Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 PITAKONAN 5

Apa intiné berita ing Alkitab?

”Aku bakal nggawé kowé lan wong wédok kuwi mungsuhan. Aku ya bakal nggawé keturunanmu lan keturunané wong wédok kuwi mungsuhan. Dhèwèké bakal ngremuk endhasmu, lan kowé bakal ngremuk tungkaké.”

Purwaning Dumadi 3:15

”Liwat keturunanmu, kabèh bangsa ing bumi bakal éntuk berkah merga kowé wis ngrungokké omongan-Ku.”

Purwaning Dumadi 22:18

”Muga-muga Kerajaan-Mu teka, lan sing Njenengan karepké muga-muga kelakon ing bumi kaya ing swarga.”

Matius 6:10

”Sedhéla manèh, Gusti Allah sing nggawé kowé ayem bakal ngremuk Sétan ing ngisoré sikilmu.”

Roma 16:20

”Sakwisé Gusti Allah nggawé kabèh tundhuk marang Anaké, Anaké kuwi bakal tundhuk marang Gusti Allah sing wis nggawé kabèh tundhuk marang Anaké. Mula, mung Gusti Allah sing bakal dadi Penguasané kabèh wong.”

1 Korintus 15:28

 ”Janji-janjiné Gusti Allah digawé kanggo Abraham lan keturunané . . . , yaiku Kristus. Apa manèh, nèk kowé duwèké Kristus, kowé bener-bener keturunané Abraham.”

Galatia 3:16, 29

”Kerajaané Gustiné awaké dhéwé lan Kristusé saiki wis mréntah donya, lan Dhèwèké bakal mréntah dadi raja saklawasé.”

Wahyu 11:15

”Mula, naga gedhé kuwi diuncalké ing bumi. Dhèwèké kuwi ula sing pertama, sing disebut Iblis lan Sétan, sing lagi nyesatké kabèh penduduk ing bumi. Malaékat-malaékaté ya diuncalké bareng karo dhèwèké.”

Wahyu 12:9

”Malaékat kuwi nangkep naga kuwi, yaiku ula sing pertama, sing disebut Iblis lan Sétan, terus ngranté dhèwèké 1.000 taun suwéné.”

Wahyu 20:2