Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

Daftar Buku-Buku ing Alkitab

Buku-Buku ing Kitab-Kitab Ibrani sing Ditulis ing Taun Sakdurungé Masèhi (Kristen)

JENENG BUKU

SING NULIS

PANGGONANÉ NULIS

RAMPUNG DITULIS (SM)

WEKTU PERISTIWANÉ (SM)

Purwaning Dumadi

Musa

Padhang Belantara

1513

”Awalé” nganti 1657

Pangentasan

Musa

Padhang Belantara

1512

1657-1512

Kaimaman

Musa

Padhang Belantara

1512

Sesasi (1512)

Wilangan

Musa

Padhang Belantara lan Dataran Moab

1473

1512-1473

Pangandharing Torèt

Musa

Dataran Moab

1473

Rong sasi (1473)

Yosua

Yosua

Kanaan

± 1450

1473–± 1450

Para Hakim

Samuèl

Israèl

± 1100

± 1450–± 1120

Rut

Samuèl

Israèl

± 1090

11 taun para Hakim mréntah

1 Samuèl

Samuèl; Gad; Natan

Israèl

± 1078

± 1180-1078

2 Samuèl

Gad; Natan

Israèl

± 1040

1077–± 1040

1 Para Raja

Yérémia

Yéhuda

580

± 1040-911

2 Para Raja

Yérémia

Yéhuda lan Mesir

580

± 920-580

1 Babad

Ézra

Yérusalèm (?)

± 460

Sakwisé 1 Babad 9:44: ± 1077-1037

2 Babad

Ézra

Yérusalèm (?)

± 460

± 1037-537

Ézra

Ézra

Yérusalèm

± 460

537–± 467

Néhémia

Néhémia

Yérusalèm

sw. 443

456–sw. 443

Èster

Mordekai

Syusyan, Élam

± 475

493–± 475

Ayub

Musa

Padhang Belantara

± 1473

Luwih saka 140 taun antara 1657 lan 1473

Mazmur

Daud lan liya-liyané

 

± 460

 

Wulang Bebasan

Salomo; Agur; Lémuèl

Yérusalèm

± 717

 

Pengkhotbah

Salomo

Yérusalèm

sd. 1000

 

Kidung Agung

Salomo

Yérusalèm

± 1020

 

Yésaya

Yésaya

Yérusalèm

sw. 732

± 778–sw. 732

Yérémia

Yérémia

Yéhuda; Mesir

580

647-580

Kidung Pangadhuh

Yérémia

Cedhak Yérusalèm

607

 

Yèhèzkièl

Yèhèzkièl

Babilon

± 591

613–± 591

Danièl

Danièl

Babilon

± 536

618–± 536

Hoséa

Hoséa

(Dhaérah) Samaria

sw. 745

sd. 804–sw. 745

Yoèl

Yoèl

Yéhuda

± 820 (?)

 

Amos

Amos

Yéhuda

± 804

 

Obaja

Obaja

 

± 607

 

Yunus

Yunus

 

± 844

 

Mikha

Mikha

Yéhuda

sd. 717

± 777-717

Nahum

Nahum

Yéhuda

sd. 632

 

Habakuk

Habakuk

Yéhuda

± 628 (?)

 

Zéfanya

Zéfanya

Yéhuda

sd. 648

 

Hagai

Hagai

Yérusalèm dibangun manèh

520

112 dina (520)

Zakharia

Zakharia

Yérusalèm dibangun manèh

518

520-518

Maléakhi

Maléakhi

Yérusalèm dibangun manèh

sw. 443

 

 Buku-Buku ing Kitab-Kitab Yunani sing Ditulis ing Taun Masèhi (Kristen)

JENENG BUKU

SING NULIS

PANGGONANÉ NULIS

RAMPUNG DITULIS (M)

WEKTU PERISTIWANÉ

Matius

Matius

Israèl

± 41

2 SM–33 M

Markus

Markus

Roma

± 60-65

29-33 M

Lukas

Lukas

Kaisaréa

± 56-58

3 SM–33 M

Yohanes

Rasul Yohanes

Éfésus, utawa ing cedhaké

± 98

Sakwisé pengantar, 29-33 M

Kisah

Lukas

Roma

± 61

33–± 61 M

Roma

Paulus

Korintus

± 56

 

1 Korintus

Paulus

Éfésus

± 55

 

2 Korintus

Paulus

Makédonia

± 55

 

Galatia

Paulus

Korintus utawa Antiokhia Siria

± 50-52

 

Éfésus

Paulus

Roma

 

Filipi

Paulus

Roma

± 60-61

 

Kolose

Paulus

Roma

± 60-61

 

1 Tésalonika

Paulus

Korintus

± 50

 

2 Tésalonika

Paulus

Korintus

± 51

 

1 Timotius

Paulus

Makédonia

± 61-64

 

2 Timotius

Paulus

Roma

± 65

 

Titus

Paulus

Makédonia (?)

± 61-64

 

Filémon

Paulus

Roma

± 60-61

 

Ibrani

Paulus

Roma

± 61

 

Yakobus

Yakobus (Seduluré Yésus)

Yérusalèm

sd. 62

 

1 Pétrus

Pétrus

Babilon

± 62-64

 

2 Pétrus

Pétrus

Babilon (?)

± 64

 

1 Yohanes

Rasul Yohanes

Éfésus, utawa cedhaké

± 98

 

2 Yohanes

Rasul Yohanes

Éfésus, utawa cedhaké

± 98

 

3 Yohanes

Rasul Yohanes

Éfésus, utawa cedhaké

± 98

 

Yudas

Yudas (Seduluré Yésus)

Israèl (?)

± 65

 

Wahyu

Rasul Yohanes

Patmos

± 96

 

[Ana buku-buku sing penulisé lan panggonané nulis ora isa dipastèkké. Akèh tanggal sing mung kira-kira. Singkatan sw. artiné ”sakwisé”, sd. artiné ”sakdurungé”, lan ± artiné ”kira-kira” utawa ”kurang luwih”.]