Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 PITAKONAN 18

Piyé Carané Bèn Cedhak karo Gusti Allah?

”Oh Gusti Allahku, Njenengan kuwi sing ngrungokké donga. Kabèh wong bakal marani Njenengan.”

Mazmur 65:2

”Kowé kudu percaya karo Yéhuwah saktulusé atimu, lan aja ngendelké pengetahuanmu dhéwé. Kowé kudu éling karo Dhèwèké ing saben tumindakmu, lan Dhèwèké bakal nggawé kowé berhasil.”

Wulang Bebasan 3:5, 6

”Bèn isa urip saklawasé, wong-wong kuwi kudu kenal karo Njenengan, siji-sijiné Gusti Allah sing sejati, lan kudu kenal karo Yésus Kristus sing Njenengan utus.”

Yohanes 17:3

”Malah, Gusti Allah kuwi sakjané cedhak karo awaké dhéwé.”

Kisah 17:27

”Aku terus ndonga bèn kowé nduwé katresnan sing saya gedhé, nduwé pengetahuan sing bener, lan nduwé pertimbangan sing apik.”

Filipi 1:9

 ”Nèk ing antaramu ana sing kurang wicaksana, dhèwèké kudu njaluk marang Gusti Allah bèn diwènèhi kawicaksanan, merga Gusti Allah bakal murah hati wektu mènèhké kuwi lan ora nggolèk-nggolèk salahmu.”

Yakobus 1:5

”Kowé kudu nyedhak marang Gusti Allah, lan Dhèwèké bakal nyedhak marang kowé. Hé wong-wong sing dosa, kowé kudu ngresiki awakmu saka tumindak jahat. Hé wong-wong sing ragu-ragu, kowé kudu nggawé atimu murni.”

Yakobus 4:8

”Nèk nresnani Gusti Allah, awaké dhéwé mesthi bakal nindakké préntah-préntahé. Préntah-préntahé kuwi ora abot.”

1 Yohanes 5:3