Langsung mlebu

Damai lan Bahagia

Wektu ngadhepi masalah sing abot, awaké dhéwé mungkin ngrasa sedhih lan kuwatir. Ning, naséhat saka Alkitab wis mbantu akèh wong ngadhepi masalah saben dina, mbantu wong-wong ngatasi rasa kuwatir lan penyakit, lan mbantu wong-wong ngerti tujuané urip iki. Alkitab ya isa mbantu njenengan bèn isa bahagia.

Kuwasané Alkitab

Wong-wong dadi ngerti tujuan urip lan isa nduwé hubungan sing akrab karo Gusti Allah.

Keluarga Panjenengan Isa Ayem Tentrem

Panjenengan isa ngrasakké urip seneng ing bebojoan nèk ngetrapké pathokan-pathokan sing ana ing Alkitab.

Sinau Alkitab karo Seksi-Seksi Yéhuwah

Apa Sebabé Perlu Sinau Alkitab?

Alkitab wis nulungi wong akèh nemokaké jawaban kanggo pitakonan-pitakonan penting ing sajroné urip. Apa panjenengan uga kepéngin ngerti jawabané?

Sinau Alkitab karo Seksi-Seksi Yéhuwah Iku Kaya Apa?

Wong-wong padha ngerti yèn Seksi-Seksi Yéhuwah sadonya nawakaké sinau Alkitab ora mbayar. Tontonen sinauné kaya apa.

Njaluk Dikunjungi

Njenengan isa ngerti luwih akèh soal Alkitab utawa soal Seksi-Seksi Yéhuwah.