Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 A7-H

Peristiwa Penting Wektu Yésus ing Bumi—Pelayanané Yésus sing Terakhir ing Yérusalèm (Bagéan 2)

WEKTU

PANGGONAN

PERISTIWA

MATIUS

MARKUS

LUKAS

YOHANES

14 Nisan

Yérusalèm

Yésus kandha nèk Yudas kuwi pengkhianat, terus dikongkon lunga

26:21-25

14:18-21

22:21-23

13:21-30

Perjamuan Dalu Gusti (1Kor 11:23-25)

26:26-29

14:22-25

22:19, 20, 24-30

 

Ngramalké Pétrus bakal ora ngakoni Yésus lan para rasul bakal ninggalké Yésus

26:31-35

14:27-31

22:31-38

13:31-38

Janji mènèhi penolong; perumpamaan soal wit anggur sejati; préntah bèn nresnani; donga terakhir bareng muridé

     

14:1–17:26

Gètsemani

Susah banget ing taman; dikhianati lan ditangkep

26:30, 36-56

14:26, 32-52

22:39-53

18:1-12

Yérusalèm

Ditakoni Hanas; diadili Kayafas, Sanhèdrin; Pétrus ora ngakoni Yésus

26:57–27:1

14:53–15:1

22:54-71

18:13-27

Yudas, sing dadi pengkhianat, gantung diri (Kis 1:18, 19)

27:3-10

     

Ing ngarepé Pilatus, terus ing Hérodès, lan bali ing Pilatus manèh

27:2, 11-14

15:1-5

23:1-12

18:28-38

Pilatus arep mbébaské Yésus ning wong Yahudi njaluk mbébaské Barabas; dihukum mati ing cagak

27:15-30

15:6-19

23:13-25

18:39–19:16

(± Jam 3 soré, Jumat)

Golgota

Mati ing cagak

27:31-56

15:20-41

23:26-49

19:16-30

Yérusalèm

Diedhunké saka cagak lan dikubur

27:57-61

15:42-47

23:50-56

19:31-42

15 Nisan

Yérusalèm

Imam kepala lan wong Farisi ngongkon kuburané dijaga lan ditutup

27:62-66

     

16 Nisan

Yérusalèm lan cedhak kono; Émaus

Yésus urip manèh; nemoni murid-murid ping lima

28:1-15

16:1-8

24:1-49

20:1-25

Sakwisé 16 Nisan

Yérusalèm; Galiléa

Nemoni murid-muridé manèh (1Kor 15:5-7; Kis 1:3-8); préntah kanggo ndadèkké murid

28:16-20

   

20:26–21:25

25 Iyar

Gunung Zaitun, cedhak Bétani

Yésus munggah swarga, 40 dina sakwisé diuripké (Kis 1:9-12)

   

24:50-53