Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

Jawabané Alkitab

Jawabané Alkitab

Apa mungkin ora ana sing mlarat manèh ing donya iki?

Piyé carané Gusti Allah nyingkirké kabèh sing marahi mlarat?Matéus 6:9, 10.

Saben taun yutan wong mlarat mati, merga kurang gizi lan penyakit. Senajan akèh negara sing makmur, ning tetep waé akèh sing mlarat banget. Alkitab kandha nèk masalah kuwi ora ana entèké.Wacanen Yokanan 12:8.

Pancèn dibutuhké pamréntahan sing isa nyingkirké kabèh sing marahi mlarat. Uga, sing isa nyukupi kebutuhané manungsa sak donya lan nyingkirké perang sing marahi manungsa mlarat. Gusti Allah janji nèk bakal ana pamréntahan sing kaya ngono.Wacanen Dhanièl 2:44.

Sapa sing isa nyingkirké kabèh sing marahi mlarat?

Gusti Allah milih Yésus kanggo mréntah bumi. (Jabur 2:4-8) Yésus bakal mbantu wong sing mlarat lan nyingkirké kabèh sing marahi wong ditindhes lan dianiaya.Wacanen Jabur 72:8, 12-14.

Kaya sing diramalké, Yésus sing dadi ”Ratuning katentreman,” bakal nggawé bumi dadi ayem tentrem. Kabèh sing manggon ing kono bakal nduwé omah, gawéan sing nyenengké, lan ora kurang pangan.Wacanen Yésaya 9:5, 6; 65:21-23.