Injil Matius 14:1-36

  • Sirahé Yohanes Pembaptis dipenggal (1-12)

  • Yésus mènèhi mangan wong 5.000 (13-21)

  • Yésus mlaku ing ndhuwur laut (22-33)

  • Wong ing Génésarèt dimarèkké  (34-36)

14  Wektu kuwi, Hérodès, penguasa wilayah Galiléa, krungu laporan soal Yésus.+  Hérodès kandha marang para abdiné, ”Wong kuwi Yohanes Pembaptis. Dhèwèké mesthi wis diuripké manèh saka antarané wong mati. Kuwi sebabé dhèwèké isa nggawé akèh mukjijat.”+  Hérodès* ngomong ngono merga sakdurungé Hérodès wis nangkep Yohanes Pembaptis. Hérodès ngranté lan nglebokké Yohanes ing penjara merga Hérodias. Mbiyèn, Hérodias kuwi bojoné Filipus, kakangé Hérodès.+  Yohanes wis ping bola-bali ngélikké Hérodès, ”Njenengan nglanggar hukum nèk nikah karo dhèwèké.”+  Mula, Hérodès péngin matèni Yohanes, ning dhèwèké wedi karo wong-wong merga wong-wong nganggep Yohanes kuwi nabi.+  Pas perayaan ulang tauné Hérodès,+ anaké wédok Hérodias nari ing ngarepé para tamu, lan kuwi nggawé Hérodès dadi seneng banget.+  Mula, Hérodès sumpah bakal mènèhi apa waé sing dijaluk karo cah wédok mau.  Merga dipengaruhi ibuné, cah wédok kuwi kandha, ”Aku njaluk sirahé Yohanes Pembaptis ing ndhuwur nampan.”+  Pas krungu kuwi, Raja Hérodès sakjané sedhih. Ning, merga Hérodès wis kebacut sumpah ing ngarepé tamu-tamuné, dhèwèké mréntahké bèn kepénginané cah wédok kuwi dituruti. 10  Terus, Hérodès ngongkon wong menggal sirahé Yohanes ing penjara. 11  Sirahé Yohanes didèlèhké ing ndhuwur nampan, terus diwènèhké cah wédok kuwi. Bar kuwi, cah wédok kuwi mènèhké marang ibuné. 12  Terus, murid-muridé Yohanes teka arep njupuk mayaté Yohanes kanggo dikubur. Bar kuwi, murid-muridé Yohanes ngabari Yésus. 13  Wektu krungu kabar kuwi, Yésus numpak prau lunga ing panggonan sing sepi merga péngin dhèwèkan. Ning, merga ngerti nèk Yésus lunga, akèh wong mangkat saka kutha-kuthané lan mlaku nyusul Yésus.+ 14  Wektu tekan pantai, Yésus ndelok wong akèh kuwi wis ana ing kono. Yésus mesakké wong-wong kuwi+ lan marèkké sing lara.+ 15  Wektu wis soré, murid-murid marani Yésus lan kandha, ”Panggonan iki adoh saka ngendi-endi lan saiki ya wis soré. Kongkonen wong-wong kuwi lunga bèn isa tuku panganan ing désa-désa cedhak kéné.”+ 16  Ning Yésus kandha, ”Wong-wong kuwi ora perlu lunga. Kowé waé sing mènèhi wong-wong kuwi mangan.” 17  Murid-muridé kandha, ”Aku mung nduwé roti lima lan iwak loro.” 18  Yésus kandha, ”Gawanen mréné.” 19  Terus, wong-wong kuwi dikongkon lungguh ing suket. Sakwisé njupuk roti lima lan iwak loro, Yésus ndhangak lan ndonga.+ Bar kuwi, Yésus nyuwil-nyuwil roti lan mènèhké kuwi marang murid-muridé, terus murid-muridé ngedumké marang wong-wong. 20  Kabèh wong kuwi mangan nganti wareg. Sakwisé kuwi, murid-murid nglumpukké sisané, lan ana 12 kranjang kebak,+ 21  padahal sing mangan ana kira-kira wong lanang 5.000, durung termasuk wong wédok lan bocah-bocah.+ 22  Ora let suwé, Yésus ngongkon murid-muridé numpak prau lan lunga ing sabrang ndhisiki Yésus. Wong akèh mau ya dikongkon mulih.+ 23  Sakwisé ngongkon wong-wong kuwi mulih, Yésus munggah gunung dhèwèkan arep ndonga.+ Bengi kuwi, Yésus ing kono dhèwèkan. 24  Wektu prau sing ditumpaki murid-murid kuwi wis adoh banget* saka daratan, prauné diobat-abitké ombak merga nglawan arah angin. 25  Pas mèh ésuk,* Yésus mlaku ing ndhuwur laut lan marani murid-muridé. 26  Wektu ndelok Yésus mlaku ing ndhuwur laut, murid-muridé padha kewedèn lan mbengok, ”Ana sing lagi mlaku!”* 27  Yésus langsung ngomong karo murid-muridé, ”Aja wedi, iki aku.”+ 28  Pétrus kandha, ”Gusti, nèk pancèn kuwi njenengan, kongkonen aku mlaku ing ndhuwur laut marani njenengan.” 29  Yésus kandha, ”Mrénéa!” Terus, Pétrus mudhun saka prau lan mlaku ing ndhuwur laut marani Yésus. 30  Ning wektu ndelok badai, Pétrus dadi wedi. Wektu mulai kleleb, Pétrus mbengok, ”Gusti, tulung!” 31  Yésus langsung ngulurké tangané lan nyekel Pétrus. Yésus kandha, ”Ngapa kok imanmu cilik, lan ngapa kowé dadi ragu-ragu?”+ 32  Sakwisé Yésus lan Pétrus munggah ing prau, badai kuwi mandheg. 33  Terus, murid-murid sing ana ing prau sujud marang Yésus lan kandha, ”Njenengan kuwi pancèn Anaké Gusti Allah.” 34  Akhiré, Yésus lan murid-muridé tekan ing sabrang, ing Génésarèt.+ 35  Wektu ngerti nèk kuwi Yésus, wong-wong ing kono ngirim kabar ing kabèh dhaérah sekitaré. Kabèh wong sing lara digawa marang Yésus. 36  Wong-wong padha njaluk marang Yésus bèn éntuk ndemèk pucuk klambi njabané.+ Kabèh wong sing ndemèk kuwi dadi mari tenan.

Katrangan Tambahan

Maksudé, Hérodès Antipas. Deloken Daftar Istilah.
Lit.: ”pirang-pirang setadi”. 1 setadi = 185 m.
Lit.: ”Pas giliran jaga sing kepapat”. Maksudé, kira-kira jam 3-6 ésuk.
Utawa ”Awaké dhéwé éntuk wahyu!”