Injil Matius 25:1-46

  • TANDHANÉ WEKTU KRISTUS BALI (1-46)

    • Perumpamaan soal prawan sepuluh (1-13)

    • Perumpamaan soal talènta (14-30)

    • Domba lan kambing (31-46)

25  ”Kerajaan swarga isa diumpamakké kaya prawan sepuluh sing mangkat arep nyambut mantèn lanang+ karo nggawa lampu minyaké.+  Prawan sing lima bodho, lan sing lima wicaksana.*+  Prawan-prawan sing bodho nggawa lampu, ning ora nggawa minyak cadangan.  Tapi, prawan-prawan sing wicaksana nggawa lampu lan nggawa minyak cadangan.  Merga mantèn lanang ora teka-teka, kabèh prawan mau dadi ngantuk lan keturon.  Wektu tengah wengi, ana sing mbengok, ’Mantèn lanang wis teka. Ayo metu nyambut dhèwèké.’  Terus, kabèh prawan mau tangi lan nyiapké lampuné.+  Prawan-prawan sing bodho ngomong karo sing wicaksana, ’Mbok aku njaluk minyakmu sithik waé. Lampuku wis arep mati.’  Prawan-prawan sing wicaksana njawab, ’Nèk tak bagi karo kowé, kétoké minyaké ora cukup. Kowé tuku dhéwé waé ing panggonané wong sing dodol minyak.’ 10  Wektu prawan-prawan sing bodho kuwi lunga tuku minyak, mantèn lanang teka. Terus, prawan lima sing wis siap kuwi mlebu bareng karo mantèn lanang ing omah sing dienggo pésta mantènan.+ Bar kuwi, lawangé ditutup. 11  Terus, prawan lima liyané teka lan kandha, ’Pak, Pak, bukaken lawangé!’+ 12  Mantèn lanang kuwi njawab, ’Aku babar blas ora kenal kowé.’ 13  ”Mula, kowé kudu terus jaga-jaga,+ merga kowé ora ngerti dina utawa jamé.+ 14  ”Sakliyané kuwi, Kerajaan swarga ya diumpamakké kaya wong sing arep lunga ing luar negri. Sakdurungé lunga, dhèwèké ngundang* budhak-budhaké lan masrahké hartané bèn diurusi budhak-budhak kuwi.+ 15  Sing siji diwènèhi limang talènta,* sing sijiné rong talènta, lan sing sijiné manèh sak talènta. Saben wong dipasrahi sesuai karo kesanggupané dhéwé-dhéwé. Terus, wong kuwi lunga ing luar negri. 16  Budhak sing nampa limang talènta langsung mangkat, nggunakké talènta kuwi kanggo usaha, lan éntuk untung limang talènta. 17  Budhak sing nampa rong talènta ya nindakké kaya ngono lan éntuk untung rong talènta. 18  Budhak sing nampa sak talènta mangkat, ning malah ngubur dhuwité* majikané ing njero lemah. 19  ”Suwé sakwisé kuwi, majikané teka lan étung-étungan karo budhak-budhak mau.+ 20  Terus, budhak sing nampa limang talènta maju lan nggawa limang talènta manèh. Budhak kuwi kandha, ’Ndara, njenengan wis masrahi aku limang talènta. Iki lho, aku éntuk untung limang talènta manèh.’+ 21  Majikané kandha marang budhak kuwi, ’Hé budhak sing apik lan setya, sing mbok tindakké kuwi apik. Kowé wis setya ngurus harta sing sithik. Aku bakal nglantik kowé kanggo ngurus harta sing luwih akèh.+ Ayo mèlu bahagia karo majikanmu.’+ 22  Terus, budhak sing nampa rong talènta maju lan kandha, ’Ndara, njenengan wis masrahi aku rong talènta. Iki lho, aku éntuk untung rong talènta manèh.’+ 23  Majikané kandha marang budhak kuwi, ’Hé budhak sing apik lan setya, sing mbok tindakké kuwi apik. Kowé wis setya ngurus harta sing sithik. Aku bakal nglantik kowé kanggo ngurus harta sing luwih akèh. Ayo mèlu bahagia karo majikanmu.’ 24  ”Akhiré, budhak sing nampa sak talènta maju lan kandha, ’Ndara, njenengan kuwi wong sing seneng nuntut. Njenengan manèn, padahal ora nyebar. Njenengan ya nglumpukké hasil panèn, padahal ora nandur.+ 25  Mula aku wedi, terus dhuwitmu tak kubur ing njero lemah. Iki tak balèkké njenengan.’ 