Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

Injil Markus

Bab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Intiné Bab Iki

 • 1

  • Yohanes Pembaptis martakké berita (1-8)

  • Yésus dibaptis (9-11)

  • Yésus digodha Sétan (12, 13)

  • Yésus mulai nginjil ing Galiléa (14, 15)

  • Murid-murid sing pertama diundang (16-20)

  • Roh najis diusir (21-28)

  • Yésus marèkké akèh wong ing Kapernaum (29-34)

  • Ndonga ing panggonan sing sepi (35-39)

  • Wong lara kusta dimarèkké (40-45)

 • 2

  • Yésus marèkké wong lumpuh (1-12)

  • Yésus ngundang Lèwi (13-17)

  • Pitakonan soal pasa (18-22)

  • Yésus kuwi Gustiné dina Sabat (23-28)

 • 3

  • Wong lanang sing tangané lumpuh dimarèkké (1-6)

  • Kumpulan wong ing pantai (7-12)

  • Rasul 12 (13-19)

  • Ngrèmèhké roh suci (20-30)

  • Ibu lan adhi-adhiné Yésus (31-35)

 • 4

  • PERUMPAMAAN SOAL KERAJAAN SWARGA (1-34)

   • Petani (1-9)

   • Alesané Yésus nggunakké perumpamaan (10-12)

   • Perumpamaan soal petani dijelaské (13-20)

   • Lampu ora didèlèhké ing ngisor kranjang (21-23)

   • Nèk mènèhi akèh, bakal nampa akèh (24, 25)

   •  Wong sing nyebar benih turu (26-29)

   • Biji sing cilik banget (30-32)

   • Nggunakké perumpamaan (33, 34)

  • Yésus nggawé badai mandheg (35-41)

 • 5

  • Yésus ngéntukké roh-roh jahat mlebu ing babi-babi (1-20)

  • Anaké wédok Yairus; wong wédok ndemèk klambi njabané Yésus (21-43)

 • 6

  • Yésus ditolak ing dhaérah asalé (1-6)

  • Rasul 12 diwènèhi arahan kanggo nginjil (7-13)

  • Yohanes Pembaptis dipatèni (14-29)

  • Yésus mènèhi mangan wong 5.000 (30-44)

  • Yésus mlaku ing ndhuwur laut (45-52)

  • Marèkké wong lara ing Génésarèt (53-56)

 • 7

  • Yésus nduduhké nèk tradhisiné manungsa kuwi ora bener  (1-13)

  • Sing nggawé najis kuwi sing metu saka ati (14-23)

  • Imané wong wédok Sirofénisia (24-30)

  • Wong lanang budheg dimarèkké (31-37)

 • 8

  • Yésus mènèhi mangan wong 4.000 (1-9)

  • Wong-wong njaluk tandha (10-13)

  • Raginé wong Farisi lan Hérodès (14-21)

  • Wong wuta ing Bètsaida dimarèkké (22-26)

  • Pétrus ngakoni nèk Yésus kuwi Kristus (27-30)

  • Kematiané Yésus diramalké (31-33)

  • Carané dadi murid sing sejati (34-38)

 • 9

  • Yésus ditransfigurasi (1-13)

  • Bocah lanang sing kesurupan roh jahat dimarèkké (14-29)

   • Kabèh isa kelakon kanggo wong sing nduwé iman (23)

  • Kematiané Yésus diramalké manèh (30-32)

  • Murid-murid padu soal sapa sing paling penting (33-37)

  • Sing ora nglawan awaké dhéwé berarti mihak awaké dhéwé  (38-41)

  • Sing nyebabké kesandhung (42-48)

  • ”Kowé kudu dadi kaya uyah” (49, 50)

 • 10

  • Nikah lan pegatan (1-12)

  • Yésus mberkahi bocah-bocah (13-16)

  • Pitakonané wong lanang sing sugih (17-25)

  • Pengorbanan kanggo Kerajaan swarga (26-31)

  • Kematiané Yésus diramalké manèh (32-34)

  • Sing dijaluk Yakobus lan Yohanes (35-45)

   • Tebusané Yésus kanggo wong akèh (45)

  • Bartiméus sing wuta dimarèkké (46-52)

 • 11

  • Yésus mlebu ing Yérusalèm (1-11)

  • Wit ara dikutuk (12-14)

  • Yésus ngusir wong sing jual-beli ing bait (15-18)

  • Pelajaran saka wit ara sing layu (19-26)

  • Kuwasané Yésus ditantang (27-33)

 • 12

  • Perumpamaan soal petani sing jahat (1-12)

  • Gusti Allah lan Kaisar (13-17)

  • Pitakonan soal wong mati sing diuripké manèh (18-27)

  • Préntah loro sing paling penting (28-34)

  • Apa Kristus kuwi keturunané Daud? (35-37a)

  • Ngati-ati karo ahli Taurat (37b-40)

  • Dhuwit rècèh loro duwèké randha mlarat (41-44)

 • 13

  • AKHIR JAMAN (1-37)

   • Perang, gempa bumi, kelaparan (8)

   • Kabar apik diumumké (10)

   • Sengsara gedhé (19)

   • Tekané Anaké manungsa (26)

   • Perumpamaan soal wit ara (28-31)

   • Kudu terus jaga-jaga (32-37)

 • 14

  • Para imam nggawé rencana matèni Yésus (1, 2)

  • Minyak wangi diesokké ing sirahé Yésus (3-9)

  • Yudas ngianati Yésus (10, 11)

  • Paskah sing terakhir (12-21)

  • Perjamuan Dalu Gusti (22-26)

  • Ramalan soal Pétrus ora ngakoni Yésus (27-31)

  • Yésus ndonga ing Gètsemani (32-42)

  • Yésus ditangkep (43-52)

  • Diadili ing ngarepé Sanhèdrin (53-65)

  • Pétrus ora ngakoni Yésus (66-72)

 • 15

  • Yésus ing ngarepé Pilatus (1-15)

  • Diécé ing ngarepé wong akèh (16-20)

  • Dipaku ing cagak ing Golgota (21-32)

  • Yésus mati (33-41)

  • Yésus dikubur (42-47)

 • 16

  • Yésus diuripké manèh (1-8)