Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 B14

Ukuran lan Mata Uang

 • Takeran Cairan

 • Kor (10 bat / 60 hin)

  220 L

 • Bat (6 hin)

  22 L

 • Hin (12 log)

  3,67 L

 • Log (1⁄12 hin)

  0,31 L

 • Takeran Bahan Kering

 • Homèr (1 kor / 10 éfa)

  220 L

 • Éfa (3 séa / 10 omèr)

  22 L

 • Séa (31⁄3 omèr)

  7,33 L

 • Omèr (14⁄5 kab)

  2,2 L

 • Kab

  1,22 L

 • Khoinix (Yunani; ing Wahyu 6:6 diterjemahké dadi ”sak liter”)

 •  Ukuran

 • Tongkat dawa (6 hasta dawa)

  3,11 m

 • Tongkat (6 hasta)

  2,67 m

 • Depa

  1,8 m

 • Hasta dawa (7 tlapak tangan)

  51,8 cm

 • Hasta (2 jengkal / 6 tlapak tangan)

  44,5 cm

 • Hasta cendhak

  38 cm

 • 1 Setadi Romawi

  1 ⁄ 8 mil Romawi= 185 m

 1. 1 Driji (1 ⁄ 4 tlapak tangan)

  1,85 cm

 2. 2 Tlapak tangan (4 driji)

  7,4 cm

 3. 3 Jengkal (3 tlapak tangan)

  22,2 cm