Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 B12-B

Minggu Terakhir Uripé Yésus ing Bumi (Bagéan 2)

12 Nisan

MATAHARI TERBENAM (Kanggoné wong Yahudi, dina dimulai lan berakhir wektu matahari terbenam)

MATAHARI TERBIT

 • Bergaul mung karo murid-muridé

 • Yudas nggawé rencana ngianati Yésus

MATAHARI TERBENAM

13 Nisan

MATAHARI TERBENAM

MATAHARI TERBIT

 • Pétrus lan Yohanes nyiapké Paskah

 • Yésus lan rasul-rasul liyané teka pas soré

MATAHARI TERBENAM

14 Nisan

 MATAHARI TERBENAM

 • Mangan Paskah karo para rasul

 • Ngwijiki sikilé para rasul

 • Yudas dikongkon lunga

 • Mulainé Perjamuan Dalu Gusti

 • Dikhianati lan ditangkep ing Taman Gètsemani

 • Para rasul ninggalké Yésus

 • Diadili ing ngarepé Sanhèdrin ing omahé Kayafas

 • Pétrus ora ngakoni Yésus

MATAHARI TERBIT

 • Diadili ing ngarepé Sanhèdrin manèh

 • Digawa marang Pilatus, terus marang Hérodès, terus digawa bali marang Pilatus manèh

 • Diadili, terus dihukum mati ing Golgota

 • Mati kira-kira jam telu soré

 • Mayaté dijupuk lan dikubur

MATAHARI TERBENAM

15 Nisan (Sabat)

MATAHARI TERBENAM

MATAHARI TERBIT

 • Pilatus setuju kuburané Yésus dijaga

MATAHARI TERBENAM

16 Nisan

MATAHARI TERBENAM

 • Tuku rempah-rempah wangi kanggo diolèské ing mayaté Yésus

MATAHARI TERBIT

 • Diuripké manèh

 • Nemoni murid-muridé

MATAHARI TERBENAM