Injil Matius 27:1-66

  • Yésus diserahké marang Pilatus (1, 2)

  • Yudas gantung diri (3-10)

  • Yésus ing ngarepé Pilatus (11-26)

  • Diécé ing ngarepé wong akèh (27-31)

  • Dipaku ing cagak ing Golgota (32-44)

  • Yésus mati (45-56)

  • Yésus dikubur (57-61)

  • Kuburané dijaga tenanan (62-66)

27  Pas wis ésuk, kabèh imam kepala lan para pemimpin* bangsa kuwi ngumpul bareng kanggo nggawé rencana bèn Yésus dihukum mati.+  Sakwisé nalèni tangané Yésus, wong-wong kuwi nyerahké Yésus marang Gubernur Pilatus.+  Wektu Yudas, wong sing ngianati Yésus, ngerti nèk Yésus wis divonis mati, dhèwèké ngrasa gela banget. Terus, 30 dhuwit pérak sing wis dhèwèké tampa dibalèkké marang para imam kepala lan para pemimpin.*+  Yudas kandha, ”Aku wis dosa merga wis ngianati wong* sing ora salah.” Wong-wong kuwi kandha, ”Kuwi urusanmu. Apa hubungané karo aku?”  Terus, Yudas nguncalké dhuwit pérak kuwi ing njero bait. Bar kuwi, dhèwèké lunga lan gantung diri.+  Para imam kepala njupuk dhuwit pérak kuwi lan kandha, ”Iki dhuwit getih. Menurut hukum, dhuwit iki ora éntuk dilebokké ing panggonan sing dienggo nyimpen dhuwit ing bait.”  Sakwisé rembugan, wong-wong kuwi nggunakké dhuwit mau dienggo tuku tanahé pengrajin tanah liat. Tanah kuwi dienggo ngubur wong-wong sing ora dikenal.  Kuwi sebabé nganti saiki tanah kuwi disebut Tanah Getih.+  Mula, sing diomongké Gusti Allah liwat Nabi Yérémia kelakon, ”Wong-wong kuwi njupuk 30 dhuwit pérak. Kuwi regané wong kuwi nurut kesepakatané wong Israèl. 10  Dhuwit kuwi digunakké kanggo tuku tanahé pengrajin tanah liat, sesuai karo préntahé Yéhuwah* marang aku.”+ 11  Wektu Yésus ngadeg ing ngarepé Pilatus, Pilatus takon, ”Apa kowé Rajané Wong Yahudi?” Yésus njawab, ”Ya bener, kaya sing mbok omongké.”+ 12  Ning, wektu para imam kepala lan para pemimpin* nudhuh Yésus, Yésus ora njawab.+ 13  Terus, Pilatus takon karo Yésus, ”Apa kowé ora krungu tudhuhan-tudhuhané wong-wong kuwi?” 14  Ning, Yésus ora njawab, sak kecap waé ora. Kuwi nggawé Pilatus nggumun. 15  Saben Perayaan Paskah, Pilatus biasané mbébaské tahanan siji sing dipilih wong akèh.+ 16  Wektu kuwi, ana penjahat terkenal sing lagi ditahan sing jenengé Barabas. 17  Dadi, wektu wong-wong ngumpul, Pilatus kandha marang wong akèh kuwi, ”Sapa sing péngin mbok bébaské, Barabas apa Yésus sing disebut Kristus?” 18  Pilatus ngerti nèk wong akèh kuwi nyerahké Yésus merga iri. 19  Sakliyané kuwi, wektu Pilatus lagi lungguh ing kursi pengadilan, bojoné ngirim pesen: ”Ora usah mèlu-mèlu urusané wong sing ora salah kuwi. Dina iki aku susah banget merga mau bengi aku ngimpi soal wong kuwi.” 20  Ning, para imam kepala lan para pemimpin* ngojok-ojoki wong akèh bèn njaluk Barabas+ sing dibébaské lan Yésus sing dihukum mati.+ 21  Mula, Pilatus kandha, ”Saka antarané wong loro iki, sapa sing péngin mbok bébaské?” Wong-wong kuwi njawab, ”Barabas.” 22  Pilatus kandha marang wong-wong kuwi, ”Nèk ngono, Yésus sing disebut Kristus kudu tak apakké?” Kabèh wong kuwi njawab, ”Patènana dhèwèké ing cagak.”