Injil Markus 14:1-72

  • Para imam nggawé rencana matèni Yésus (1, 2)

  • Minyak wangi diesokké ing sirahé Yésus (3-9)

  • Yudas ngianati Yésus (10, 11)

  • Paskah sing terakhir (12-21)

  • Perjamuan Dalu Gusti (22-26)

  • Ramalan soal Pétrus ora ngakoni Yésus (27-31)

  • Yésus ndonga ing Gètsemani (32-42)

  • Yésus ditangkep (43-52)

  • Diadili ing ngarepé Sanhèdrin (53-65)

  • Pétrus ora ngakoni Yésus (66-72)

14  Paskah+ lan Perayaan Roti Tanpa Ragi+ tinggal rong dina manèh.+ Para imam kepala lan ahli Taurat nggolèk cara sing licik bèn isa nangkep lan matèni Yésus.+  Wong-wong kuwi kandha, ”Aja pas perayaan, mengko ndhak marakké gègèr.”  Pas Yésus lagi mangan ing Bétani, ing omahé Simon sing mbiyèn lara kusta, ana wong wédok sing marani Yésus karo nggawa botol saka watu* isiné minyak wangi, yaiku minyak narwastu* murni sing larang banget. Wong wédok kuwi mbukak botolé, terus minyak kuwi diesokké alon-alon ing sirahé Yésus.+  Wektu ndelok kuwi, ana murid-murid sing nesu lan kandha karo liyané, ”Ngapa kok minyak wangi kuwi dibuwang-buwang?  Nèk diedol, minyak wangi kuwi kan isa payu luwih saka 300 dinar.* Terus, dhuwité isa diwènèhké wong mlarat.” Wong-wong kuwi jèngkèl banget karo* wong wédok mau.  Ning Yésus kandha, ”Mbok wis bèn. Ngapa kok kowé ngomong kaya ngono soal dhèwèké? Dhèwèké wis apikan karo aku.+  Wong mlarat mesthi bakal terus ana karo kowé,+ lan kowé isa nulungi wong-wong kuwi kapan waé. Ning, aku ora bakal terus ana karo kowé.+  Wong wédok kuwi nindakké apa sing isa dhèwèké tindakké. Dhèwèké ngesokké minyak wangi ing awakku iki kanggo nyiapké penguburanku.+  Percayaa, ing endi waé kabar apik diumumké ing bumi,+ sing ditindakké wong wédok iki ya bakal dicritakké kanggo ngéling-éling dhèwèké.”+ 10  Terus, Yudas Iskariot, salah siji saka rasul 12, nemoni para imam kepala kanggo mbantu wong-wong kuwi nangkep Yésus.+ 11  Pas krungu soal kuwi, para imam kepala dadi seneng banget lan janji arep mènèhi Yudas dhuwit pérak.+ Dadi, mulai wektu kuwi, Yudas nggolèk kesempatan bèn isa nyerahké* Yésus. 12  Pas dina pertama Perayaan Roti Tanpa Ragi,+ yaiku wektu wong-wong biasané padha mènèhké korban Paskah,+ murid-murid nakoni Yésus, ”Njenengan péngin aku nyiapké Paskah ing endi?”+ 13  Terus, Yésus ngongkon muridé loro, ”Mlebua kutha Yérusalèm. Ing kana, kowé bakal ketemu karo wong lanang sing nggawa genthong wadhah banyu. Etutna wong kuwi.+ 14  Nèk dhèwèké mlebu ing salah siji omah, ngomonga karo sing nduwé omah kuwi, ’Guru kandha, ”Ruangan endi sing isa tak enggo ngrayakké Paskah karo murid-muridku?”’ 15  Wong kuwi bakal nduduhké ruangan gedhé ing lantai ndhuwur sing wis disiapké kanggo awaké dhéwé. Siapna panganan ing kono bèn awaké dhéwé isa ngrayakké Paskah.” 