Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 A6-B

Keterangan: Nabi-Nabi lan Raja-Raja Yéhuda lan Israèl (Bagéan 2)

Raja-Raja Kerajaan ing Kidul (Terusané)

777 SM

Yotam: 16 taun

762

Ahaz: 16 taun

746

Hizkia: 29 taun

716

Manasyé: 55 taun

661

Amon: 2 taun

659

Yosia: 31 taun

628

Yéhoahaz: 3 sasi

Yéhoyakim: 11 taun

618

Yéhoyakhin: 3 sasi, 10 dina

617

Zédékia: 11 taun

607

Yérusalèm lan baité dihancurké karo tentara Babilon sing dipimpin Nébukhadnézar. Zédékia, raja terakhir keturunané Daud, dilèngsèrké

 Raja-Raja Kerajaan ing Lor (Terusané)

± 803 SM

Zakharia: nurut cathetan mung mréntah 6 sasi

Zakharia mulai mréntah, ning kétoké lagi resmi dadi raja ing taun ± 792

± 791

Syalum: 1 sasi

Ménahèm: 10 taun

± 780

Pékahia: 2 taun

± 778

Pékah: 20 taun

± 758

Hosyéa: 9 taun saka ± 748

± 748

Hosyéa kétoké resmi mréntah utawa isa waé éntuk dhukungan saka raja Asiria, yaiku Tiglat-Pilèsèr III, ing taun ± 748

740

Asiria ngalahké Samaria, ngalahké Israèl; kerajaan Israèl sepuluh suku wis ora ana

 • Jeneng-Jeneng Nabi

 • Yésaya

 • Mikha

 • Zéfanya

 • Yérémia

 • Nahum

 • Habakuk

 • Danièl

 • Yèhèzkièl

 • Obaja

 • Hoséa