+ 23  Pilatus takon, ”Lha ngapa? Dhèwèké salah apa?” Ning, wong-wong kuwi mbengok saya banter, ”Patènana dhèwèké ing cagak.”+ 24  Pilatus ngerti nèk upayané ora ana gunané, malah nggawé keadaané saya kisruh. Mula, Pilatus njupuk banyu lan wisuh ing ngarepé wong-wong kuwi. Pilatus kandha, ”Nèk wong iki mati, pokoké aku ora tanggung jawab.* Kowé sing kudu tanggung jawab.” 25  Kabèh wong kuwi njawab, ”Ya, bèn aku lan anak-anakku sing tanggung jawab.”+ 26  Terus, Pilatus mbébaské Barabas, ning ngongkon bèn Yésus dipecuti.+ Pilatus ya nyerahké Yésus marang para prajurit bèn dihukum mati ing cagak.+ 27  Sakwisé kuwi, para prajurité Pilatus nggawa Yésus menyang halaman omahé Pilatus lan ngundang* kabèh pasukan ngumpul ing sekitaré Yésus.+ 28  Para prajurit kuwi nyopot klambiné Yésus, terus diganti nganggo jubah abang.+ 29  Para prajurit kuwi ya nggawé mahkota saka tanduran eri lan masang kuwi ing sirahé Yésus. Tangan tengené Yésus ya dicekeli tongkat. Terus, wong-wong kuwi sujud ing ngarepé Yésus karo ngécé, ”Salam, hé Rajané Wong Yahudi.” 30  Para prajurit kuwi ngidoni Yésus,+ terus njupuk tongkat sing dicekel Yésus lan mulai nggebugi sirahé Yésus. 31  Sakwisé ngécé Yésus, wong-wong kuwi nyopot jubahé Yésus lan diganti nganggo klambi njabané. Terus, Yésus digawa metu arep dipaku ing cagak.+ 32  Wektu mlaku metu saka kutha, para prajurit kuwi ketemu karo Simon sing asalé saka Kiréné. Terus, Simon dipeksa ngangkat cagak hukumané* Yésus.+ 33  Wektu wong-wong kuwi tekan ing panggonan sing disebut Golgota, sing artiné Panggonan Tengkorak,+ 34  para prajurit kuwi mènèhi Yésus anggur sing dicampur empedu.*+ Ning bar ngicipi, Yésus ora gelem ngombé kuwi. 35  Sakwisé maku Yésus ing cagak, para prajurit nguncalké undhi bèn isa ngedum-edum klambi njabané Yésus.+ 36  Para prajurit kuwi ya lungguh ing kono kanggo njaga Yésus. 37  Para prajurit kuwi masang papan ing ndhuwur sirahé Yésus sing isiné tudhuhan marang Yésus. Tulisané ngéné, ”Iki Yésus, Rajané Wong Yahudi.”+ 38  Ing jèjèré Yésus, ana perampok loro sing dihukum ing cagak, sing siji ing sebelah tengen lan sijiné sebelah kiwa.+ 39  Wong-wong sing liwat ngécé Yésus+ lan gèdhèg-gèdhèg.+ 40  Wong-wong kuwi kandha, ”Hé kowé sing ngomong nèk arep ngambrukké bait lan mbangun kuwi manèh ing wektu telung dina,+ coba slametna awakmu dhéwé. Nèk kowé pancèn anaké Gusti Allah, mudhuna saka cagak hukuman.”*+ 41  Para imam kepala, para ahli Taurat, lan para pemimpin* ya mulai ngécé Yésus.+ 42  Wong-wong kuwi kandha, ”Wong liya dislametké, ning dhèwèké ora isa nylametké dhèwèké dhéwé. Nèk dhèwèké pancèn Raja Israèl,+ ayo didelok, apa dhèwèké isa mudhun saka cagak hukuman* kuwi. Nèk nganti isa, awaké dhéwé bakal percaya karo dhèwèké. 43  Dhèwèké kan percaya karo Gusti Allah lan tau kandha, ’Aku Anaké Gusti Allah.’+ Dadi, nèk Gusti Allah sayang karo dhèwèké,+ dhèwèké mesthi bakal dislametké Gusti Allah.” 44  Malah, para perampok sing ana ing jèjèré Yésus ya mèlu-mèlu ngécé Yésus.+ 45  Kèt jam 12 awan* nganti jam 3 soré,* kabèh dhaérah ing kono dadi peteng.