Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 PITAKONAN 10

Nurut Alkitab, Kaya Apa Donya Iki Sukmbèn?

”Wong sing bener bakal manggon ing bumi lan bakal manggon ing kono saklawasé.”

Mazmur 37:29

”Bumi tetep ana saklawasé.”

Pengkhotbah 1:4

”Dhèwèké bakal nyingkirké kematian saklawasé. Gusti Yéhuwah sing Mahakuwasa bakal ngusapi air matané kabèh wong.”

Yésaya 25:8

”Wektu kuwi, wong wuta bakal isa ndelok lan wong budheg bakal isa krungu. Wong lumpuh bakal mlumpat kaya kidang, lan wong bisu bakal sorak-sorak. Banyu bakal metu saka padhang belantara, lan bakal ana kali ing padhang pasir.”

Yésaya 35:5, 6

”Gusti Allah bakal ngusapi air matané wong-wong kuwi. Ora bakal ana manèh kesusahan, tangisan, lan rasa lara. Malah, kematian ya ora bakal ana manèh. Kabèh sing mbiyèn nyebabké awaké dhéwé sedhih wis ora ana manèh.”

Wahyu 21:4

 ”Wong bakal mbangun omah lan manggon ing kono. Wong bakal nggawé kebon anggur lan mangan buahé. Omah sing dibangun ora bakal dienggoni wong liya, lan hasil kebon anggur sing ditandur ora bakal dipangan wong liya. Umuré umat-Ku bakal kaya umuré wit, lan wong-wong sing Tak pilih bakal ngrasa puas merga hasil kerja kerasé.”

Yésaya 65:21, 22