16  Mula, murid-murid kuwi mangkat. Pas mlebu ing kutha, murid-murid kuwi ndelok nèk kabèh kelakon kaya sing diomongké Yésus. Terus, murid-murid nyiapké Paskah. 17  Wektu wis bengi, Yésus teka karo rasulé 12.+ 18  Pas lagi lungguh lan mangan, Yésus kandha, ”Percayaa, salah siji saka kowé, sing lagi mangan karo aku, bakal ngianati aku.”+ 19  Murid-murid mulai sedhih banget. Terus, saben wong mulai ngomong karo Yésus, ”Dudu aku, ta?” 20  Yésus kandha, ”Wong kuwi salah siji saka wong 12 ing antaramu, sing nyelupké rotiné ing mangkok bareng karo aku.+ 21  Anaké manungsa pancèn bakal lunga, kaya sing wis ditulis soal dhèwèké. Ning, cilaka wong sing ngianati Anaké manungsa.+ Mendhing wong kuwi ora usah lair waé.”+ 22  Wektu isih padha mangan, Yésus njupuk roti, ndonga, nyuwil-nyuwil roti kuwi, lan mènèhké kuwi marang murid-muridé. Yésus kandha, ”Jupuken iki. Iki nglambangké badanku.”+ 23  Terus, Yésus njupuk gelas. Sakwisé ngucap syukur, Yésus mènèhké kuwi marang murid-murid, lan murid-murid ngombé saka gelas kuwi.+ 24  Yésus kandha, ”Iki nglambangké getihku,+ yaiku ’getih kanggo perjanjian’,+ sing bakal diecurké kanggo manfaaté wong akèh.+ 25  Percayaa, aku ora bakal ngombé anggur manèh nganti wektuné aku ngombé anggur sing anyar ing Kerajaané Gusti Allah.” 26  Sakwisé nyanyi lagu pujian,* Yésus lan murid-muridé lunga menyang Gunung Zaitun.+ 27  Terus, Yésus kandha karo murid-muridé, ”Kowé bakal kesandhung, merga Kitab Suci kandha, ’Aku bakal nyerang gembalané,+ lan domba-dombané bakal kocar-kacir.’+ 28  Ning, sakwisé aku diuripké manèh, aku bakal ndhisiki kowé menyang Galiléa.”+ 29  Pétrus njawab, ”Senajan kabèh kesandhung, aku ora bakal kesandhung.”+ 30  Terus, Yésus ngomong karo Pétrus, ”Percayaa, dina iki, yaiku bengi iki, sakdurungé jago kluruk ping loro, kowé bakal ngomong nganti ping telu nèk kowé ora kenal karo aku.”+ 31  Tapi Pétrus tetep ngotot, ”Senajan aku kudu mati karo njenengan, aku ora mungkin ngomong kaya ngono.” Murid-murid liyané ya ngomong kaya ngono.+ 32  Bar kuwi, Yésus karo murid-muridé tekan ing panggonan sing disebut Gètsemani. Yésus kandha marang murid-muridé, ”Lungguha ing kéné. Aku arep ndonga.”+ 33  Yésus ngejak Pétrus, Yakobus, lan Yohanes.+ Yésus mulai ngrasa susah banget, lan atiné ora tenang. 34  Yésus ngomong karo murid-muridé, ”Aku sedhih banget.+ Rasané kaya arep mati. Kowé ing kéné waé. Aja turu, kancani aku melèk.”+ 35  Sakwisé maju sithik saka kono, Yésus sujud lan mulai ndonga, supaya nèk isa, dhèwèké ora usah ngalami kesusahan kuwi. 36  Yésus kandha, ”Abba,* Bapak,+ ora ana sing mustahil kanggoné Njenengan. Tulung singkirna gelas* iki saka aku. Tapi, sing kudu kelakon kuwi apa sing Njenengan karepké, dudu sing tak karepké.”