+ 46  Kira-kira jam telu soré, Yésus mbengok, ”Eli, Eli, lama sabakhtani?” sing artiné, ”Gusti Allahku, Gusti Allahku, ngapa kok Njenengan ninggalké aku?”+ 47  Wektu krungu kuwi, wong-wong sing ngadeg ing kono mulai kandha, ”Wong iki ngundang* Èlia.”+ 48  Salah siji wong ing kono langsung mlayu njupuk kembang karang, ngekum kuwi ing anggur kecut, ndèlèhké kuwi ing kayu, terus mènèhké kuwi marang Yésus supaya diombé.+ 49  Ning, sing liyané kandha, ”Ayo delok waé apa Èlia bakal teka nylametké dhèwèké.” 50  Terus, Yésus mbengok manèh lan akhiré mati.+ 51  Ujug-ujug, kordhèn ing bait+ suwèk dadi loro,+ saka ndhuwur tekan ngisor.+ Terus, ana gempa lan bukit-bukit watu mbelah. 52  Kuburan-kuburan kebukak, lan akèh mayaté para wong suci mencelat metu. 53  Akèh wong sing ndelok kuwi. (Sakwisé Yésus diuripké manèh, wong-wong sing ana ing dhaérah kuburan-kuburan mau mlebu menyang kutha suci.) 54  Wektu perwira lan wong-wong sing njaga Yésus ndelok gempa kuwi lan kabèh sing wis kelakon, wong-wong kuwi dadi kewedèn lan kandha, ”Wong iki mesthi Anaké Gusti Allah.”+ 55  Ing kono, ana akèh wong wédok sing ndelok saka kadohan. Wong-wong wédok kuwi wis ngancani Yésus saka Galiléa kanggo ngurus kebutuhané.+ 56  Ing antarané wong-wong kuwi, ana Maria Magdaléna, Maria ibuné Yakobus lan Yosès, lan ibuné Yakobus lan Yohanes, yaiku bojoné Zébédéus.+ 57  Wektu wis soré, ana wong sugih saka Arimatéa teka sing jenengé Yusuf. Dhèwèké ya wis dadi muridé Yésus.+ 58  Yusuf nemoni Pilatus arep njaluk mayaté Yésus.+ Terus, Pilatus ngongkon bèn mayat kuwi diwènèhké Yusuf.+ 59  Yusuf njupuk lan mbungkus mayaté Yésus nganggo kain linèn sing alus lan resik.+ 60  Mayaté Yésus mau didèlèhké ing kuburan anyar+ duwèké Yusuf, ing bukit watu sing wis digrowongi. Bar ngglundhungké watu gedhé kanggo nutup kuburan kuwi, Yusuf lunga. 61  Ning, Maria Magdaléna lan Maria liyané tetep ana ing kono. Wong-wong wédok kuwi lungguh ing ngarep kuburané Yésus.+ 62  Kabèh kuwi kelakon pas dina Persiapan Sabat.+ Sésuké, para imam kepala lan wong Farisi ngumpul ing ngarepé Pilatus. 63  Wong-wong kuwi kandha, ”Pak, aku kèlingan nèk wektu isih urip, tukang ngapusi kuwi tau kandha, ’Sakwisé telung dina, aku bakal diuripké manèh.’+ 64  Mula, préntahna bèn kuburan kuwi dijaga tenanan nganti dina ketelu. Nèk ora, mengko murid-muridé teka lan nyolong mayaté.+ Terus, murid-murid kuwi bakal ngandhani wong-wong, ’Dhèwèké wis diuripké manèh saka antarané wong mati.’ Nèk nganti kuwi kelakon, laporan sing ora bener kuwi bakal luwih bahaya timbang omongané Yésus sing sakdurungé.” 65  Pilatus njawab, ”Ya wis, lungaa kana karo para prajurit iki. Jaganen tenanan kuburané.” 66  Mula, wong-wong kuwi lunga lan nutup rapet kuburan kuwi nganggo watu, terus ngongkon prajurit kanggo njaga ing kono.

Katrangan Tambahan

Utawa ”para sesepuh”.
Utawa ”para sesepuh”.
Lit.: ”getih”.
Deloken Lamp. A5.
Utawa ”para sesepuh”.
Utawa ”para sesepuh”.
Lit.: ”Aku ora salah karo getihé wong iki”.
Utawa ”nyeluk”.
Cairan pait.
Utawa ”para sesepuh”.
Lit.: ”jam keenem”.
Lit.: ”jam kesanga”.
Utawa ”nyeluk”.