana wong nduwé domba 100 lan ana siji sing kesasar,+ mesthiné wong kuwi bakal ninggalké sing 99 ing gunung, terus nggolèki domba sing kesasar kuwi, ta?+ 13  Percayaa, wektu nemokké dombané, wong kuwi mesthi luwih bahagia merga domba sing siji kuwi timbang 99 domba sing ora kesasar. 14  Ya kaya ngono kuwi, Bapakku* ing swarga ora péngin siji-sijia ing antarané wong sing kaya bocah cilik iki ilang.+ 15  ”Terus, nèk sedulurmu nindakké dosa, kowé kudu marani dhèwèké lan ngandhani salahé,* mung kowé karo dhèwèké waé.+ Nèk dhèwèké ngrungokké kowé, kowé wis mbantu sedulurmu nindakké manèh apa sing bener.+ 16  Ning, nèk dhèwèké ora ngrungokké, kowé kudu marani dhèwèké karo wong siji utawa loro. Mula, liwat keterangané seksi loro utawa telu, masalah kuwi isa dadi cetha.+ 17  Nèk dhèwèké isih ora ngrungokké, laporna jemaat. Nèk dhèwèké ora ngrungokké jemaat, anggepen wong kuwi kaya wong saka bangsa liya+ lan kaya petugas pajeg.+ 18  ”Percayaa, apa waé sing mbok talèni ing bumi kuwi wis ditalèni ing swarga. Apa waé sing mbok eculké ing bumi kuwi wis dieculké ing swarga. 19  Kowé tak kandhani manèh, nèk ana wong loro ing bumi sing wis sepakat arep ndongakké masalah sing penting, donga kuwi bakal dijawab Bapakku ing swarga.+ 20  Nèk ana wong loro utawa telu ngumpul bareng merga wong-wong kuwi muridku,*+ aku ya ana ing kono karo wong-wong kuwi.” 21  Terus, Pétrus mara lan kandha, ”Gusti, nèk sedulurku nggawé salah marang aku, nganti ping pira aku kudu ngapura dhèwèké? Apa nganti ping pitu?” 22  Yésus njawab, ”Kowé tak kandhani, ora mung nganti ping 7, ning nganti ping 77.”+ 23  ”Kuwi sebabé Kerajaan swarga isa dipadhakké kaya raja sing étung-étungan karo budhak-budhaké. 24  Wektu raja mau mulai étung-étungan, budhak sing utang 10.000 talènta* digawa ngadhep raja. 25  Ning, merga budhak kuwi ora isa mbayar utangé, raja ngongkon bèn budhak kuwi, bojoné, anak-anaké, lan kabèh duwèké diedol kanggo nglunasi utangé.+ 26  Mula, budhak kuwi sujud lan kandha, ’Tulung, wènèhana aku wektu manèh, utangku mesthi tak bayar.’ 27  Merga mesakké, raja mau akhiré mbébaské budhak kuwi lan nganggep utangé lunas.+ 28  Ning, wektu budhak kuwi ketemu karo kancané sing utang 100 dinar* marang dhèwèké, budhak kuwi langsung nyekel lan nekak kancané. Budhak kuwi kandha, ’Bayaren utangmu.’ 29  Terus, kancané sujud lan njaluk marang dhèwèké, ’Tulung, wènèhana aku wektu manèh, utangku mesthi tak bayar.’ 30  Ning, budhak kuwi ora gelem. Dhèwèké malah ngongkon bèn kancané dilebokké penjara nganti kancané kuwi isa nglunasi kabèh utangé. 31  Wektu ngerti kuwi, budhak-budhak liyané dadi sedhih banget, terus padha nglaporké kabèh kuwi marang raja. 32  Raja ngundang* budhak kuwi lan kandha, ’Budhak sing jahat, utangmu kan wis tak anggep lunas wektu kowé njaluk dimesakké. 33  Nèk aku wis mesakké kowé, kuduné kowé ya mesakké kancamu, ta?’+ 34  Raja dadi nesu banget, terus nglebokké budhak kuwi ing penjara nganti budhak kuwi isa nglunasi kabèh utangé. 35  Bapakku ing swarga ya bakal tumindak kaya ngono+ nèk kowé ora saktulusé ati ngapura sedulurmu.”+

Katrangan Tambahan

Utawa ”nyeluk”.
Utawa ”nganggo jenengku”.
Lit.: ”dadi kesandhung”.
Utawa ”watu kanggo nggiling sing ditarik karo keledai”.
Lit.: ”watu-watu sandhungan”.
Lit.: ”nyebabké kowé kesandhung”.
Maksudé, urip langgeng.
Deloken ”Géhéna” ing Daftar Istilah.
Lit.: ”nyebabké kowé kesandhung”.
Maksudé, urip langgeng.
Lit.: ”terus ndelok wajahé”.
Deloken Lamp. A3.
Utawa mungkin ”Bapakmu”.
Lit.: ”lan ngélikké dhèwèké”.
Lit.: ”ngumpul bareng nganggo jenengku”.
10.000 talènta pérak = 60.000.000 dinar. Deloken Lamp. B14.
Deloken Lamp. B14.
Utawa ”nyeluk”.