26  Majikané njawab, ’Kowé kuwi budhak sing jahat lan males. Nèk kowé nganggep aku iki wong sing manèn apa sing ora tak sebar lan nglumpukké hasil panèn sing ora tak tandur, 27  terus ngapa dhuwitku* ora mbok tabung ing bank, bèn pas aku teka, dhuwit kuwi isa mbok balèkké aku manèh karo bungané?’ 28  ”Terus, majikan mau kandha marang pembantu-pembantuné, ’Jupuken talènta sing digawa budhak kuwi, terus wènèhna marang budhak sing nduwé sepuluh talènta.+ 29  Sapa sing wis nduwé bakal nampa luwih akèh, malah nganti akèh banget. Ning, sapa sing ora nduwé bakal kélangan, termasuk duwèké sing mung sithik.+ 30  Uncalna budhak sing ora ana gunané kuwi ing njaba, ing petengan. Ing kana, dhèwèké bakal nangis lan putus asa.’* 31  ”Wektu Anaké manungsa+ teka nganggo kemuliaané bareng karo kabèh malaékat,+ dhèwèké bakal lungguh ing takhtané sing mulya. 32  Kabèh bangsa bakal diklumpukké ing ngarepé, lan dhèwèké bakal misahké wong-wong kaya gembala misahké domba saka kambing. 33  Domba+ bakal didèlèhké ing sisih tengené, lan kambing ing sisih kiwané.+ 34  ”Terus, Raja bakal kandha marang wong sing ana ing sisih tengené, ’Hé kowé sing wis diberkahi Bapakku, ayo mréné. Tampanen warisan Kerajaan sing wis disiapké kanggo kowé kèt permulaané donya,* 35  sebab wektu aku ngelih,* kowé mènèhi aku mangan. Wektu aku ngelak, kowé mènèhi aku ngombé. Wektu aku ora ngerti arep manggon ing endi, kowé gelem nampa aku ing omahmu, padahal kowé ora kenal aku.+ 36  Wektu aku ora nduwé klambi,* kowé mènèhi aku klambi.+ Wektu aku lara, kowé ngrawat aku. Wektu aku dipenjara, kowé marani aku.’+ 37  Terus, wong-wong sing bener kuwi bakal njawab, ’Gusti, kapan aku ndelok njenengan ngelih,* terus tak wènèhi mangan, utawa kapan aku ndelok njenengan ngelak, terus tak wènèhi ngombé?+ 38  Kapan njenengan ora ngerti arep manggon ing endi, terus tak tampa ing omahku? Kapan njenengan ora nduwé klambi, terus tak wènèhi klambi? 39  Kapan njenengan lara utawa dipenjara, terus tak tiliki?’* 40  Raja njawab, ’Percayaa, wektu kowé mbantu salah siji sedulurku sing dianggep ora penting, kuwi padha waé kowé wis mbantu aku.’+ 41  ”Terus, Raja bakal kandha marang sing ana ing sisih kiwané, ’Lungaa kana!+ Gusti Allah wis ngadili kowé. Mlebua ing geni sing murub terus*+ sing wis disiapké kanggo ngukum Iblis lan para malaékaté,+ 42  sebab wektu aku ngelih,* kowé ora mènèhi aku mangan. Wektu aku ngelak, kowé ora mènèhi aku ngombé. 43  Kowé ora kenal aku lan ora gelem nampa aku ing omahmu, padahal aku ora ngerti arep manggon ing endi. Wektu aku ora nduwé klambi, kowé ora mènèhi aku klambi. Wektu aku lara lan dipenjara, kowé ya ora ngrawat aku.’ 44  Terus, wong-wong kuwi bakal kandha, ’Gusti, kapan ta njenengan ngelih,* ngelak, ora ngerti arep manggon ing endi, ora nduwé klambi, lara, lan dipenjara, terus aku ora nulungi njenengan?’ 45  Raja bakal njawab, ’Percayaa, wektu kowé ora mbantu salah siji sedulurku sing dianggep ora penting, kuwi padha waé kowé ora mbantu aku.’+ 46  Wong-wong iki bakal mati saklawasé,*+ ning wong-wong sing bener bakal urip saklawasé.”+

Katrangan Tambahan

Utawa ”nyeluk”.
1 talènta Yunani = 20,4 kg. Deloken Lamp. B14.
Lit.: ”péraké”.
Lit.: ”pérakku”.
Lit.: ”lan ngerotké untu”.
Maksudé, kèt anak-anaké Adam lan Hawa dilairké.
Utawa ”luwé”.
Lit.: ”aku wuda”. Kata Yunaniné maksudé dudu bener-bener wuda. Isa waé maksudé mung nganggo klambi njero.
Utawa ”luwé”.
Utawa ”tak parani”.
Maksudé, disirnakké saklawasé. Deloken ”Géhéna” ing Daftar Istilah.
Utawa ”luwé”.
Utawa ”luwé”.
Lit.: ”dikethok saklawasé”, kaya cabang sing dikethok saka wité.