Injil Matius 11:1-30

  • Yohanes Pembaptis dialem (1-15)

  • Wong-wong sing ora tanggap dikutuk (16-24)

  • Bapak nduduhké sing dikarepké marang wong sing rendah hati (25-27)

  • Kerja bareng karo Yésus kuwi pénak (28-30)

11  Sakwisé mènèhi arahan marang muridé 12, Yésus lunga ing kutha-kutha liyané kanggo mulang lan martakké kabar apik.+  Yohanes, sing wektu kuwi ana ing penjara,+ krungu soal kabèh sing ditindakké Kristus. Terus, Yohanes ngongkon murid-muridé+  nakoni Yésus, ”Apa njenengan kuwi wong sing bakal teka, utawa apa aku kudu nunggu wong liyané?”+  Yésus njawab, ”Balia, lan critakna marang Yohanes apa sing mbok rungokké lan sing mbok delok:+  Wong wuta isa ndelok,+ wong lumpuh isa mlaku, wong lara kusta+ dimarèkké, wong budheg isa krungu, wong mati diuripké manèh, lan wong mlarat dikandhani kabar apik.+  Wong sing ora ragu-ragu karo aku* kuwi wong sing bahagia.”+  Bar wong-wong kuwi lunga, Yésus mulai ngomong karo wong akèh sing ana ing kono soal Yohanes. Yésus ngomong, ”Sapa sing mbok delok ing padhang belantara?+ Apa wong sing kaya suket sing mobat-mabit kena angin?+ Dudu.  Lha terus sapa? Wong lanang sing nganggo klambi njaba sing apik? Dudu. Wong sing klambiné apik lan méwah kuwi mung ana ing istana.  Lha terus sakjané dhèwèké kuwi sapa? Nabi? Ya, dhèwèké pancèn nabi. Malah, dhèwèké luwih penting timbang nabi.+ 10  Dhèwèké kuwi sing dimaksud ing tulisan iki, ’Aku ngirim utusan-Ku ndhisiki kowé, yaiku wong sing bakal nyiapké dalan kanggo kowé.’+ 11  Percayaa, nèk ing antarané kabèh wong sing tau urip,* ora ana sing luwih unggul timbang Yohanes Pembaptis. Tapi, sing kedudukané paling rendhah ing Kerajaan swarga tetep luwih unggul timbang Yohanes Pembaptis.+ 12  Kèt jamané Yohanes Pembaptis nganti saiki, wong-wong ngupaya tenanan bèn isa mlebu ing Kerajaan swarga. Wong-wong sing ora nyerah bakal isa mlebu.+ 13  Nganti jamané Yohanes,+ Tulisané Para Nabi lan Taurat mènèhi ramalan soal apa sing bakal kelakon. 14  Embuh kowé percaya apa ora, dhèwèké kuwi ’Èlia sing bakal teka’.+ 15  Sapa waé sing nduwé kuping, rungokna tenanan. 16  ”Wong-wong ing jaman iki* isa dipadhakké karo sapa?+ Wong-wong ing jaman iki kaya bocah-bocah sing lungguh ing pasar, sing kandha karo kanca-kancané, 17  ’Aku nyuling, ning kowé ora gelem nari. Aku nyanyi lagu sedhih, ning kowé ora mèlu sedhih.’* 18  Yohanes ora mangan lan ora ngombé, ning wong-wong kandha, ’Dhèwèké kesurupan roh jahat.’ 19  Anaké manungsa mangan lan ngombé,+ ning wong-wong kandha, ’Dhèwèké nggragas lan seneng mabuk,* kancané petugas pajeg lan wong-wong sing dosa.’+ Senajan ngono, kawicaksanané* wong kebukti bener saka tumindaké.”*+ 20  Sakwisé kuwi, Yésus ngelokké kutha-kutha sing penduduké ora mertobat, padahal ing kutha-kutha kuwi wis ana akèh mukjijat. 21  Yésus kandha, ”Cilaka kowé, Khorazin. Cilaka kowé, Bètsaida. Nèk misalé mukjijat sing mbok delok kuwi kelakon ing Tirus lan Sidon, mesthi wong-wong ing kana wis mertobat kèt mbiyèn. Wong-wong kuwi mesthi wis nganggo kain goni lan lungguh ing awu.+ 22  Kowé tak kandhani, ing Dina Pengadilan, sing mbok alami bakal luwih angèl timbang sing dialami Tirus lan Sidon.+ 23  Hé Kapernaum,+ apa kowé bakal diluhurké nganti tekan langit? Ora! Kowé bakal mlebu ing Kuburan.*+ Nèk misalé mukjijat sing mbok delok kuwi kelakon ing Sodom, kutha kuwi mesthi isih ana nganti saiki. 24  Ning kowé tak kandhani, ing Dina Pengadilan, sing mbok alami bakal luwih angèl timbang sing dialami Sodom.”+ 25  Wektu kuwi, Yésus ya kandha, ”Bapakku, Penguasané langit lan bumi, aku ngluhurké Njenengan ing ngarepé wong-wong iki. Njenengan ndhelikké kabèh iki saka wong-wong sing wicaksana lan pinter, ning nduduhké kuwi marang wong-wong sing rendah hati kaya cah cilik.+ 26  Oh Bapak, pancèn kuwi sing dadi karepé Njenengan. 27  Bapakku wis masrahké kabèh marang aku. Ora ana sing kenal tenan karo Anak kecuali Bapak,+ lan ora ana sing kenal tenan karo Bapak kecuali Anak.+ Wong isa kenal karo Bapak mung nèk Anak gelem mulang wong kuwi soal Bapak.+ 28  Hé kowé kabèh sing kesel lan mikul beban sing abot, padha mrénéa. Aku bakal nggawé kowé seger manèh. 29  Ayo mréné lan kerja bareng karo aku.* Sinaua saka aku, merga watakku alus lan aku rendah hati.+ Kowé bakal seger manèh. 30  Kerja bareng karo aku* kuwi pénak, lan bebanku ènthèng.”

Katrangan Tambahan

Utawa ”ora kesandhung merga aku”.
Lit.: ”ing antarané kabèh wong sing dilairké wong wédok”.
Lit.: ”Generasi iki”.
Utawa ”ora nggebugi awakmu merga sedhih”.
Lit.: ”lan ketagihan ngombé anggur”.
Utawa ”hasilé”.
Utawa ”Hadès”. Deloken Daftar Istilah.
Lit.: ”lan tampanen kayuku sing dipasang ing gulu”. Deloken Daftar Istilah.
Lit.: ”Kayuku sing dipasang ing gulu”. Deloken Daftar Istilah.