Injil Matius 1:1-25

  • Silsilahé Yésus Kristus (1-17)

  • Lairé Yésus (18-25)

1  Iki buku soal sejarahé* Yésus Kristus,* anaké Daud,+ anaké Abraham:+   Abraham kuwi bapaké Ishak.+ Ishak kuwi bapaké Yakub.+ Yakub kuwi bapaké Yéhuda+ lan kakang adhiné.   Yéhuda kuwi bapaké Pèrèz lan Zérah. Ibuné Pèrèz lan Zérah+ jenengé Tamar. Pèrèz kuwi bapaké Hézron.+ Hézron kuwi bapaké Ram.+   Ram kuwi bapaké Aminadab. Aminadab kuwi bapaké Nahsyon.+ Nahsyon kuwi bapaké Salmon.   Salmon kuwi bapaké Boaz. Ibuné Boaz jenengé Rahab.+ Boaz kuwi bapaké Obèd. Ibuné Obèd jenengé Rut.+ Obèd kuwi bapaké Isai.+   Isai kuwi bapaké Raja Daud.+ Daud kuwi bapaké Salomo.+ Ibuné Salomo kuwi mbiyèn bojoné Uria.   Salomo kuwi bapaké Réhoboam.+ Réhoboam kuwi bapaké Abiya. Abiya kuwi bapaké Asa.+   Asa kuwi bapaké Yéhosyafat.+ Yéhosyafat kuwi bapaké Yéhoram.+ Yéhoram kuwi bapaké Uzzia.   Uzzia kuwi bapaké Yotam.+ Yotam kuwi bapaké Ahaz.+ Ahaz kuwi bapaké Hizkia.+ 10  Hizkia kuwi bapaké Manasyé.+ Manasyé kuwi bapaké Amon.+ Amon kuwi bapaké Yosia.+ 11  Yosia+ kuwi bapaké Yékonia+ lan kakang adhiné. Anak-anaké Yosia lair wektu penawanan ing Babilon.+ 12  Sakwisé penawanan ing Babilon, Yékonia nduwé anak jenengé Syéaltièl. Syéaltièl kuwi bapaké Zérubabèl.+ 13  Zérubabèl kuwi bapaké Abiud. Abiud kuwi bapaké Èliakim. Èliakim kuwi bapaké Azor. 14  Azor kuwi bapaké Zadok. Zadok kuwi bapaké Akhim. Akhim kuwi bapaké Èliud. 15  Èliud kuwi bapaké Èléazar. Èléazar kuwi bapaké Mattan. Mattan kuwi bapaké Yakub. 16  Yakub kuwi bapaké Yusuf. Yusuf kuwi bojoné Maria sing nglairké Yésus,+ sing disebut Kristus.+ 17  Dadi, saka Abraham nganti Daud ana 14 turunan. Saka Daud nganti penawanan ing Babilon ana 14 turunan. Saka penawanan ing Babilon nganti Kristus ana 14 turunan. 18  Iki crita soal lairé Yésus Kristus. Wektu kuwi, Maria ibuné wis tunangan karo Yusuf. Ning sakdurungé nikah, Maria meteng merga roh suci.*+ 19  Yusuf bojoné* Maria kuwi wong sing apik. Yusuf ora gelem nggawé Maria kisinan ing ngarepé wong akèh. Mula, Yusuf meneng-meneng arep megat* Maria.+ 20  Ning, sakwisé Yusuf mikirké soal kuwi, malaékaté Yéhuwah* ngomong karo Yusuf liwat mimpi. Malaékat kuwi kandha, ”Yusuf anaké Daud, aja wedi ngepèk Maria dadi bojomu,* sebab Maria meteng merga roh suci.+ 21  Maria bakal nglairké anak lanang. Kowé kudu njenengi anak kuwi Yésus,*+ merga dhèwèké bakal nylametké bangsané saka dosa.”+ 22  Kuwi kabèh kelakon supaya omongané Yéhuwah* liwat nabiné kelakon, yaiku, 23  ”Prawan kuwi bakal meteng lan nglairké anak lanang. Anak kuwi bakal dijenengi Imanuèl.”+ Jeneng kuwi nèk diterjemahké artiné ”Gusti Allah Ndhukung Awaké Dhéwé”.+ 24  Terus, Yusuf tangi lan nindakké kabèh sing dipréntahké malaékaté Yéhuwah.* Yusuf ngepèk Maria dadi bojoné.* 25  Ning, Yusuf ora nindakké hubungan sèks karo Maria nganti Maria nglairké anak lanang,+ lan anak kuwi dijenengi Yésus.+

Katrangan Tambahan

Utawa ”silsilahé”.
Utawa ”Mésias; Sing Dipilih”.
Utawa ”tenagané Gusti Allah”.
Menurut kebiasaan Yahudi, tunangan ya disebut bojo.
Menurut kebiasaan Yahudi, kudu ana pegatan bèn isa medhot hubungan tunangan.
Ing tèks utama Kitab-Kitab Yunani Kristen, jenengé Gusti Allah ditulis ping 237. Jeneng kuwi pertama kali metu ing ayat iki.
Lit.: ”aja wedi nggawa Maria, yaiku bojomu, mulih”.
Padha karo jeneng Ibrani Yésyua, utawa Yosua, sing artiné ”Yéhuwah Kuwi sing Nylametké”.
Deloken Lamp. A5.
Deloken Lamp. A5.
Lit.: ”Yusuf nggawa bojoné mulih”.