Injil Markus 1:1-45

  • Yohanes Pembaptis martakké berita (1-8)

  • Yésus dibaptis (9-11)

  • Yésus digodha Sétan (12, 13)

  • Yésus mulai nginjil ing Galiléa (14, 15)

  • Murid-murid sing pertama diundang (16-20)

  • Roh najis diusir (21-28)

  • Yésus marèkké akèh wong ing Kapernaum (29-34)

  • Ndonga ing panggonan sing sepi (35-39)

  • Wong lara kusta dimarèkké (40-45)

1  Iki awal ceritané kabar apik soal Yésus Kristus, Anaké Gusti Allah:  Ana tulisan ing kitab Nabi Yésaya, ”(Aku ngirim utusan-Ku ndhisiki kowé, yaiku wong sing bakal nyiapké dalan kanggo kowé.)+  Ana sing mbengok ing padhang belantara, ’Siapna dalan kanggo Yéhuwah.* Lurusna dalan-dalané.’”+  Kaya sing wis ditulis kuwi, Yohanes Pembaptis ana ing padhang belantara. Dhèwèké martakké nèk wong-wong kudu dibaptis kanggo nduduhké nèk wis mertobat lan akhiré dosané isa diapura.+  Mula, wong-wong saka kabèh wilayah ing Yudéa lan kabèh penduduk Yérusalèm marani Yohanes. Wong-wong kuwi dibaptis* Yohanes ing Kali Yordan lan ngakoni kabèh dosané.+  Yohanes nganggo klambi saka wulu unta, lan sabuké saka kulit.+ Dhèwèké mangan walang lan madu hutan.+  Dhèwèké martakké, ”Sakwisé aku, bakal teka wong sing luwih kuwasa timbang aku. Aku ora pantes mbungkuk lan nyopot tali sandhalé.+  Aku mbaptis kowé nganggo banyu, ning dhèwèké bakal mbaptis kowé nganggo roh suci.”+  Wektu kuwi, Yésus teka saka Nazarèt ing Galiléa lan dibaptis Yohanes+ ing Kali Yordan. 10  Ora let suwé bar mentas saka banyu, Yésus ndelok langit kebukak, lan roh suciné Gusti Allah sing kaya manuk dara mudhun ing ndhuwuré.+ 11  Terus, ana swara saka langit, ”Kowé Anak-Ku sing Tak tresnani, sing nggawé Aku seneng.”+ 12  Bar kuwi, Yésus langsung dituntun roh suci menyang padhang belantara. 13  Yésus ana ing padhang belantara 40 dina lan digodha Sétan.+ Yésus manggon ing antarané kéwan liar lan para malaékat nglayani dhèwèké.+ 14  Sakwisé Yohanes ditangkep, Yésus lunga menyang Galiléa+ kanggo martakké kabar apik saka Gusti Allah.+ 15  Yésus kandha, ”Wektu sing ditentokké wis teka. Kerajaané Gusti Allah wis cedhak. Kowé kudu mertobat+ lan nduwé iman marang kabar apik.” 16  Wektu mlaku ing pinggir Laut Galiléa, Yésus ndelok Simon lan seduluré Simon, yaiku Andréas.+ Wong loro kuwi lagi nguncalké jala menyang laut,+ merga wong loro kuwi nelayan.+ 17  Yésus kandha, ”Mèlua aku. Kowé bakal tak dadèkké tukang njala manungsa.”+ 18  Terus, wong loro kuwi langsung ninggalké gawéané* lan mèlu Yésus.+ 19  Sakwisé mlaku ora adoh saka kono, Yésus ndelok anak-anaké Zébédéus, yaiku Yakobus lan Yohanes, sing lagi ndandani jala ing prauné.+ 20  Yésus langsung ngundang* wong loro kuwi. Mula, wong loro kuwi ninggalké Zébédéus bapaké karo para buruhé lan lunga mèlu Yésus. 21  Terus, wong-wong kuwi lunga ing Kapernaum. Pas dina Sabat, Yésus lunga ing sinagogé* lan mulai mulang.+ 22  Wong-wong kagum karo carané Yésus mulang, merga apa sing diwulangké Yésus asalé saka Gusti Allah, ora kaya para ahli Taurat.+ 23  Ing sinagogé* kuwi, ana wong sing kesurupan roh jahat.* Wong kuwi mbengok, 24  ”Apa urusanku karo kowé, hé Yésus wong Nazarèt?