+ 37  Terus, Yésus marani murid-muridé lan ndelok murid-muridé lagi turu. Yésus kandha marang Pétrus, ”Simon, apa kowé turu? Apa kowé ora isa ngancani aku melèk sak jam waé?+ 38  Kowé kudu terus jaga-jaga lan terus ndonga, bèn kowé ora nyerah lan nindakké dosa.+ Tapi aku ngerti, senajan wong semangaté gedhé, ning awaké* ora kuwat nglakoni.”+ 39  Bar kuwi, Yésus lunga lan ndonga manèh. Sing didongakké kuwi padha kaya sing sakdurungé.+ 40  Yésus bali manèh lan ndelok murid-muridé lagi turu merga ngantuk banget. Kuwi sebabé murid-murid mau ora ngerti kudu njawab apa. 41  Yésus bali manèh kanggo sing ping teluné lan ngomong karo murid-muridé, ”Kok isa kowé istirahat lan turu, padahal iki wektu sing penting? Aja turu manèh. Saiki wektuné+ Anaké manungsa diserahké marang wong dosa. 42  Ndang tangi, ayo lunga. Deloken kaé, sing ngianati aku wis teka.”+ 43  Wektu Yésus isih ngomong, Yudas, salah siji saka rasul 12, teka karo grombolan wong sing nggawa pedhang lan penthung. Wong-wong kuwi dikongkon para imam kepala, ahli Taurat, lan pemimpin.*+ 44  Wong sing ngianati kuwi wis mènèhi tandha. Dhèwèké kandha, ”Wong sing tak ambung, ya kuwi wongé. Cekelen, lan gawanen wong kuwi. Aja nganti dhèwèké mlayu.” 45  Dhèwèké langsung marani Yésus lan kandha, ”Guru.”* Terus, Yudas ngambung Yésus. 46  Bar kuwi, wong-wong kuwi nangkep Yésus. 47  Ning, salah siji wong sing ngadeg ing kono ngetokké pedhangé, terus nyerang budhaké imam agung lan nyabet kupingé budhak kuwi nganti pothol.+ 48  Yésus ngomong karo grombolan wong kuwi, ”Apa aku iki perampok, kok kowé nganti nggawa pedhang lan penthung kanggo nangkep aku?+ 49  Saben dina aku lungguh ing bait kanggo mulang,+ ning kowé ora nangkep aku. Tapi, kabèh iki kelakon supaya sing ditulis ing Kitab Suci dadi kenyataan.”+ 50  Bar kuwi, kabèh murid mlayu ninggalké Yésus.+ 51  Ning, ana cah lanang sing ngetutké Yésus saka cedhak. Cah lanang kuwi nganggo kain linèn sing alus kanggo nutupi awaké. Pas arep ditangkep, 52  cah lanang kuwi ninggalké kain linèné lan mlayu mung nganggo klambi njero.* 53  Terus, Yésus digawa marang imam agung.+ Kabèh imam kepala, pemimpin,* lan ahli Taurat wis ngumpul ing kono.+ 54  Pétrus ngetutké Yésus saka kadohan nganti ing halaman omahé imam agung. Terus, Pétrus lungguh ing cedhak geni karo para pembantu bèn awaké anget.+ 55  Para imam kepala lan kabèh anggota Sanhèdrin* nggolèk seksi bèn isa nudhuh Yésus. Wong-wong kuwi péngin ngukum mati Yésus. Tapi, wong-wong kuwi ora nemokké bukti apa-apa.+ 56  Akèh sing mènèhi keterangan sing ora bener soal Yésus,+ ning keterangané seksi sing siji ora cocog karo keterangané seksi liyané. 