Langsung mlebu

Majalah Warta Penting lan Sadarlah!

Majalah sing dhasaré Alkitab bisa di-download nganggo luwih saka 200 basa, uga nganggo basané wong bisu. Salaras karo Alkitab, Warta Penting nerangaké tegesé kabèh lelakon ing donya saiki. Majalah iki uga mènèhi panglipur srana kabar apik bab pamréntahané Gusti Allah lan mbangun kapracayan marang Yésus Kristus. Sadarlah! ngandhani carané ngadhepi ruwedé urip ing donya iki, lan mbangun kapracayan marang janjiné Gusti Allah bab donya anyar sing aman lan ayem tentrem.

Miliha basa sing ana ing kothak basa, lan dudulen Golèk kanggo ndelok majalah lan ndelok bentuk apa waé sing ana ing basa kuwi.

NDELENG

WARTA PENTING

WARTA PENTING

WARTA PENTING

WARTA PENTING

WARTA PENTING

WARTA PENTING (WULANGAN)

WARTA PENTING (WULANGAN)

WARTA PENTING (WULANGAN)

WARTA PENTING (WULANGAN)

WARTA PENTING (WULANGAN)

WARTA PENTING (WULANGAN)

WARTA PENTING (WULANGAN)

WARTA PENTING (WULANGAN)

WARTA PENTING (WULANGAN)