+ Apa kowé mréné arep matèni aku? Aku ngerti tenan kowé kuwi sapa. Kowé kuwi abdi sing suci sing diutus Gusti Allah.”+ 25  Ning, Yésus nggetak roh jahat* kuwi, ”Menenga, metua saka wong iki!” 26  Roh jahat* kuwi langsung nggawé wong kuwi kejang-kejang lan mbengok sak banter-banteré. Terus, roh najis kuwi metu saka wong kuwi. 27  Kabèh wong dadi nggumun lan ngomongké soal kuwi. Wong-wong kandha, ”Apa ta iki? Apa iki wulangan anyar? Dhèwèké nduwé kuwasa kanggo ngusir roh-roh jahat,* lan roh-roh jahat kuwi ya manut karo dhèwèké.” 28  Mula, crita soal Yésus cepet banget kesebar ing kabèh panggonan ing dhaérah Galiléa. 29  Sakwisé ninggalké sinagogé,* Yésus, Yakobus, lan Yohanes lunga bareng karo Simon lan Andréas menyang omahé Simon lan Andréas.+ 30  Wektu kuwi, ibu maratuwané Simon+ turon ing ambèn lan lagi demam. Mula, wong-wong kuwi langsung ngandhani Yésus. 31  Yésus marani wong wédok kuwi, ndemèk tangané, lan nangèkké wong wédok kuwi. Terus, wong wédok kuwi mari lan mulai ngladèni Yésus lan murid-muridé. 32  Pas bengi, sakwisé matahari terbenam, akèh wong sing lara lan kesurupan roh jahat+ digawa marang Yésus. 33  Wong sak kutha nglumpuk ing ngarep lawang. 34  Mula, Yésus marèkké akèh wong sing penyakité macem-macem+ lan ngusir akèh roh jahat. Ning, Yésus nglarang roh-roh kuwi ngomong soal dhèwèké, merga roh-roh kuwi ngerti nèk Yésus kuwi Kristus.* 35  Ésuk-ésuk, pas isih peteng, Yésus tangi lan metu menyang panggonan sing sepi. Ing kono, Yésus mulai ndonga.+ 36  Ning, Simon lan murid-murid liyané nggolèki dhèwèké ing endi-endi. 37  Sakwisé ketemu, murid-murid kandha, ”Kabèh wong nggolèki njenengan.” 38  Ning Yésus kandha, ”Ayo lunga menyang kutha-kutha cedhak kéné bèn aku isa martakké kabar apik ing kono, sebab kuwi tujuané aku teka.”+ 39  Terus, Yésus lunga lan martakké kabar apik ing sinagogé-sinagogé* ing kabèh dhaérah Galiléa. Dhèwèké ya ngusir roh-roh jahat.+ 40  Ana wong lara kusta marani Yésus lan sujud. Dhèwèké kandha, ”Nèk njenengan gelem, mbok aku tulung dimarèkké.”*+ 41  Merga mesakké, Yésus ngulurké tangané lan ndemèk wong kuwi. Yésus kandha, ”Ya, aku gelem marèkké kowé. Saiki kowé wis mari.”*+ 42  Wong lanang kuwi langsung mari saka kustané, lan dhèwèké ora najis manèh. 43  Yésus ngongkon wong kuwi lunga, terus mènèhi préntah sing tegas, 44  ”Aja kandha sapa-sapa. Lungaa, duduhna awakmu marang imam, lan wènèhna apa sing dipréntahké ing Hukum Musa+ kanggo mbuktèkké nèk kowé wis mari.”+ 45  Bar lunga saka kono, wong kuwi malah nyritakké ing endi-endi soal sing wis dhèwèké alami. Akibaté, wektu Yésus mlebu ing kutha, wong-wong dadi ngerti nèk kuwi Yésus. Mula, Yésus lunga ing njaba kutha, ing panggonan sing sepi. Ning, wong-wong saka ngendi-endi tetep marani Yésus.+

Katrangan Tambahan

Deloken Lamp. A5.
Deloken ”Baptisan” ing Daftar Istilah.
Lit.: ”jalané”.
Utawa ”nyeluk”.
Utawa ”panggonan kanggo ngibadah”.
Utawa ”panggonan kanggo ngibadah”.
Lit.: ”roh najis”.
Lit.: ”roh najis”.
Lit.: ”Roh najis”.
Lit.: ”roh-roh najis”.
Utawa ”panggonan kanggo ngibadah”.
Utawa mungkin ”roh-roh kuwi ngerti sapa dhèwèké”.
Utawa ”panggonan-panggonan kanggo ngibadah”.
Utawa ”tulung digawé ora najis manèh”.
Utawa ”wis ora najis manèh”.