Langsung mlebu

Majalah Warta Penting lan Gatèkna!

Majalah-majalah iki dhasaré saka Alkitab lan isa di-download ing luwih saka 200 basa, klebu basa isyarat. Majalah Warta Penting njelaské hubungané peristiwa-peristiwa sing kelakon karo ramalané Alkitab. Majalah iki mènèhi penghiburan merga isiné nyritakké soal Kratoné Allah. Majalah iki ya mbantu wong-wong bèn nduwé iman marang Yésus Kristus. Majalah Gatèkna! nduduhké carané ngatasi masalah-masalah sing ana ing jaman saiki lan mbantu awaké dhéwé yakin soal janjiné Pencipta sing bakal nggawé donya iki dadi aman lan damai.

Pilihen basa ing kothak basa, terus klik Golèk kanggo ndelok pilihan majalah lan format apa waé sing ana ing basa kuwi.

WARTA PENTING—ÉDHISI WULANGAN

Maret 2024

Artikel pelajaran sing disinaoni saka 6 Mei–​9 Juni 2024.

WARTA PENTING

Nggolèki Keterangan sing Bener

Ing Alkitab ana jawaban saka pertanyaan-pertanyaan penting soal urip.

NDELENG

GATÈKNA!

GATÈKNA!

GATÈKNA!

GATÈKNA!

GATÈKNA!

WARTA PENTING

WARTA PENTING

WARTA PENTING

WARTA PENTING

WARTA PENTING

WARTA PENTING—ÉDHISI WULANGAN

WARTA PENTING—ÉDHISI WULANGAN

WARTA PENTING—ÉDHISI WULANGAN

WARTA PENTING—ÉDHISI WULANGAN

WARTA PENTING—ÉDHISI WULANGAN

WARTA PENTING—ÉDHISI WULANGAN

WARTA PENTING—ÉDHISI WULANGAN

WARTA PENTING—ÉDHISI WULANGAN

WARTA PENTING—ÉDHISI WULANGAN