57  Terus, ana wong-wong liyané manèh sing mènèhi keterangan sing ora bener soal Yésus. Wong-wong kuwi kandha, 58  ”Aku krungu dhèwèké ngomong, ’Baité Gusti Allah sing digawé nganggo tangané manungsa iki bakal tak ambrukké, lan ing wektu telung dina aku bakal mbangun bait liyané sing ora digawé nganggo tangané manungsa.’”+ 59  Ning, keterangané wong-wong soal iki ya ora cocog karo liyané. 60  Terus, imam agung ngadeg ing tengah lan nakoni Yésus, ”Apa kowé ora péngin njawab? Apa kowé ora krungu tudhuhané wong-wong iki?”+ 61  Ning, Yésus meneng waé lan babar blas ora njawab.+ Terus, imam agung takon manèh karo Yésus, ”Apa kowé Kristus, Anaké Gusti Allah sing Mahasuci?” 62  Bar kuwi, Yésus njawab, ”Ya, bener. Kowé ya bakal ndelok Anaké manungsa+ lungguh ing sisih tengené+ Gusti Allah sing Mahakuwasa lan ndelok dhèwèké teka nganggo méga-méga langit.”+ 63  Terus, imam agung nyuwèk klambi njabané lan kandha, ”Kanggo apa nggolèk seksi-seksi manèh?+ 64  Kowé wis krungu dhéwé nèk wong iki ngrèmèhké Gusti Allah. Saiki, dhèwèké kudu diapakké?” Kabèh wong kuwi setuju nèk Yésus kudu dipatèni.+ 65  Terus, ana wong-wong sing ngidoni Yésus.+ Ana sing nutupi wajahé Yésus lan njotos dhèwèké karo kandha, ”Nèk kowé nabi, coba kandhanana aku sapa sing ngantemi* kowé.” Para petugas pengadilan ngantemi wajahé Yésus, terus nggawa Yésus lunga.+ 66  Wektu Pétrus ana ing halaman, ana pembantuné wédok imam agung sing mara.+ 67  Pas ndelok Pétrus ing cedhak geni, wong wédok kuwi ngamati Pétrus, terus kandha, ”Kowé kan ya kancané Yésus wong Nazarèt kuwi, ta?” 68  Ning, Pétrus ora ngaku. Pétrus kandha, ”Aku ora kenal dhèwèké. Kowé kuwi ngawur.” Bar kuwi, Pétrus metu menyang gerbang. 69  Ing kono, pembantu wédok kuwi ndelok Pétrus manèh lan ngandhani wong-wong sing ana ing kono, ”Wong iki salah siji muridé.” 70  Pétrus ora ngaku manèh. Ora let suwé, wong-wong sing ana ing kono ngomong manèh karo Pétrus, ”Kowé mesthi salah siji muridé, ta? Kowé kan wong Galiléa.” 71  Ning, Pétrus ora ngaku.* Dhèwèké sumpah, ”Aku ora kenal karo wong sing mbok omongké kuwi.” 72  Wektu kuwi, pitik jago langsung kluruk ping loro.+ Pétrus langsung kèlingan omongané Yésus, ”Sakdurungé jago kluruk ping loro, kowé bakal ngomong nganti ping telu nèk kowé ora kenal karo aku.”+ Pétrus dadi sedhih banget lan nangis.

Katrangan Tambahan

Maksude, botol sing digawe saka watu sing jenenge alabaster. Deloken Daftar Istilah.
Narwastu kuwi tanduran sing akar lan gagangé wangi.
Deloken Lamp. B14.
Utawa ”nesu-nesu marang; nggetak”.
Utawa ”ngianati”.
Utawa ”nyanyi himne; mazmur”.
Kata Ibrani utawa Aram sing artiné ”Bapak”.
Deloken ctn. ing Mat 26:39.
Deloken ctn. ing Mat 26:41.
Utawa ”sesepuh”.
Utawa ”Rabi”. Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”mlayu karo wuda”.
Utawa ”sesepuh”.
Utawa ”ngamplengi”.
Lit.: ”Pétrus ngutuk”.